Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bringserien 2019-20

Norges Håndballforbund har gleden av å invitere til Bringserien for sesongen 2019-20 for Jenter/Gutter 16

(spillere født 2003 eller senere)
Bringserien Jenter 16

skal gjennomføres med 60 deltakende lag som fordeles i 4 avdelinger med 15 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 5 runder og de 3 best plasserte lagene i hver avdeling etter endt seriespill går til Nasjonalt sluttspill.

Bringserien Gutter 16
skal gjennomføres med 36 deltakende lag som fordeles i 3 avdelinger med 12 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 5 runder og de 4 best plasserte lagene i hver avdeling etter endt seriespill går til Nasjonalt sluttspill.

Påmelding:
En klubb kan delta med ett lag i hver klasse i Bringserien.
Det er en forutsetning for å delta i Bringserien at laget også deltar i regionalt serietilbud i årsklassen der det finnes.
♦ Bringserien og LERØYserien spilles parallelt, og en spiller kan ikke delta i både Bringserien og LERØYserien samme helg.
♦ Avdelingene i Bringserien settes sammen på bakgrunn av seeding og geografi.
♦ Sammensatte lag kan ikke delta i Bringserien.
Dersom ett lag fullfører en kvalifiseringsrunde eller seriespillet, og trekker seg før neste spillerunde, kan ledig plass tilbys best rangerte lag i alle avdelinger som ikke kvalifiserte seg videre.
Eventuell trekking av lag etter at oppsettet for kvalifiseringen er publisert, kan medføre endringer i puljesammensetningen.

Bestemmelser for Bringserien

Kampene i hver avdeling vil bli avviklet som puljespill.
Avdelingene spiller sine kamper over 5 runder, hvor den siste runden spilles på samme sted innenfor hver avdeling.

Alle utøvere skal ha gjennomført Ren Utøver innen 1.11.19 for å ha spilleberettigelse i påfølgende kamper i Bringserien, LERØYserien, NM Junior.
Spillere som ikke har gjennomført e-læringen via nettsidene til Antidoping Norge vil ha funksjonsforbud i aktuell serie fram til vedkommende har gjennomført Ren Utøver.

Her er lenke til Ren Utøver

Datoer:
Nasjonal kvalifisering for jenter og gutter: 30.08 – 01.09.2019
Ekstrakvalifisering: Regional/Interregional kvalifisering: 11. – 13.10 2019
Runde 1: 30.11. – 01.12 2019
Runde 2: 18.01. – 19.01.2020
Runde 3: 08.02. – 09.02.2020
Runde 4: 14.03. – 15.03.2020
Runde 5 (fellesrunde): 24.04. – 26.04.2020
Nasjonalt sluttspill: 22.05. – 24.05.2020
Rundedatoene er faste og vil ikke bli endret. Det er ingen omberamming av kamper i Bringserien. Dersom ett lag ikke kan stille til kamp grunnet årsaker de ikke kan rå over (dokumenterte reiseproblemer eller akutt sykdom) så kan det søkes om frafall av gebyr for ikke møtt til kamp.

Kampdager
er lørdager og søndager, bortsett fra i siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også fredag kan bli benyttet ved behov.
Det skal spilles to kamper på lørdag og en kamp på søndag (4-lagspuljer).
I trelagspuljer spilles alle kamper samme dag - enten lørdag eller søndag.
Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper i NHFs serier.

Spilletider, ballstørrelser og antall spillere:
I begge klasser er det tillatt å bruke inntil 14 spillere i den enkelte kamp.
Spilletid i alle kamper er 2 x 25 minutter.
Jenter 16 spiller med ballstørrelse 2, Gutter 16 med ballstørrelse 2. 

Økonomi:
Påmeldingsavgiften til Bringserien er kr 3.500,- og blir fakturert klubb etter at laget har kvalifisert seg.
Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i Bringserien faktureres med kr 1000,-.
Lag som trekker seg fra Bringserien før publisert oppsett blir ilagt ett gebyr på kr 3.000,-.
Lag som trekker seg fra Bringserien etter publisert oppsett blir ilagt ett gebyr på kr 7.500,-.
I tillegg må laget være med på utgiftsfordelingen.

Lag som ikke møter til kamp: kr 5.000,-.
Påmeldingsavgiften blir ikke refundert ved trukket lag.
Det vil være reise- og dommerutgiftsfordeling for hvert kjønn, unntatt i nasjonalt sluttspill hvor det vil være felles fordeling mellom alle deltakende lag.
Halleie i fellesrunden og sluttspillet er med i utgiftsfordelingen.

Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen.
I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen.

For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

Påmelding
gjøres fra 1. april - 1. mai via
TurneringsAdmin (TA) 

Påmeldingsfrist er 1. mai 2019.

NB: All korrespondanse i forbindelse med Bringserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. Bringserien 2019-20 administreres av NHF Region Øst og all henvendelse vedrørende Bringserien skal skje dit.