Annonse:
Annonse Polar
Annonse:
Annonse Polar

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spillerne på bildet har ingenting med innholdet i saken å gjøre. Illustrasjonsfoto: NHF
Spillerne på bildet har ingenting med innholdet i saken å gjøre. Illustrasjonsfoto: NHF

Skal bruke 5,25 mill. på individuelle tilskudd

Husk fristen for å søke individuelle tilskudd for de med økonomiske utfordringer som er 25. september!

NHF setter av kr 5,25 mill. i en tilskuddsordning for spillere/familier med økonomiske utfordringer.

Enkelte familier har fått tøffere kår som følge av koronapandemien, og kan derfor oppleve økonomien som en barriere mot å drive med håndball.

Søknadsportalen finner dere her, og fristen for å søke er 25. september. 

- En tilskuddsordning opprettet av Norges Håndballforbund skal bidra til at spillere som kommer fra familier som opplever en slik barriere, vil få dekket den lovpålagte lisensen for hele sesongen 2020/21, opplyser håndballpresident Kåre Geir Lio.

Alle som er lisenspliktige, er søknadsberettiget.

- 2020 har dessverre vært et svært krevende år for mange, og vi vet at enkelte nå har det tyngre med å få endene til å møtes. Ordningen vi nå oppretter skal hjelpe de som har det vanskeligst. Tilskuddsordningen bidrar også til å oppfylle vår visjon «håndball for alle». En krevende privatøkonomi skal ikke være noen hindring for de som ønsker å drive med idretten vår, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund (NHF), Erik Langerud.

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet, skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.

Spillere som får sin søknad innvilget får dekket lisenskategori Lise+. Les mer om lisensordningen her!

Alle som er lisenspliktige er søknadsberettiget, men utgangspunktet for ordningen er at 80 prosent av tilskuddene skal tildeles barn og unge i alderen 13-19 år.

- Vi har laget en enkel, elektronisk søknadsportal med et minimum av informasjonsbehov, og ordningen er derfor i stor grad tillitsbasert, sier Langerud.

- Den tilliten er vi sikker på at norsk håndball vil etterleve. Det er også lagt til grunn at det er klubbene som søker på vegne av den enkelte spiller, da vi tror klubbene i stor grad har god oversikt over de aktuelle søkere, sier Langerud videre.

Behandlingen av søknadene vil gjøres av en komité bestående av regionale og sentrale styremedlemmer i norsk håndball, samt administrative ressurser.

Det er lagt opp til en kort behandlingstid, slik at alle søknader er vurdert før forfall av årets lisens (1. oktober).

- Lisenstilskuddet er vedtatt og finansiert av et samlet Norges Håndballforbund, både regionalt og sentralt. Vi håper nå at ordningen treffer de som har størst behov, og dermed bidrar til at barn og unge kan fortsette med idretten som de er så glade i. Det er godt å registrere at det var stor støtte til dette tiltaket blant de tillitsvalgte i våre styrer landet rundet, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.