Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Håndballtinget 2017

Håndballtinget  i Sandefjord er historie. Se oppdateringer fra tingforhandlingene.

Gjennom ting-helgen er det gjort oppdateringer fortløpende både på nett, på Facebook og på Twitter. 
(Fotos dag 3: Svein Andre Svendsen)

Les mer om Håndballtinget 2017 

Oppdateringer fra Håndballtinget dag 1

Oppdateringer fra Håndballtinget dag 2

Oppdateringer fra Håndballtinget dag 3:
Første sak som ble behandlet var et forslag om en justering av paragrafen om nøytralitet og partnerklubbsamarbeid fra Region Vest. Håndballtinget sa ja til dette: 

§ 10 Nøytralitet og partnerklubbsamarbeid
1) Dommer med klubbtilhørighet i en partnerklubb, er nøytral i forhold til spillende lag fra prestasjonsklubb på 2.divisjonsnivå.
2) Dommer med klubbtilhørighet i en prestasjonsklubb, er nøytral i forhold til spillende lag fra partnerklubben(e) på 2.divisjonsnivå. 

Nytt punkt 3:
Dommere med aktive roller enten i partner, eller prestasjonsklubb, (eks trener, dommerkontakt, styremedlem), plikter å meddele dette til NHF og kan ikke benyttes i kamper hvor partner, eller prestasjonsklubb deltar. 
(Nåværende punkt 3 gjøres om til punkt 4)

FORSLAG 7.2.4 Endring i nasjonalt kamptilbud
Region SørVest fremmet forslag om endringer i nasjonalt kamptilbud. Det framkom mange innspill under debatten men det ble ingen avstemming. I stedet ble disse ble oversendt til Forbundsstyret  for å bli tatt med inn i evalueringsarbeidet som allerede er i gang knyttet til det nasjonale kamptilbudet i yngre aldersbestemte klasser, i tråd med tidligere vedtak.

Berit Hagen (bildet over) innledet debatten om nasjonale kamptilbud.

Forslaget fra Region Nord
om endring av reiseutgiftsfordeling i nasjonale serier ble trukket. I stedet skal ordningen med reisekasse eller reisefordeling utredes videre av NHF i samarbeid med Norsk Topphåndball, for gjennom dette å se på eventuelle alternative løsninger.

FORSLAG 7.4.1 Økning av NHFs økonomiske handlingsrom
Det var stort engasjement i tingsalen i forhold til forslaget fra Forbundsstyret. Til slutt trakk Forbundsstyret sitt forslag, men lovte å ta med innspillene.
Region Øst foreslo en trinnvis økning av lisensen, men ved avstemningen fikk heller ikke dette forslaget tilstrekkelig støtte. Dermed blir det
ingen lisensøkninger.

Forslaget fra Region SørVest
om å nedprioritere beach-landslagene for kommende periode fikk ikke tilslutning fra Håndballtinget.

IK Gimletroll
ønsket endring i bestemmelsene om turneringer, men fikk ikke Håndballtinget med seg på dette. 

Arne M.Kristiansen, IK Gimletroll (over)presenterte klubbens forslag.

Klubbkontingenter og Seriekontingenter
for de kommende sesonger ble enstemmig vedtatt (de er uendret i forhold til tidligere år).

NHFs overordnede strategi

Etter innledning fra visepresident Bente Aksnes, fulgte en debatt der Forbundsstyret
fikk konkrete og gode innspill til strategiplanen.
Håndballtinget vedtok å la Forbundsstyret få planen med innspill til videre bearbeiding for så å bli behandlet i første Forbundsråd. 

Budsjettramme for 2018 og 2019 ble enstemmig vedtatt. 

Valg
Valgene ble gjennomført i henhold til valgkomiteens innstilling.
Se hele oversikten over valgene på Håndballtinget   

Ved avslutningen av Håndballtinget takket gjenvalgte president Kåre Geir Lio for tilliten, og kunne i tillegg hedre tillitsvalgte for innsatsen: 

 På bildet ser vi fra venstre: Guri Aarøen som fikk NHFs fortjenstmerke i gull og denne gang var en av Håndballtingets dirigenter, Grethe Aanerud som gikk ut av valgkomiteen, Jenny Marie Langåssve 
som gikk ut av Kontrollkomiteen, Doris Høyland (NHFs fotjenestmerke i sølv) som gikk ut av valgkomiteen og Kolbjørn Hole, som også gikk ut av valgkomiteen. 
I tillegg fikk Arild Olsnes NHFs fortjenestmerke i Gull for sin mangeårige innsats som leder av Kontrollkomiteen, Ceclie Langva og Øystein Aam fikk NHFs fortjenestmerke i sølv. Begge går ut av Domskomiteen. 
Jon Børtnes og Jane Brit Helgeland fikk også NHFs fortjenestemerke i sølv. De takket av fra Appellkomiteen. Øyvind Birkeland fikk NHFs fortjenestemerke i sølv (gikk ut av i Kontrollkomiteen). Også Arild Østeby fikk blomste for sin innsats i valgkomiteen. 

Noen av dem som var på talerstolen på Håndballtingets avslutningsdag: 

Knut Anders Berg Oddvar Aardahl Kim Eide
Knut Anders Berg Oddvar Aardahl Kim Eide
Erlend Sødal Morten Mortensen Jan-Ivar Lorentzen
Erlend Sødal Morten Mortensen Jan-Ivar Lorentzen
Inger Lise Augdal Ann-Magrit Grip Mads Stian Hansen
Inger Lise Augdal Ann-Magrit Grip Mads Stian Hansen
Øyvind Indrebø Einar Sparboe Lysnes Jarle Bruntveit
Øyvind Indrebø Einar Sparboe Lysnes Jarle Bruntveit
Niels Christian Stephansen Heidi Tjugum Thor Egil Five
Niels Chr. Stephansen Heidi Tjugum Thor Egil Five
Tonje Jelstad Svein Axel Johannessen Lisbeth Hjelle
Tonje Jelstad Svein A. Johannessen Lisbeth Hjelle
Kjersti Arntsen Jan Thormodsæther Erik Øie
Kjersti Arntsen Jan Thormodsæter Erik Øie