Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Håndballtinget dag 2

Håndballtinget 2017 ble avholdt i Sandefjord fra 5.-7. mai.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppdateringer fra Håndballtinget ble gjort både på nett, på Facebook-siden til Norges Håndballforbund og på twitter. 

Oppdateringer fra Håndballtinget dag 1 

Oppdateringer fra Håndballtinget dag 3

Dag 2 Håndballtinget 2017 (lørdag): 

Dirigentene.jpg

Dirigentene Arne Sv. Modahl og Guri Aarøen er på plass (bildet), delegatene har inntatt sine plasser og alle klare for en ny dag på Håndballtinget. 

Presidentens halvtime innledet den andre dagen. Deretter tok tinget fatt på behandling av de gjenstående tingsakene.
Bjørndal,-Frank.jpg
Frank Bjørndal (bildet) fra Forbundsstyret innledende kommentarer til regnskapene for perioden. Deretter godkjente et enstemmig Håndballting alle regnskapene. 

Anders Eriksrud Bergan (bildet under) - prosjektleder for Klubbhuset - innledet økta om Ungdomshåndball
Bergan,-Anders.jpg

Han fortalte om prosjektet, utfordret delegatene på innspill til det som skal skje videre og kunne også presentere NHFs retningslinjer for ungdomshåndball. Økta inneholdt også eksempler på hvordan Klubbhuset  brukes i praksis på regions- og klubbnivå.  

Klubbhuset-utfordring-kollasje.jpg

Camilla Børresen Tjelflåt, Sinsen-Refstad (øverst tv), Kim Eide, Tasta (øverst t.h.) Roy-Christian Natland, Bergen HK (nederst t.v.) , Erik Andersen, SørVest og Karin Hansen, Øst (nederst t.h.). 

Nasjonalt anleggsatlas og anleggsutforddringer ble presentert av Svein Olav Øie, daglig leder i Region Nord: 
Øie,-Svein-Olav.jpg

Sak 7 Innkomne forslag og saker

Jørstad,-Ole.jpg
Visepresident Ole Jørstad innledet

7.1.1 Frikjøp av President
President (evt. presidentskap) kjøpes fri fra sitt sivilie virke tilsvarende 100% stilling. Presidentens (presidentskapets) samlede honorar eroppad begrenset til generalsekretærens årslønn. 
Forslaget ble vedtatt mot 24 stemmer. 

7.1.2. Utvidelse av tingperioden
Forbundsstyret fikk ikke tilstrekkelig flertall for sitt forslag om å utvide tingperioden til tre år. 
79 av de avgitte stemmene ble avgitt for forslaget, 41 mot, og siden dette var et forslag som krevde 2/3-flertall blir det fortsatt Håndballting hvert annet år.  

7.1.10 
Forslaget om bl.a.endring av NHFs Ledermøter  ble trukket som følge av vedtaket om fortsatt to-årige tingperioder. 

7.1.5 Representasjon på Håndballtinget.
Region Nord ønsket endring i representasjonen på Håndballtinget. Forslaget oppnådde bare 28 stemmer, og ble dermed ikke vedtatt.

Også Region Innlandet hadde fremmet et forslag i forhold til representasjon på Håndballtinget - forslag 7.1.6. Regionen ønsket å utvide Tingsalen med et antall delegater som ivaretar barnehåndballens perspektiv. Forslaget opnådde bare 9 stemmer og falt. 

Andre vedtak som Håndballtinget har gjort i løpet av dag 2: 

Forbundsstyret
får heretter myndighet til å fastsette startkontingent for nasjonal kampaktivitet

Valgkomiteen
Region Øst ønsket å redusere valgkomiteen fra 7+1 til 6 + 1 som følge av at antallet regioner nå er 6 (tidligere7). Dette forslaget ble vedtatt.

Forbundsstyrets oppgaver
Nødvendige tilpasninger og tillegg i §20 som følge av beslutninger fattet de siste to årene ble gjort av tingforsamlingen.

Nytt pkt 2 i § 1 i NHFs lov:
Norges Håndballforbund skal ha åpenhet om organisatoriske forhold i samsvar med de grunnverdier som idretten bygger på.

Region Innlandet
foreslo å gjøre tilføyelse i dagens kampreglement for regionene og gi det enkelte regionstyre fullmakt til å tilpasse disse reglene i forhold til regionale forhold for å øke og utvikle breddehåndballen og sikre at flest mulig har et tilbud om å spille håndball, men dette ønsket ikke Håndballtinget. Forslaget ble ikke vedtatt.

Region Nord
fikk gjennomslag for at regionene kan gi dispensasjon til spillere som fyller 16 år innen utgangen av aktuell sesong, til å delta på seniorlag dersom spillerne ikke har annet spilltilbud.

Tingforhandlingene dag 2 avsluttet kl 1730. 

Dagens-talere.jpg

Dagens-talere-2.jpg