Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement 2023-24

På denne nettsiden finner du alle regler og retningslinjer som beskriver seriespill i NHF Region Innlandet for sesongen 2023-24.

Dette er reglementet for sesongen 2023-24.
Det er viktig at alle setter seg godt inn i dette regelverket, og gjør seg kjent med hvor en finner svar på alt en lurer på i forbindelse med på påmelding til og gjennomføring av seriekamper i sesongen 2023-24.

Her finner du brukerveiledninger for påmelding av dommere og lag:

Her finner du reglementet som pdf-fil, om du ønsker å lese elller skrive ut reglementet som helhet.

1.1  Påmeldingsfrister
Påmeldingsfrister.png

1.2 Viktige datoer Regionserien

 • 21. mai Høringsfrist puljeoppsejun
 • 30. juni-10. august Terminlisteforslag, frist for innspill 10. august
 • 10. august Frist for trekking av lag, se punkt 10
 • 17. mars Siste frist for å spille kamp i klasser med sluttspill i Regionserien

1.3 Seriestart og serieavslutning
Seriestart Seriestart.png

Sluttspill og serieavslutning
For Regionserien arrangeres det sluttspill 6.-7. april 2024.

For barnehåndballen er det opp til klubbene å velge tidspunkt for avslutningsmarkering.

1.4 Skoleferier

Høstferie i Innlandet er i uke 41 i 2023. Alle lag har spillefri 7.-14. oktober 2023.

Vinterferie i Innlandet er uke 9 i 2024. Alle lag har spillefri 25. februar - 2. mars 2024.

Regionen åpner opp for at det kan spilles kamper siste søndag i høstferien, og første lørdag og siste søndag i vinterferien.

1.5 Kamper på hverdager

Kamper kan flyttes til hverdag i egen treningstid der ikke annet er beskrevet. Reglement for omberamming må følges, se punkt 12.
Kampstart skal som hovedregel ikke være før kl.18.00 og ikke senere enn kl. 20.00.

Beachsesongen

Mai/juni                    Kampdager i Beachserien
9.-11. juni 2024         RM Beach

 

September

9.-10. september        Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år

30. sep. -1.oktober     Kvalifiseringsrunde nr. 2 til Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år

 

Oktober

21.-22. oktober           Isbjørnkøppen 6-7-8 år

21.-22. oktober           Aktivitetsserien 10 år – 1. runde

21.-22. oktober           Aktivitetsserien 12 år – 1. runde

28.-29. oktober           Intersport 4’er 7-8 år – 1. runde

28.-29. oktober           Aktivitetsserien 9 år – 1. runde

28.-29. oktober           Aktivitetsserien 11 år – 1. runde

 

November

4.-5. november           Aktivitetsserien 10 år – 2. runde

4.-5. november           Aktivitetsserien 12 år – 2. runde

11.-12. november       Aktivitetsserien 9 år – 2. runde

11.-12. november       Aktivitetsserien 11 år – 2. runde

11.-12. november       Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år – 1. runde

18.-19. november       Intersport 4’er 7-8 år – 2. runde

18.-19. november       Aktivitetsserien 10 år – 3. runde

18.-19. november       Aktivitetsserien 12 år – 3. runde
25.-26. november       Intersport Cup

 

Desember

2.-3. desember           Aktivitetsserien 9 år – 3. runde

2.-3. desember           Aktivitetsserien 11 år – 3. runde

9.-10. desember         Intersport 4’er 6 år – 1. runde og 7-8 år – 3. runde

9.-10. desember         Aktivitetsserien 10 år – 4. runde

9.-10. desember         Aktivitetsserien 12 år – 4. runde

16.-17. desember       Aktivitetsserien 11 år – 4. runde

 

Januar

6.-7. januar                 Aktivitetsserien 9 år – 4. runde

6.-7. januar                 Aktivitetsserien 11 år – 5. runde

13.-14. januar             Intersport 4’er 6 år – 2. runde og 7-8 år – 4. runde

13.-14. januar             Aktivitetsserien 10 år – 5. runde

13.-14. januar             Aktivitetsserien 12 år – 5. runde

20.-21. januar             Aktivitetsserien 9 år – 5. runde

20.-21. januar             Aktivitetsserien 11 år – 6. runde

20.-21. januar             Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år – 2. runde

27.-28. januar             Intersport 4’er 8 år – 5. runde

27.-28. januar             Aktivitetsserien 10 år – 6. runde

27.-28. januar             Aktivitetsserien 12 år – 6. runde

 

Februar

3.-4. februar               TemaCup 11-12 år

10.-11. februar           Intersport 4’er 6 år – 3. runde, 7 år – 5. runde og 8 år – 6. runde

10.-11. februar           Aktivitetsserien 9 år – 6. runde

10.-11. februar           Aktivitetsserien 11 år – 7. runde

10.-11. februar           Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år – 3. runde

17.-18. februar           Aktivitetsserien 10 år – 7. runde

17.-18. februar            Aktivitetsserien 12 år – 7. runde

 

24. februar – 3. mars VINTERFERIE

 

Mars

9.-10. mars                 Intersport 4’er 6 år – 4. runde, 7 år – 6. runde og 8 år – 7. runde

9.-10. mars                 Aktivitetsserien 10 år – 8. runde

9.-10. mars                 Aktivitetsserien 12 år – 8. runde

9.-10. mars                 Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år – fellesrunde

16.-17. mars               Aktivitetsserien 9 år – 7. runde

16.-17. mars               Aktivitetsserien 11 år – 8. runde


23. mars – 1. april PÅSKEFERIE

 

April

6.-7. april                    Isbjørnkøppen vår 6-8 år

6.-7. april                    Aktivitetsserien 10 år – 9. runde

6.-7. april                    Aktivitetsserien 12 år – 9. runde

6.-7. april                    Sluttspill Regionserien                      

13.-14. april                Aktivitetsserien 9 år – 8. runde

13.-14. april                Aktivitetsserien 11 år – 9. runde

13.-14. april                Bylagsturnering J/G 15 år

19.-21. april                Elverum Yngres Cup

27.-28. april                Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år – sluttspill

 

Juni
7.-9. juni                     RM Beach

3.1 Generelle bestemmelser

Seriespill og kampavvikling i NHF Region Innlandet følger som hovedregel NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement. Avvik fra dette er spesifisert for hver konkurranse og/eller konkurranse-klasse.

3.2 Kampreglement for NHF Region Innlandet

§ 1 GENERELT

Alle lag tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds lover, kampreglement og spilleregler.

§ 2 RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING

Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle kamper i regionens regi, disse sendes klubbene sammen med innbydelse til ny sesong.

Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp- og nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets serier reguleres gjennom NHFs Kampreglement.

§ 3 KÅRINGER OG PREMIERING

I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier:

 • Avedlingsmester Premiering av nr. 1.
 • Seriemester Premiering av nr. 1-2-3-4.
 • Regionmester Premiering av nr. 1-2-3-4.

I barneklassene 6-11 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller.
Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong.
*Barneklassene er nå opp til 12 år. Endring i tekst vedtas på Regionstinget 2023.

§ 4 PÅMELDINGSKRITERIER

Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltakeravgift som bestemmes av styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale.

§ 5 BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING

Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp dommere til kamper i regionens konkurransetilbud. *Arrangør i barnehåndballen setter opp dommere. Endring i tekst vedtas på Regiontinget 2023. Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud, må stille med en hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i arrangementet (Eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill).

§ 6 DOMMERKVOTER

Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.
*Endring i tekst vedtas på Regiontinget 2023.

§ 7 ENDRINGER

Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting.

3.3 Hjemmehall/arena

Alle klubber må stille godkjent hall/arena for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Ved avvik fra dette gjelder Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §24.4:

Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under, beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelig hall.  

3.4 Protest

Det er formelle regler for når og hvordan en protest skal nedlegges. Det henvises til NHFs reglement og bestemmelser:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser/#35._Bestemmelser_om_protester

Protest og disiplinærreglement:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/protest-og-disiplinaerreglement-for-nhf/

 

Det holdes oppstartsmøte for påmeldte lag før sesongstart. Hvert lag må være representert med minimum en person på webinaret.

I barnehåndballen tillates ikke antilag. To eller flere lag fra samme klubb som ønsker å bli satt opp i samme hall, må forvente å spille internkamper. Maksimalt antall kamper pr. spiller pr. dag er tre (3) kamper. Det gis ikke mulighet for å flytte kamper til andre dager enn de som er oppsatt.

Fullstendig spilleregler for de ulike barneklassene, se her


4.1 Intersport 4’er 6, 7 og 8 år

Oppstartsmøtet følges opp med et minikurs i alle soner i løpet av høsten. Minikurset er en praksisøkt i hallen. Alle påmeldte lag må være representert med minimum en person på minikurset.

Det spilles firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane.
Serien settes opp med rene jente- og gutteavdelinger.Hovedregelen er at alle lagene spiller tre (3) kamper pr. kampdag, men unntak kan forekomme.
Det er ikke måltavle. Banesekretariatet fører resultater.

Spilltid for 6 år er 2x10 minutter.
Spilltid for 7 og 8 år er 2x15 minutter.

For jenter/gutter 6 år gjennomføres fire (4) kampdager i løpet av sesongen.
For jenter/gutter 7 år gjennomføres seks (6) kampdager i løpet av sesongen.
For jenter/gutter 8 år gjennomføres sju (7) kampdager i løpet av sesongen.

28.-29. oktober    Intersport 4’er 7-8 år – 1. runde
18.-19. november Intersport 4’er 7-8 år – 2. runde
9.-10. desember   Intersport 4’er 6 år – 1. runde og 7-8 år – 3. runde
13.-14. januar  Intersport 4’er 6 år – 2. runde og 7-8 år – 4. runde
27.-28. januar              Intersport 4’er 8 år – 5. runde
10.-11. februar            Intersport 4’er 6 år – 3. runde, 7 år – 5. runde og 8 år – 6. runde
9.-10. mars  Intersport 4’er 6 år – 4. runde, 7 år – 6. runde og 8 år – 7. runde

Det brukes spillelister som gjelder for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelisten fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til nhf.innlandet@handball.no

Spillerstall for sesongen legges inn i TA. Dersom det er flere lag legges hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen.


4.2 Aktivitetsserie 9 og 10 år

Det spilles 5’er håndball på kortbane med nedsenket tverrligger.
Serien settes opp med rene jente- og gutteavdelinger.
Lagene tilbys to (2) eller tre (3) kamper pr. kampdag.
Det er ikke måltavle. Banesekretariatet fører resultater.

Spilltid er 2 x15 minutter.

For jenter/gutter 9 år gjennomføres åtte (8) kampdager i løpet av sesongen.
For jenter/gutter 10 år gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen.

28.-29. oktober Aktivitetsserien 9 år – 1. runde
11.-12. november   Aktivitetsserien 9 år – 2. runde
2.-3. desember    Aktivitetsserien 9 år – 3. runde
6.-7. januar  Aktivitetsserien 9 år – 4. runde
20.-21. januar Aktivitetsserien 9 år – 5. runde
10.-11. februar Aktivitetsserien 9 år – 6. runde
16.-17. mars Aktivitetsserien 9 år – 7. runde
13.-14. april Aktivitetsserien 9 år – 8. runde
   
21.-22. oktober  Aktivitetsserien 10 år – 1. runde
4.-5. november Aktivitetsserien 10 år – 2. runde
18.-19. november Aktivitetsserien 10 år – 3. runde
9.-10. desember  Aktivitetsserien 10 år – 4. runde
13.-14. januar  Aktivitetsserien 10 år – 5. runde
27.-28. januar  Aktivitetsserien 10 år – 6. runde
17.-18 februar Aktivitetsserien 10 år – 7. runde
09.-10. mars Aktivitetsserien 10 år – 8. runde
6.-7. april Aktivitetsserien 10 år – 9. runde

Det brukes spillelister som gjelder for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelisten fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til Regionkontoret via e-post: nhf.innlandet@handball.no
Spillerstall for sesongen legges inn i TA. Dersom det er flere lag legges hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen. 


4.3 Aktivitetsserie 11 år

Det spilles 6’er håndball på ordinær håndballbane med nedsenket tverrligger.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.
Det gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen.

Det settes ikke opp tabell, men kampene skal føres live med resultater.
Det brukes digital kamprapport og spillerstallen legges inn i TA før kamp.

28.-29. oktober  Aktivitetsserien 11 år – 1. runde
11.-12. november Aktivitetsserien 11 år – 2. runde
2.-3. desember  Aktivitetsserien 11 år – 3. runde
16.-17. desember  Aktivitetsserien 11 år – 4. runde
6.-7. januar      Aktivitetsserien 11 år – 5. runde
20.-21. januar Aktivitetsserien 11 år – 6. runde
10.-11. februar Aktivitetsserien 11 år – 7. runde
16.-17. mars Aktivitetsserien 11 år – 8. runde
13.-14. april Aktivitetsserien 11 år – 9. runde


4.4 Aktivitetsserie 12 år

Det spilles 6’er håndball på ordinær håndballbane med ordinære mål.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.
Det gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen.

Det settes ikke opp tabell, men kampene skal føres ved å bruke enkel LIVE-versjonen i TA. Det brukes digital kamprapport og spillerstallen legges inn i TA før kamp.

21.-22. oktober Aktivitetsserien 12 år – 1. runde
4.-5. november    Aktivitetsserien 12 år – 2. runde
18.-19. november Aktivitetsserien 12 år – 3. runde
9.-10. desember    Aktivitetsserien 12 år – 4. runde
13.-14. januar Aktivitetsserien 12 år – 5. runde
27.-28. januar Aktivitetsserien 12 år – 6. runde
17.-18. februar Aktivitetsserien 12 år – 7. runde
9.-10. mars   Aktivitetsserien 12 år – 8. runde
6.-7. april      Aktivitetsserien 12 år – 9. runde

 

4.5 Isbjørnkøppen

Isbjørnkøppen høst er en oppstartsturnering for de yngste og arrangeres i uke 42: 21.-22. oktober 2023.
Isbjørnkøppen vår er en avslutningsturnering for de yngste og arrangeres i uke 14: 6.-7. april 2024.
Isbjørnkøppen er for klassene 6, 7 og 8 år og det spilles 4’er håndball.
Turneringene spilles over en dag.

Hvert lag spiller inntil fire (4) kamper i løpet av turneringsdagen, med noe forkortet spilletid. Omgangenes varighet tilpasses antall påmeldte lag.
Isbjørnkøppen kan arrangeres inntil fire steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

Det inviteres til turneringen med egne påmeldingsfrister.

4.6 TemaCup

TemaCup er ikke et ekstra spilltilbud, men et utviklingstiltak for spillere, trenere og dommere. Det arrangeres et webinar i forkant av cupen med Livesendt-praksisøkt og faglige diskusjoner for trenerne til lagene som er påmeldt. Det forventes at lagene trener på temaet fram til cupen.

TemaCup arrangeres 3.-4. februar 2024 for klassene 11 og 12 år.

TemaCup spilles over en dag og arrangeres på flere steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

Dommerutgifter fordeles på lagene som deltar i TemaCup.

Det holdes oppstartsmøte for påmeldte lag før sesongstart. Hvert lag må være representert med minimum en person på webinaret.

Spillere som spiller på flere lag samme dag må følge reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse.

5.1 3. divisjon

3. divisjon består av en klasse for kvinner og en klasse for menn. 3. divisjon består av inntil 12 lag og det spilles dobbel serie. Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom (fra kampslutt).

Opprykk/nedrykk
Vinneren av 3. divisjon rykker opp til 2. divisjon.
Lag nr.12 rykker direkte ned.
Lag nr.11 spiller kvalifisering om å beholde plassen mot det nest høyest rangerte laget i 4. divisjon.

Antall lag som rykker ned kan påvirkes av nedrykk fra høyere divisjoner. Eventuelle endringer vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle.

 

5.2 4. divisjon

4. divisjon består av en klasse for kvinner og en klasse for menn. Dersom antall påmeldte lag tilsier det kan en klasse deles inn i flere avdelinger. En avdeling kan ha inntil 12 lag. Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom (fra kampslutt).

Opprykk/nedrykk
Antall avdelinger i 4. divisjon vil påvirke antall lag som rykker direkte opp og/eller spiller kvalifisering. Opprykksretten begrenses til fire lag. Det er en (1) direkte opprykksplass til 3. divisjon. I tillegg spiller det nest høyeste rangerte laget kvalifisering mot nr. 11 i 3. divisjon om opprykk.

5.2.1 Aktivitetsserie for voksne

Kampene settes opp som rundespill hvor flere lag møtes på samme dag. Alle lag spiller to kamper pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene, alle kan ikke regne med å få hjemmearrangement i løpet av sesongen. Det spilles inntil seks runder. Kamper kan ikke flyttes. Det settes ikke opp tabell. Kampoppsettet lages for hver runde og publiseres 14 dager før kamphelgen.


5.3 Nye lag

Nye lag i divisjonsspillet starter i Regionens laveste divisjon.


5.4 Tilrettelagt håndball – REMA1000 Hjerteligaen

REMA1000 Hjerteligaen er for alle som har en utviklingshemming. Jenter og gutter spiller på samme lag og det deles inn i aldersklasser ved behov.

Kampene settes opp som rundespill hvor flere lag møtes på samme dag. Alle lag spiller normalt to kamper pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene, alle kan ikke regne med å få hjemmearrangement i løpet av sesongen. Det spilles inntil seks runder. Kamper kan ikke flyttes. Det settes ikke opp tabell. Alle deltakende lag premieres.

I REMA1000 Hjerteligaen er det arrangerende klubb som står for dommerutgiftene.


5.5 Juniorklassen 17-20 år

Det inviteres til serie for jenter og gutter.
Vinner av serien kåres til Seriemester.
Hvis klassen har en avdeling, vil lag nr. 1-4 i serien spille sluttspill. Består klassen av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

Spillere må ha fylt 16 år for å delta i juniorklassen.

5.6 Jenter 16 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3. Lagene angir ved påmelding hvilket nivå laget vil spille på. 

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i en eventuell kvalifisering eller på Nivå 1.
Det kan søkes om sammensatte lag på Nivå 2 og 3.


5.6.1 Jenter 16 Nivå 1

Jenter 16 Nivå 1 består av inntil 12 lag.
Ved flere påmeldte lag enn 12 spilles det kvalifisering for deltakelse på dette nivået. Lagene som ikke kvalifiserer seg til Nivå 1 spiller på Nivå 2. En klubb kan ikke melde på mer enn to lag til Nivå 1.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1
Dersom en klubb melder på to lag til Nivå 1, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag under kvalifiseringen. Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen.

Etter gjennomført kvalifisering kan det søkes om inntil tre aldersdispensasjoner på Nivå 2.

Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. 

Trekking av lag fra Nivå 1
Dersom en klubb etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på lavere nivå. 

Utgiftsfordeling og deltakeravgift i kvalifisering
I siste runde i kvalifiseringsspillet benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag. I tillegg kommer deltakeravgift for Regionserien og kvalifiseringsavgift.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 1
Lagene plassert nr. 1-4 i serien deltar i sluttspillet.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

5.6.2 Jenter 16 Nivå 2

Jenter 16 Nivå 2 består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller som ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 2
Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsvinner.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.6.3 Jenter 16 Nivå 3

Jenter 16 Nivå 3 består av de lagene som har meldt seg på Nivå 3.
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 3 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 3
Vinneren av hver avdeling kåres til avdelingsmester.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 16 Nivå 3.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.
Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.7 Gutter 16 år

Klassen vil bli inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
Serien er gjennomgående for hele sesongen.

Serieavslutning/sluttspill Gutter 16
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best plasserte lagene. Består klassen av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Vinneren av sluttspill G16 kåres til Regionmester.


5.8  Jenter 14 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1 og 2.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i en eventuell kvalifisering eller på Nivå 1.
Det kan søkes om sammensatte lag på Nivå 2.

5.8.1 Jenter 14 Nivå 1

Jenter 14 Nivå 1 består av inntil 14 lag.

Ved flere påmeldte lag enn 14 til Nivå 1 spilles det kvalifisering for deltakelse på dette nivået. Lag som ikke kvalifiserer seg til Nivå 1 spiller på Nivå 2. En klubb kan ikke melde på mer enn to lag til Nivå 1.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1
Dersom en klubb melder på to lag til Nivå 1, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag under kvalifiseringen. Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen.

Etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil tre aldersdispensasjoner på Nivå 2.

Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. 

Trekking av lag fra Nivå 1
Dersom en klubb etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på lavere nivå. 

Utgiftsfordeling og deltakeravgift i kvalifisering
I siste runde i kvalifiseringsspillet benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag. I tillegg kommer deltakeravgift for regionserien og kvalifiseringsavgift.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 1
Lagene plassert 1-4 i serien deltar i sluttspillet.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

5.8.2 Jenter 14 Nivå 2

Jenter 14 Nivå 2 består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller som ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 2
Vinneren av hver avdeling kåres til avdelingsmester.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

 

5.9 Gutter 14 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1 og 2.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

 

5.9.1 Gutter 14 Nivå 1

Gutter 14 Nivå 1 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
En klubb kan ikke melde på flere enn to lag til Nivå 1.

Serieavslutning/sluttspill Gutter 14 Nivå 1
Vinneren av hver avdeling kåres til avdelingsmester.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester Nivå 1.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

 

5.9.2 Gutter 14 Nivå 2

Gutter 14 Nivå 2 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill Gutter 14 Nivå 2
Vinneren av hver avdeling kåres til avdelingsmester.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.10 Jenter 13 år

Det spilles serie med påmelding til Nivå 1 og 2.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

5.10.1 Jenter 13 Nivå 1

Jenter 13 Nivå 1 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.
En klubb kan ikke melde på flere enn to lag til Nivå 1.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 13 Nivå 1
Vinneren av hver avdeling kåres til avdelingsmester.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester Nivå 1.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.10.2 Jenter 13 Nivå 2

Jenter 13 Nivå 2 vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 13 Nivå 2
Vinneren av hver avdeling kåres til avdelingsmester.
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 
Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

5.11 Sluttspill og serieavslutning

Det er ikke anledning til å bruke spillere om hverandre når en klubb har flere lag i samme sluttspill.  Dersom en klubb har lag i flere sluttspill i samme årsklasse kan en spiller kun delta på ett av lagene.

Lag med flere dispensasjonsspillere enn det reglementet regulerer, punkt 11.1, kan ikke delta i sluttspillet.

Et lag som ikke stiller i to (2) eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje) kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å vinne serien eller å delta i sluttspill, ref. § 17-5 Kamp- og konkurransereglement.

Dommerutgifter fordeles på de lagene som deltar i sluttspillet.

6.1 Regionmesterskap

Regionmesterskap i Beachhåndball arrangeres i Moelv 7.-9. juni 2024.
Mesterskapet spilles på fire baner ved Limtrehallen i Moelv.


Klasseinndeling:
Jenter/gutter 12 år
Jenter/gutter 14 år
Jenter/gutter 16 år
Jenter/gutter junior
Seniorklasser

Påmelding skjer i TA fra 1. april 2024. Påmeldingsfrist er 15. mai 2024.
Det er klubbleder som melder på lagene.

6.2 Aktivitetsserie Beachhåndball

Det gjennomføres inntil tre serierunder i perioden mai-juni 2024.

Klasseinndeling:
Jenter/gutter 12 år
Jenter/gutter 14 år
Jenter/gutter 16 år
Jenter/gutter junior
Seniorklasser

Klubben er ansvarlig for gjennomføring av tildelt arrangement.
Lagene må ved påmelding oppgi hvilken bane som er deres hjemmebane og ha avtale om bruk av denne for kampavvikling. I tillegg må lagene melde på Beachhåndballdommere.

Dommerutgiftene fordeles på de lagene som deltar i Beachserien.7.1 Dommerpåmelding

For at påmeldingen av dommere skal bli godkjent må klubben ha en dommerkontakt. Denne sørger for at alle klubbens dommere og dommerutviklere er påmeldt innen 1. mai. Dommerkontakten bistår også Regionens dommeransvarlig med sammensetning av dommerpar, og ved dommerforfall.

7.2 Dommerutviklingsavgift

Alle klubbene som deltar med lag i Regionens seriespill (gjelder alle divisjoner og klassene fra og med 12 år) betaler en dommerutviklingsavgift. Avgiften brukes til dommerutvikling i Regionen.

For sesongen 2023/24 består avgiften av en fast grunnsum på kr 2.200 pr. klubb, samt kr 1.100 pr. dommer etter følgende tabellen:

1-2 lag påmeldt

1 dommer

3-4 lag påmeldt

3 dommere

5-6 lag påmeldt

4 dommere

7-8 lag påmeldt

5 dommere

9-10 lag påmeldt

6 dommere

11-12 lag påmeldt

7 dommere

13-14 lag påmeldt

8 dommere

15-16 lag påmeldt

9 dommere

17 lag og flere

10 dommere

7.3 Krav til dommer

Påmeldte dommere må ha godkjent Dommer 1-kurs og skal ha fylt 15 år. Hver dommer må dømme minst 15 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv. Dommer må være medlem av den klubben som melder på dommeren og løse lisens i henhold til «Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF» §3 og §4.

Dommer kan ha inntil ett anti-lag registrert i TA. I tillegg skal eventuelle tidssperrer legges inn fortløpende av dommeren selv.

Påmeldte dommere må møte på oppstartsmøte og delta på utviklingstiltak i regi av Regionen.

Dersom dommer ikke møter til oppsatt kamp kan klubben dommeren tilhører faktureres i henhold til regionens gebyroversikt, se punkt 15.

7.4 Dommere i barnehåndballen

I barnehåndballen (klassene 6-12 år) er det arrangerende klubb som står for dommeroppsettet. Dommere til kamper i 11- og 12 årsklassene meldes til Regionen som registrerer oppsettet i TA.

Dommere som dømmer i 11 årsklassene, bør ha gjennomgått dommer 1-utdanningen. Dommere som dømmer i 12 årsklassene, skal ha dommer 1-kurs.

7.5 Dommergodtgjørelse

Dommer har krav på kamphonoraret og eventuell kjøregodtgjørelse dersom lag ikke møter til kamp uten å varsle dommerne. Utgiftene belastes i sin helhet klubben til laget som ikke har møtt. For å få dekket kamphonoraret for ikke-spilt kamp, må kontaktinfo (mobilnummeret) være tilgjengelig og dommer må ha vært mulig å få tak i. Dommer kan selv åpne for visning av kontaktinfo, eller sjekke status på visning, via MinIdrett.

Dommer har krav på et honorar på kr 250 pr kamp dersom en kamp flyttes (gjelder ikke dersom flyttingen ikke utløser gebyr) eller avgjøres med walk over, mindre enn 48 timer før terminfestet kampstart. Utgiftene belastes i sin helhet klubben til det laget som har forårsakete flyttingen eller gitt w.o.

Diett/kjøregodtgjørelse se her

7.6 Retningslinjer for utbetaling

7.6.1 Barnehåndballen

For arrangementer i barnehåndballen 6-12 år er det arrangerende klubb som står for, og utbetaler godtgjørelsen til dommer. Dommere som er registrert som påmeldt til sesongen gjennom TA kan sende regning via idrettens systemer.

Det skal ikke sendes regning til gjestende klubber for dette i etterkant. Utgiftene fordeler seg om lag likt klubbene imellom i løpet av sesongen utfra fordeling av arrangementene.

7.6.2 Regionserien

For kamper i Regionserien er det arrangerende klubb som utbetaler godtgjørelsen til dommer. Klubben ved leder eller kampansvarlig i klubb, med tildelt funksjon i SA, godkjenner regning i TA/Idrettsoppgjør og overfører penger til dommerne innen 10 dager etter at dommerens krav er registrert. Regionen anbefaler at klubbene gjør dette etter hver kamphelg.

Dommere som ikke får overført penger innen fristen tar kontakt med Regionen som purrer klubb. Klubber som betaler for sent vil bli ilagt gebyr, se punkt 15.

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2023/24, også for serie og turneringer som tilhører sesongen 2023/24, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2024.

8. Klasser, alder, antall, spilletid, ballstørrelse, tabell og måltavle.png

9.1 Flere lag i samme klasse         

En klubb kan stille med flere lag i hver klasse.

Spillere som spiller på flere lag samme dag må følge reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse.

Når en klubb stiller med flere enn ett lag i en klasse, må 1. laget stille til samtlige kamper for at 2.-laget skal få delta videre, 2.-laget må stille til samtlige kamper for at 3.-laget skal få delta, osv.

9.2 Antilag i Regionserien

Antilag vil si at to definerte lag ikke skal ha kamper til samme dag/tidspunkt. Samtlige påmeldte lag i Regionserien kan velge ett antilag. 
Antilag skal kun meldes til Regionen med bakgrunn i spillersituasjonen, ikke trenere som trener flere lag. Antilag skal meldes inn til Regionen ved påmelding i TA.

Eksempel 1
Jenter junior kan ikke spille når klubbens kvinner 4. divisjonslag spiller.

Eksempel 2
J16 kan ikke spille når klubbens J14 spiller.

Trekking før 10. august
Klubben hefter for første del av deltakeravgiften (dvs. 50 %) ved trekking av et lag fram til denne dato. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 1. mai.

Trekking etter 10. august
Klubben hefter for full deltakeravgift for lag som trekkes etter 10. august. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 1. mai.

Regionserien
Klubber som trekker aldersbestemte lag eller seniorlag etter 10. august ilegges et gebyr.  

Aktivitetsserien 11 og 12 år
Klubber som trekker lag etter 1. september ilegges et gebyr.

Aktivitetsserien 9 og 10 år
Lag i Aktivitetsserien J/G 9-10 år som trekkes fra serien etter påmeldingsfristen hefter for deltakeravgift og ilegges et gebyr.

Intersport 6-7-8 år
Lag i Intersport 4’er J/G 6-8 år som trekkes fra serien etter påmeldingsfristen hefter for deltakeravgift.

Lag i Intersport 4’er håndball G/J 6-8 år og Aktivitetsserien J/G 9-12 år som ikke møter/trekkes fra et enkeltarrangement ilegges et gebyr, se punkt 15.

Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha mulighet til å stille lag i serien. Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til intensjonen med ordningen. Laget skal ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og vise det uoppfordret til dommere og motstandere, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår.

Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G 16 eller Lerøyserien J/G 18.

 • Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er opptil ett år for gammel.
 • Lag som har benyttet flere dispensasjonsspillere enn tillatt i en og samme kamp, kan miste retten til videre deltakelse i konkurransen.
 • I J14 og J16 Nivå 1 og kvalifisering til Nivå 1, gis det ikke dispensasjoner.
 • Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt.

Søknader registreres elektronisk i TA. Søker skal i forkant innhente samtykke fra foreldrene før søknaden sendes inn. I søknaden må det redegjøres for det øvrige tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, eventuelt om det ikke er grunnlag for å stille lag på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp spillere på lag fra lavere alderstrinn. Søknad må være mottatt Regionkontoret fem (5) virkedager før aktuell kampdato. Søknader som kommer til Regionkontoret senere en 5-dagersfristen, vil bli ilagt et gebyr.

11.1 Dispensasjoner

I NHF Region Innlandet gis det dispensasjoner for de ulike klassene slik:

Dispensasjoner.png

11.2 Gutter på jentelag/jenter på guttelag

En klubb kan stille med blandede lag i regionale serier uten at dette er søknadspliktig innenfor følgende retningslinjer:

 • 4’er håndball (6-8 år) – tillatt med inntil 2 spillere av det motsatte kjønn.
 • 5’er håndball (9-10 år) – tillatt med inntil 2 spillere av det motsatte kjønn.
 • 6’er håndball (11-12 år) – tillatt med inntil 2 jenter på guttelag. Inntil 2 gutter på jentelag etter godkjent søknad.
 • 7’er håndball (Ungdomshåndballen) – Vurderes etter søknad.

I tilfeller rundt kjønnsidentitet er det tillatt med deltakelse i den kjønnskategorien personen selv identifiserer seg som. Regionen skal informeres i forkant av deltakelse. Andre søknader vurderes ut fra spillerens tilbud og lagets behov.

Dette gjelder i regionale kamper i ungdomshåndballen – en kan ikke stille med jenter på guttelag eller omvendt i nasjonale tilbud som Bring/Lerøy. 

I Juniorserien kan jenter tillates på guttelag etter søknad til Regionen.

12.1 Søknad om omberamming med gebyr

Søknad om å omberamme en kamp registreres elektronisk i TA (TurneringsAdmin), les hvordan her.

Klubbene skal søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. Motstander og hall skal kontaktes for å avtale ny kampdato. Avtalt dato og klokkeslett må oppgis i søknaden. 

Kamper som omberammes bør spilles innen 14 dager før eller etter terminfestet dato.

Følgende gebyr gjelder for omberamming:

 • Innen 10 dager før kamp: Kr 1.000
 • 9-5 dager før kamp: Kr 2.000

Kamper kan ikke omberammes 4-0 dager før kamptidspunktet. Laget regnes i slike tilfeller som ikke møtt til kamp, gebyr ilegges og motstanderen vinner på walk over.

Dette gjelder ikke ved akutt sykdom og ved akutte skader.

12.2 Årsaker som gir grunn for omberamming uten gebyr

Pålagte aktiviteter
Deltakelse i pålagt leirskoleopphold, konfirmasjonsforberedelser og skoleaktivitet* når minst to (2) av de faste spillerne på laget er involvert.  Bekreftelse fra skole, prest eller annen ansvarlig arrangør, må vedlegges søknaden. (* skidag når denne er lagt til helg, skoleturer). Omberamming må være søkt om innen ti (10) dager før kampen er terminfestet for å unngå gebyr.

Representasjon/spillerutvikling
Et lag kan etter skriftlig søknad få omberammet kamp hvis laget eller minst to (2) av dets spillere er forhindret fra å spille grunnet deltagelse i kamp/samling berammet av NHF.

Akutt sykdom og skader
Minimum tre (3) av de spillere som tidligere er brukt på laget er dokumentert akutt syke eller har akutte skader (skader oppstått innenfor de siste 0-4 dagene).

Dokumentasjon skal sendes Regionen senest fem (5) virkedager etter at kampen skulle ha vært avviklet. Gjøres ikke dette anses kampen for tapt og motstander tilkjennes seier på walk over.

Sykedokumentasjon skal minimum være skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte med underskrift. Akutte skader oppstått de siste 0-4 dagene skal være bekreftet med dato for når skaden skjedde, fra behandlende lege/fysioterapeut.

Ferdigprodusert skriv fra klubben er ikke gyldig. For spillere som er over myndighetsalder kreves egenmelding.

Om lagene ikke finner ny tid sammen innen fristen, kan kampen berammes av kampens myndighet.

Anker
Alle vedtak fra administrasjonen kan ankes inn for Regionstyret.

12.3 Ikke møtt til kamp

Hvis et lag ikke kan møte til kamp og dermed gir motstanderen seieren på walk over, gjelder følgende:

 • Laget skal selv underrette ansvarlig leder hos motstanderens lag, arrangøren og begge dommerne. Motstander bør i slike tilfeller be om navn på den som gir beskjeden for å sikre at beskjed er gitt av ansvarlig leder for laget.
 • Etter at alle partene er underrettet sendes skriftlig bekreftelse umiddelbart til Regionkontoret pr. e-post. Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden.

Klubben til laget som ikke møter til kamp ilegges gebyr for «ikke møtt til kamp», se punkt 15.

 

 

Klubber som ønsker å inngå prestasjons- og partnerklubbsamarbeid må gjøre dette innen fristen 1. mai, og være oppmerksom på reglene. Ordningen med prestasjons- og partnerklubb-samarbeid forutsetter at det søkes innen fastsatt frist, og det er kun leder i klubb som kan opprette og signere søknaden.

Når klubben skal søke om samarbeid med andre klubber, både for samarbeidsformen Partner-klubbsamarbeid og for Sammensatte lag, skal det brukes digitalt søknadsskjema. Dette skjemaet finnes i TA. 

Se for øvrig NHFs reglement for klubbsamarbeid

Sammensatte lag
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag. Regionstyret kan etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for en sesong og kan ikke avbrytes. Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget.

I søknaden må det argumenteres for at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.
Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.  Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende innenfor Region Innlandets ansvarsområde. Spillere som deltar på sammensatte lag, kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For sammensatte lag gjelder egne regler i NHFs serier, bl.a. Bringserien J/G 16 år og Lerøyserien J/G 18 år. I disse seriene er det ikke anledning til å delta som sammensatt lag.

I alle serier blir klubben fakturert for 50 % av deltakeravgiften ved påmelding og fakturaen må betales ved forfall for at påmeldingen skal bli godkjent. Resterende 50 % faktureres etter om lag halvspilt serie.

Deltakeravgiftene i de ulike klassene:

14. Deltakeravgift.png

Gebyrer.png