Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Viktige endringer foran sesongen 2019-20

Her er en kort oppsummering av de vesentligste endringene som er vedtatt av Håndballtinget og Forbundsstyret.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter behandling av henholdsvis Håndballtinget (Norges Håndballforbunds Lov (NHFs lov)) og Forbundsstyret (reglementer og bestemmelser) er det vedtatt noen endringer, gjeldende fra og med sesongen 2019-2020.  Den endelige utformingen av endringene er nå til vurdering og godkjenning i NHFs Lovkomite. Så snart dette arbeidet er ferdigstilt vil vi publisere komplette tekster på handball.no. 

Vesentlige endringer i NHFs Lov:

Håndballtinget 2019 vedtok endring fra 2-årige til 3-årige tingperioder.  Det vil si at neste Håndballting vil bli i 2022. Samtidig gis NHFs Ledermøte, som arrangeres årene mellom Håndballtingene, beslutningsmyndighet (for perioden fram til nærmeste Håndballting).

NHFs Domskomite skifter navn til NHFs Sanksjonskomite etter pålegg fra Norges Idrettsforbund (NIF).  NHFs Sanksjonskomite vil kunne ilegge forføyninger og sanksjoner i henhold til NIFs Lov § 11-1 og 11-2.  (Inkl. utestengelse for inntil 12 måneder.) 

Vesentlige endringer i NHFs Protest og disiplinærreglement:

Tilpasset NIFs pålegg om å endre fra Domskomite til Sanksjonskomite.

 

Vesentlige endringer i NHFs Reglement for overgang og utlån:

Karantene for dommeroverganger er fjernet.

Fra og med 01.01.2020 innføres en 3.kontraktskategori med tilhørende bestemmelser knyttet til skifte av klubb i en løpende kontraktsperiode.  NHFs kontraktskategorier er fra og med 01.01.2020 som følger:

  • Amatørkontrakt: Spillere som mottar trekkpliktig ytelse som understiger NOK 1.500,- pr mnd.
  • Semiprofesjonell kontrakt: Spillere som mottar trekkpliktig ytelse mellom NOK 1.500,- og 3.999,- pr mnd.
  • Profesjonell kontrakt: Spillere som mottar trekkpliktig ytelse stor NOK 4.000,- eller høyere pr mnd.

Som tidligere har spiller rett til overgang til klubb som tilbyr høyere kontraktskategori enn den spilleren har i sin nåværende klubb.

Endringen har ingen innvirkning med hensyn til internasjonale overganger. 

Vesentlige endringer i NHFs Reglement for Lisens- og deltakerberettigelse:

Lisensplikt for lagledere i Bring- og Lerøyserien utløses kun etter endt kvalifiseringsspill. (Lagledere er følgelig ikke lisenspliktige i kvalifiseringsspillet.)

Håndballtinget vedtok en utvidelse av frilisensordningen for spillere i klassene fra Jenter/Gutter 12 til Jenter/Gutter 16 år. (Spillere i 12 årsklassen har lisensplikt fra 1.1. det året de fyller 13). Det kan nå benyttes inntil 3 spillere i den enkelte kamp på frilisensordningen. 
For mer informasjon se siden om Frilisens

Vesentlige endringer i NHFs Reglement for klubbsamarbeid:

Prestasjonsklubben i seniorklassen må ha sitt høyest rangerte lag i 2.divisjon eller høyere. 

Vesentlige endringer i NHFs Reglement Kamp og konkurranse:

Ingen vesentlige endringer, men en rekke presiseringer og/eller tydeliggjøringer. 

Vesentlige endringer i ulike Bestemmelser:

Spillere som deltar i Bringserien, Lerøyserien og/eller NM junior skal ha gjennomført Antidoping Norges nettkurs «Ren utøver» innen 01.november 2019. (Spillere i Eliteserien og 1.divisjon er gjennom Elitelisensreglementet pålagt det samme.) 
Kurset finner du her

Kortbanehåndball innføres som et tilbud i barnehåndballen.
Se mer om Kortbanehåndball

Anke på avgjørelse av en protest vedrørende NM-kamper, sluttspillet i Eliteserien, siste serierunde i Eliteserien, 1.divisjon og 2.divisjon samt sluttspillkamper i turneringer uten jury må være NHF i hende senest andre virkedag etter at melding om avgjørel­sen foreligger.

Videre må innsigelse på kampresultat for NM-kamper, sluttspillet i Eliteserien, siste serierunde i Eliteserien, 1.divisjon og 2.divisjon samt sluttspillkamper i turneringer uten jury reises av kampens myndighet senest 2.virkedag etter kampen. Etter dette er kampens resultat endelig.