Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene
Annonse:
Annonse Landslagsmaskotene

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement 2022-23

På denne nettsiden finner du alle regler og retningslinjer som beskriver seriespill i NHF Region Innlandet.

Det er viktig at alle setter seg godt inn i dette regelverket, og gjør seg kjent med hvor en finner svar på alt en lurer på i forbindelse med på påmelding til og gjennomføring av seriekamper i sesongen 2022-23.

Her finner du brukerveiledninger for påmelding av dommere og lag:

Her finner du reglementet som pdf-fil, om du ønsker å lese elller skrive ut reglementet som helhet.

1.   Påmeldingsfrister og viktige datoer

1.1 Påmeldingsfrister

påmeldingsfrister.jpg

1.2 Viktige datoer, Regionserien

 1. mai Høringsfrist, puljeoppsett
 2. juni-10. august Terminlisteforslag, frist for innspill 10. august
 3. august Frist for trekking av lag, se kapittel 10

Gangen i terminlistearbeidet:

 • Påmelding
 • puljer ut på høring
 • terminlisteforslag med muligheter for innspill og flytting uten gebyr
 • endelig terminliste blir så klar etter 10. august.

1.3 Seriestart og serieavslutning

Seriestart
seriestart.png

Sluttspill og serieavslutning

For Regionseriene arrangeres sluttspill 15.-16. april 2023.

For barnehåndballen er det opp til klubbene å velge tidspunkt for avslutningsmarkering. Vi håper at arrangør og klubb har ekstra fokus på avslutning og premiering også for barnehåndballen. Vi ønsker oss festivitas rundt medaljeutdelingen!

1.4 Skoleferier

Høstferie i Innlandet er i uke 41 i 2022.
Alle lag har spillefri 8. - 16. oktober 2022.

Vinterferie i Innlandet er uke 9 i 2023.
Alle lag har spillefri 25. februar - 5. mars 2023.

1.5 Kamper på hverdager

Når terminlisteforslaget foreligger, kan kamper flyttes til hverdag i egen treningstid.
Dette avtales med motstander: dato, klokkeslett og hall.
Kampstart skal da som hovedregel ikke være før kl.1800 og ikke senere enn kl. 2000.

Beachsesongen  
Mai/juni Kampdager Beachserie
10.-12. juni 2022 RM Beach
   
September  
3. - 4. september Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøy jenter 18 år og Bring jenter 16 år   
10. - 11. september Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøy gutter 18 år og Bring gutter 16 år
24.sep Felles kvalifiseringsdag J14 Nivå 1 i Stangehallen
25.sep Felles kvalifiseringsdag J16 Nivå 1 i Stangehallen
24.-25. september TemaCup 9-10-11-12 år
   
Oktober:  
8. - 9. oktober Kvalifiseringsrunde nr. 2 til Lerøy gutter og jenter 18 år og Bring gutter og jenter 16 år
8. - 16. oktober HØSTFERIE
22.-23. oktober Isbjørnkøpp 6-7-8 år
22.-23. oktober  Aktivitetsserien 10 år – 1. runde
22.-23. oktober            Aktivitetsserien 12 år – 1. runde
29. - 30. oktober Veteran NM
28. - 29. oktober Håndballseminaret 2022
30.okt Aktivitetsserien 9 år – 1. runde
30.okt Aktivitetsserien 11 år – 1. runde
   
November:  
5.-6. november Intersport 4’er 7-8 år – 1. runde
5.-6. november Aktivitetsserien 10 år – 2. runde
5.-6. november            Aktivitetsserien 12 år – 2. runde
12.-13. november        Aktivitetsserien 11 år – 2. runde
12.-13. november        Aktivitetsserien 9 år – 2. runde
19.-20. november        Aktivitetsserien 12 år – 3. runde
19.-20. november        Aktivitetsserien 10 år – 3. runde
26.-27. november        Lerøyserien gutter og jenter 18 år - 1. runde
26.-27. november  Bringserien gutter og jente 16 år - 1. runde 
26.-27. november        Intersport 4’er 7-8 år – 2. runde
26.-27. november  Aktivitetsserien 11 år – 3. runde
26.-27. november Aktivitetsserien 9 år – 3. runde
   
Desember:  
3.-4. desember        Aktivitetsserien 12 år – 4. runde
3.-4. desember        Aktivitetsserien 10 år – 4. runde
10.-11. desember        Intersport 4’er 6 år – 1. runde og 7-8 år – 3.runde
10.-11. desember        Aktivitetsserien 9 år – 4. runde
10.-11. desember        Aktivitetsserien 11 år – 4. runde
17.-18. desember  Lerøyserien gutter og jenter 18 år - 2. runde
17.-18. desember  Bringserien gutter og jente 16 år - 2. runde 
17.-18. desember Aktivitetsserien 12 år – 5. runde
   
Januar:  
7.-8. januar              Aktivitetsserien 11 år – 5. runde
14.-15. januar              Intersport 4’er 6 år – 2. runde og 7-8 år 4. runde
14.-15. januar              Aktivitetsserien 10 år – 5. runde
14.-15. januar              Aktivitetsserien 12 år – 6. runde
21.-22. januar              Aktivitetsserien 9 år – 5. runde
21.-22. januar              Aktivitetsserien 11 år – 6. runde
28.-29. januar                 Intersport 4’er 8 år – 5. runde
28.-29. januar                 Aktivitetsserien 10 år – 6. runde
28.-29. januar                 Aktivitetsserien 12 år – 7. runde
   
Februar:  
4.-5. februar             Aktivitetsserien 9 år – 6. runde
4.-5. februar             Aktivitetsserien 11 år – 7. runde
11.-12. februar             Intersport 4’er 6 år – 3. runde, 7 år – 5. runde og 8 år – 6. runde
11.-12. februar             Aktivitetsserien 10 år – 7. runde
11.-12. februar             Aktivitetsserien 12 år – 8. runde
18.-19. februar Aktivitetsserien 9 år – 7. runde
18.-19. februar Aktivitetsserien 11 år – 8. runde
18.-19. februar  Lerøyserien gutter og jenter 18 år - 3. runde
18.-19. februar  Bringserien gutter og jente 16 år - 3. runde 
25.-26. februar Bylag J/G 15 år
   
25. februar - 5. mars VINTERFERIE
   
Mars:  
11.-12. mars                Intersport 4’er 6 år – 4. runde, 7 år – 6. runde og 8 år – 7. runde
11.-12. mars                Aktivitetsserien 10 år – 8. runde
11.-12. mars                Aktivitetsserien 12 år – 9. runde
25.-26. mars Isbjørnkøpp 6-7-8 år
25.-26. mars TemaCup
25.-26. mars  Lerøyserien gutter og jenter 18 år - 4. runde (fellesrunde)
25.-26. mars Bringserien gutter og jente 16 år - 4. runde (fellesrunde)
   
April:  
1.-10. april Påskeferie
15.-16. april Sluttspill Regionsserien
21.-23. april Elverum Yngres Cup
   
Mai:  
6.-7. mai Lerøyserien J/G 18 år og Bringserien J/G 16 år sluttspill

3. Reglement, overordnet

3.1 Generelle bestemmelser

Seriespill- og kampavvikling i NHF Region Innlandet følger som hovedregel NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement. Avvik fra dette er spesifisert for hver konkurranse og/eller konkurranseklasse.

3.2 Kampreglement for NHF Region Innlandet

§ 1. Alle lag tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds lover, kampreglement og spilleregler.

§ 2. RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING

Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle kamper i regionens regi, disse sendes klubbene sammen med innbydelse til ny sesong.

Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp og nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets serier reguleres gjennom NHFs Kampreglement.

§ 3. KÅRINGER OG PREMIERING

I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier:

 • Avdelingsmester. Premiering av nr. 1.
 • Seriemester. Premiering av nr. 1-2-3-4.
 • Regionmester. Premiering av nr. 1-2-3-4.

I barneklassene 6-11 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller.
Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong.
*Barneklassene er nå opp til 12 år. Endring i tekst vedtas på Regionstinget 2023.

§ 4. PÅMELDINGSKRITERIER

Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltakeravgift som bestemmes av styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale.

§ 5. BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING

Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp dommere til kamper i regionens konkurransetilbud. *klubben setter opp dommere i barnehåndballen. Endring i tekst vedtas på Regionstinget i 2023. Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud, må stille med en hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i arrangementet (Eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill).

§ 6. DOMMERKVOTER

Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.

§ 7. ENDRINGER

Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting.

3.3 Hjemmehall/arena

Alle klubber må stille godkjent hall/arena for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Ved avvik fra dette gjelder Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §24.4:

Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under, beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelig hall.  

3.4 Protest

Det er formelle regler for når og hvordan er protest skal nedlegges. Det henvises til NHFs reglement og bestemmelser:

Bestemmelser om protester:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/bestemmelser/#35._Bestemmelser_om_protester

Protest og disiplinærreglement:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lover-og-regler/protest-og-disiplinaerreglement-for-nhf/

3.5 Ikke møtt til kamp

Hvis et lag ikke kan stille til kamp og dermed gir motstanderen seieren, gjør vi oppmerksom på følgende punkter:

 • Laget som ikke møter blir ilagt et gebyr
 • Laget skal selv underrette motstander, dommere og arrangør
 • Laget MÅ ha vært i telefonkontakt med en ansvarlig leder for motstanderen, og begge dommerne.
  Dommere skal finnes i «søkefeltet på handball.no» med sitt telefonnummer. Når dette er gjort sendes skriftlig bekreftelse umiddelbart til regionskontoret pr. e-post. Dette gjelder også om situasjonen oppstår utenfor kontortiden
 • Motstander bør i slike tilfeller be om navn på den som gir beskjeden for å sikre at beskjed er gitt av ansvarlig for laget

Det ilegges gebyr for «ikke møtt til kamp», se kap. 15

4.1  3. divisjon
3. divisjon består av en avdeling for kvinner og en avdeling for menn med inntil 12 lag. Det spilles dobbel serie. Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom (fra kampslutt).

Opprykk/nedrykk
Vinneren av avdelingen etter endt serie rykker opp til 2. divisjon

Antall lag som rykker ned kan påvirkes av nedrykk i høyere divisjoner og antall avdelinger i 4.divisjon. Eventuelle endringer vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle.

Lag 12 rykker direkte ned.
Lag 11 spiller kvalik mot nr. 2 i 4. divisjon.

4.2  4. divisjon

Kvinner 4. divisjon organiseres i avdelinger med inntil 12 lag i hver avdeling. Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom.

Opprykk/nedrykk
Antall avdelinger i 4.divisjon vil påvirke antall lag som rykker direkte opp og/eller spiller kvalifisering. Opprykksretten begrenses til fire lag. Det er en direkte opprykksplass til 3. divisjon, i tillegg til en kvalikplass som vil spille mot lag 11 i 3. divisjon.

4.2.5 Aktivitetsserie for voksne
Kampene settes opp som Aktivitetsserie hvor flere lag møtes på samme dag. Alle lag spiller to kamper pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene, alle kan ikke påregne å få hjemmearrangement i løpet av sesongen. Det spilles inntil seks runder. Kamper kan ikke flyttes når oppsettet er Aktivitetsserie. Kampoppsett lages pr runde og publiseres 14 dager før kamphelg.

4.3 Nye lag
Nye lag i divisjonsspillet starter i laveste divisjon, for kvinner i 4. divisjon og for menn i 3. divisjon.

4.4 Tilrettelagt håndball
Håndball for utviklingshemmede betegnes TH.
Jenter og gutter spiller på samme lag og det er ingen inndeling i aldersklasser.

Kampene settes opp som Aktivitetsserie hvor flere lag møtes på samme dag. Alle lag spiller normalt to kamper pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene, alle kan ikke påregne å få hjemmearrangement i løpet av sesongen. Det spilles inntil seks runder. Kamper kan ikke flyttes når oppsettet er Aktivitetsserie. Det settes ikke opp tabell. Alle deltakende lag premieres.

4.5 Juniorklassen 17-20 år
Det spilles serie med påmelding til en klasse for hvert kjønn.

Vinner av serien kåres til Seriemester.

Om serien har en avdeling vil lag 1-4 i serien spille sluttspill. Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.

Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.
Man må være fylt 16 år for å delta i juniorklassen.

4.6 Jenter 16 år
Det spilles serie med påmelding til Nivå 1, 2 og 3.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

Nivå 1 spiller kvalifisering om 10 plasser. De som ikke kvalifiserer seg til nivå 1 spiller på nivå 2. En klubb kan ikke melde på mer enn 2 lag til nivå 1.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1:
Dersom en klubb melder på to lag til nivå 1, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag under kvalifiseringen. Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen.

Etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil tre aldersdispensasjoner på nivå 2.

Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. 

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller på nivå 1. Det kan søkes om sammensatte lag på nivå 2 og 3.

4.6.1 Jenter 16 Nivå 1
Jenter 16 Nivå 1 består av 10 lag.

Spilleberettigelse J16 Nivå 1
Inntil tre spillere som har deltatt på Nivå 1 kan fritt benyttes på lag som spiller på Nivå 2 eller 3, uten at disse må stå over en kamp på Nivå 1. Har klubben to lag på Nivå 1, kan man totalt flytte inntil tre spillere ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp på Nivå 1.
Spilleren tilhører alltid det laget den sist deltok i kamp for.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges. Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til Nivå 1 og ikke i sluttspillkamper.

Trekking av lag fra Nivå 1
Dersom en klubb etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på lavere nivå. 

Utgiftsfordeling og deltakeravgift i kvalifisering
I siste runde i kvalifiseringsspillet benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag. I tillegg kommer deltakeravgift for regionserien og kvalifiseringsavgift.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 1
Lagene plassert 1-4 i serien deltar i sluttspillet.
Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

4.6.2 Jenter 16 Nivå 2
Består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

Spilleberettigelse J16 Nivå 2
På Nivå 2 kan det fritt benyttes spillere på lavere rangert lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp. Lavere lag er et annet lag på Nivå 2 eller lag på Nivå 3. Man tilhører alltid det laget man sist deltok for.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 2
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 

Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

4.6.3 Jenter 16 Nivå 3
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 Nivå 3

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 16 Nivå 3.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.

Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

4.7  Gutter 16 år
Lagene spiller en kvalifiseringsserie fra seriestart og fram til medio november.

Serien vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Ny serie settes opp for andre halvdel av sesongen, utfra nivå og antall lag.

Dersom det ikke er tilstrekkelig antall lag spilles det en gjennomgående serie gjennom hele sesongen.

Serieavslutning/sluttspill Gutter 16
Lagene plassert nr. 1 til 4 i serien spiller sluttspill.

Vinneren av sluttspill G16 kåres til Regionmester.

Vinneren av sluttspill G16 Nivå 2 kåres til Seriemester.

4.8 Jenter 14 år
Det spilles serie, med påmelding til Nivå 1, 2 og 3.
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

Nivå 1 spiller kvalifisering om 12 plasser. De som ikke kvalifiserer seg til nivå 1 spiller på nivå 2. En klubb kan ikke melde på mer enn 2 lag til nivå 1.

Spilleberettigelse under kvalifisering til Nivå 1
Dersom en klubb melder på to lag til nivå 1, kan en spiller kun delta på ett av klubbens lag under kvalifiseringen. Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen.

Etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil tre aldersdispensasjoner på nivå 2. Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. 

Sammensatte lag
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller på nivå 1. Det kan søkes om sammensatte lag på nivå 2 og 3.

4.8.1 Jenter 14 Nivå 1
Jenter 14 Nivå 1 består av inntil 12 lag.

Spilleberettigelse J14 Nivå 1
Inntil tre spillere som har deltatt på Nivå 1 kan fritt benyttes på lag som spiller på Nivå 2 eller 3, uten at disse må stå over en kamp på Nivå 1. Har klubben to lag på Nivå 1, kan man totalt flytte inntil tre spillere ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp på Nivå 1.
Spilleren tilhører alltid det laget den sist deltok i kamp for.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til Nivå 1 og ikke i sluttspillkamper.

Trekking av lag fra Nivå 1
Dersom en klubb etter endt kvalifisering trekker laget fra Nivå 1, tilbys laget plass på et lavere nivå.

Utgiftsfordeling og deltakeravgift i kvalifisering
I siste runde i kvalifiseringsspillet benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag. I tillegg kommer deltakeravgift for regionserien og kvalifiseringsavgift.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 1
Lagene plassert 1-4 i serien deltar i Sluttspillet.

Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

4.8.2 Jenter 14 Nivå 2
Består av de lagene som har meldt seg på Nivå 2 eller ikke har kvalifisert seg til Nivå 1. 
Det etableres det antallet avdelinger på Nivå 2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

Spilleberettigelse J14 Nivå 2
På Nivå 2 kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp. Lavere lag er et annet lag på Nivå 2 eller lag på Nivå 3. Man tilhører alltid det laget man sist deltok for.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i §18, 19 og 20 i Lisens- og deltakerberettigelse må følges.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 2
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Nivå 2.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 

Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

4.8.3 Jenter 14 Nivå 3
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for. Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmester.

Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 Nivå 3
Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 14 Nivå 3.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire høyest rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.

Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne

4.9 Gutter 14 år
Lagene spiller en kvalifiseringsserie fra seriestart og fram til angitt dato.

Serien vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Ny serie settes opp for andre halvdel av sesongen, og inntil 12 lag danner ny G14 Nivå 1 og øvrige lag danner G14 Nivå 2.

Serieavslutning/sluttspill Gutter 14
Det arrangeres sluttspill for både Nivå 1 og 2.

 • Vinneren av sluttspill G14 Nivå 1 kåres til Regionmester.
 • Vinneren av sluttspill G14 Nivå 2 kåres til Seriemester.

4.10 Sluttspill og serieavslutning
Det er ikke anledning til å bruke spillere om hverandre når en klubb har flere lag i samme sluttspill.  Dersom en klubb har lag i flere sluttspill i samme årsklasse kan en spiller kun delta på ett av lagene.

Et lag som ikke stiller i to (2) eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje) kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å vinne eller til å delta i sluttspill. Ref. § 17-5 Kamp- og konkurransereglement.

Dommerutgifter fordeles på de lagene som deltar i sluttspillet.

 

Fullstendig spilleregler for de ulike barneklassene: se her!

I barnehåndballen tillates ikke antilag. To eller flere lag fra samme klubb som ønsker å bli satt opp i samme hall, må forvente å spille internkamper. Maks antall kamper pr. spiller pr. dag er tre (3).

Det gis ikke mulighet for å flytte kamper til andre dager enn de som er oppsatt.

Det holdes oppstartsmøter for de påmeldte lagene før sesongstart.

5.1 Intersport 4’er 6, 7 og 8 år
Det spilles firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane.
Serien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.
Hovedregelen er tre (3) kamper pr. kampdag, men unntak kan forekomme.

Spilltid for 6 år er 2x10 minutter.
Spilltid for 7 og 8 år er 2x15 minutter.

For jenter/gutter 6 år gjennomføres fire (4) kampdager i løpet av sesongen.
For jenter/gutter 7 år gjennomføres seks (6) kampdager i løpet av sesongen.
For jenter/gutter 8 år gjennomføres sju (7) kampdager i løpet av sesongen.

Det er ikke måltavle. Banesekretariatet fører resultater.

 

Det brukes spillelister (link til spillelister) gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelister fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til Regionskontoret via e-post.

Spillerstall for sesongen legges inn i TA. (Om flere lag; legg hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen).

5.-6. november            Intersport 4’er 7-8 år – 1. runde
26.-27. november        Intersport 4’er 7-8 år – 2. runde
10.-11. desember        Intersport 4’er 6 år – 1. runde og 7-8 år – 3.runde
14.-15. januar              Intersport 4’er 6 år – 2. runde og 7-8 år 4. runde
28.-29. januar              Intersport 4’er 8 år – 5. runde
11.-12. februar            Intersport 4’er 6 år – 3. runde, 7 år – 5. runde og 8 år – 6. runde
11.-12. mars                Intersport 4’er 6 år – 4. runde, 7 år – 6. runde og 8 år – 7. runde

5.2 Aktivitetsserie 9 og 10 år
Det spilles femmerhåndball på kortbane med nedsenket tverrligger.
Serien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.
Lagene tilbys to (2) eller tre (3) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2 x15 minutter.

For gutter/jenter 9 år gjennomføres sju (7) kampdager i løpet av sesongen.
For gutter/jenter 10 år gjennomføres åtte (8) kampdager i løpet av sesongen.
Det er ikke måltavle. Banesekretariatet fører resultater.

30. oktober Aktivitetsserien 9 år – 1. runde
12.-13. november        Aktivitetsserien 9 år – 2. runde
26.-27. november        Aktivitetsserien 9 år – 3. runde
10.-11. desember        Aktivitetsserien 9 år – 4. runde
21.-22. januar              Aktivitetsserien 9 år – 5. runde
4.-5. februar                 Aktivitetsserien 9 år – 6. runde
18.-19. februar            Aktivitetsserien 9 år – 7. runde
   
22.-23. oktober            Aktivitetsserien 10 år – 1. runde
5.-6. november            Aktivitetsserien 10 år – 2. runde
19.-20. november        Aktivitetsserien 10 år – 3. runde
3.-4. desember            Aktivitetsserien 10 år – 4. runde
14.-15. januar              Aktivitetsserien 10 år – 5. runde
28.-29. januar              Aktivitetsserien 10 år – 6. runde
11.-12. februar            Aktivitetsserien 10 år – 7. runde
11.-12. mars                Aktivitetsserien 10 år – 8. runde

Det brukes spillelister (link til spillelister) gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr. kamp. Spillelister fylles ut og leveres til arrangør på kampdagen. Arrangør sender spillelister med resultater til Regionskontoret via e-post.

Spillerstall for sesongen legges inn i TA. (Om flere lag; legg hele spillerstallen inn på lag 1, kun en gang for hele sesongen).

5.3 Aktivitetsserie 11 år
Det spilles sekserhåndball på ordinær håndballbane med nedsenket tverrligger.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.
Det gjennomføres åtte (8) kampdager i løpet av sesongen.

Det settes ikke opp tabell, men kampene skal føres live med resultater.
Det brukes digital kamprapport, spillerstallen legges inn i TA før kamp.

30. oktober  Aktivitetsserien 11 år – 1. runde
12.-13. november        Aktivitetsserien 11 år – 2. runde
26.-27. november        Aktivitetsserien 11 år – 3. runde
10.-11. desember        Aktivitetsserien 11 år – 4. runde
7.-8. januar                  Aktivitetsserien 11 år – 5. runde
21.-22. januar              Aktivitetsserien 11 år – 6. runde
4.-5. februar                 Aktivitetsserien 11 år – 7. runde
18.-19. februar            Aktivitetsserien 11 år – 8. runde


5.4 Aktivitetsserie 12 år
Det spilles sekserhåndball på ordinær håndballbane med ordinære mål.
Lagene spiller to (2) kamper pr. kampdag.

Spilltid er 2x20 minutter.
Det gjennomføres ni (9) kampdager i løpet av sesongen.

Det settes ikke opp tabell, men kampene skal føres live med resultater.
Det brukes digital kamprapport. Spillerstallen legges inn i TA før kamp.

22.-23. oktober            Aktivitetsserien 12 år – 1. runde
5.-6. november            Aktivitetsserien 12 år – 2. runde
19.-20. november        Aktivitetsserien 12 år – 3. runde
3.-4. desember            Aktivitetsserien 12 år – 4. runde
17.-18. desember        Aktivitetsserien 12 år – 5. runde
   
14.-15. januar              Aktivitetsserien 12 år – 6. runde
28.-29. januar              Aktivitetsserien 12 år – 7. runde
11.-12. februar            Aktivitetsserien 12 år – 8. runde
11.-12. mars                Aktivitetsserien 12 år – 9. runde


5.5 Isbjørnkøppen
Isbjørnkøpp er en oppstartsturnering for de yngste og arrangeres i uke 42: 22.-23. oktober 2022.

Isbjørnkøpp er en avslutningsturnering for de yngste i uke 12: 25.-26. mars 2023.
Isbjørnkøpp er for klassene 6, 7 og 8 år og det spilles firerhåndball.

Turneringene spilles over en dag.

Hvert lag spiller inntil fire (4) kamper i løpet av turneringsdagen, med noe forkortet spilletid. Omgangenes varighet tilpasses antall påmeldte lag.

Isbjørnkøppen kan arrangeres inntil fire steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.
Det inviteres til turneringen med egne frister.

5.6 TemaCup
TemaCup er ikke tenkt som et ekstra spilltilbud, men et utviklingstiltak for spillere, trenere og dommere. Det vil bli satt opp egen teorikveld i forkant av hver spillrunde med Live-praksis og faglige diskusjoner for trenerne til lagene som har meldt seg på TemaCup. Det forventes at lagene trener på temaet fram til spillerunden.

TemaCup arrangeres høst og vår for klassene 9, 10, 11 og 12 år.

 • TemaCup høst: 24.-25. september 2022
 • TemaCup vår: 25.-26. mars 2023

TemaCup spilles over en dag og arrangeres på flere steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

Det inviteres til webinar i forkant av cupen hvor valgte tema presenteres.

 

6.1 Regionmesterskap

Regionmesterskap i Beachhåndball arrangeres i Moelv 9.-11. juni 2023
Mesterskapet går på fire (4) baner ved Limtrehallen i Moelv.

Vi inviterer til spill i følgende klasser:

 • Jenter/gutter 12 år (Aktivitetsserie)
 • Jenter/gutter 14 år
 • Jenter/gutter 16 år
 • Jenter/gutter junior
 • Seniorklasser

Påmelding skjer i TA fra 8. april 2023.
Påmeldingsfrist er 15. mai 2023.

Kampene spilles to omganger a 7 min + evt. shoot out hvis hvert lag har vunnet en omgang hver.

6.2 Aktivitetsserie Beachhåndball

Tre serierunder i perioden mai – juni 2023.

Klasseinndeling:

 • Jenter/gutter 12 år
 • Jenter/gutter 14 år
 • Jenter/gutter 16 år
 • Jenter/gutter junior
 • Seniorklasser

Antall lag i hver pulje: 4 lag = 6 kamper pr kampdag.

Det er klubben som er ansvarlig for gjennomføring av tildelt arrangement.

Klassene 9, 10 og 11 år tilbys ei aktivitetshelg i juni 2023.  
Her spilles det Aktivitetsserie med tilpassede regler.
To omganger + tilpasset shoot- out i alle kamper.

7.1  Dommerpåmelding
For at påmeldingen av dommere skal bli godkjent må klubben ha en egen dommerkontakt. Denne sørger for at alle klubbens dommere er påmeldt innen 1. mai 2022. Klubben har ikke anledning til å stille flere lag enn den har dommere til. Påmeldingen av lag til sesongen 2022/23 godkjennes fra 12 år og til og med Rema1000-ligaen, inntil dommerkvoten er oppfylt.

7.2 Dommerkvoter
Klubber som deltar i seriespill (gjelder alle divisjoner og klasser unntatt 11 år og yngre), plikter å stille dommere etter følgende påmelding:

1-2 lag påmeldt          1 dommer
3-4 lag påmeldt          3 dommere
5-6 lag påmeldt          4 dommere
7-8 lag påmeldt          5 dommere
9-10 lag påmeldt        6 dommere
11-12 lag påmeldt      7 dommere
13-14 lag påmeldt      8 dommere
15-16 lag påmeldt      9 dommere osv.

Dommeren teller på dommerkvoten til klubben som har meldt vedkommende på til dømming i seriespillet når dommeren har akseptert påmeldingen for inneværende sesong.

Dommere som teller på klubbkvoten og som har mange forfall og sperrer og som derved ikke innfrir sin del av antall kamper, vil bli strøket og klubben må skaffe erstatter.

7.3 Dommerutviklingsavgift
Alle klubbene som deltar med lag i regionserien betaler en dommerutviklingsavgift. For sesongen 2022/23 er består denne avgiften av en fast grunnsum på kr 2 000 pr klubb, samt kr 1 000 pr kvotedommer. Avgiften brukes til dommerutvikling i regionen.

7.4 Krav til dommer
Påmeldte dommere må ha godkjent Dommer 1-kurs og må ha fylt 15 år.

Hver dommer må lede minst 15 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv.
Dommeren må være medlem av den klubben som melder på dommeren og løse lisens i henhold til «Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF» § 3 og §4.

Påmeldte dommere må møte på oppstartsmøte og delta på utviklingstiltak i regi av regionen.

7.5 Dommerreglement

Dommerpar - system, §39 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Regionene har generell dispensasjon til å benytte bare èn dommer i sine serier.

Dommernes nøytralitet, §40 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
I kamper i regions- og soneserier er alle dommere å betrakte som nøytrale.

Dommer som ikke møter, §41 i NHF Kamp- og Konkurransereglement
Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under. Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan vedkommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene.

7.6 Utgiftsdekning til dommere
Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp. Klikk her.

Dommerhonorarene er justert etter at NHFs honorarer var klare for sesongen 2022-23.

Dommere har krav på kamphonoraret og eventuell kjøregodtgjørelse dersom lag ikke møter til kamp uten å varsle dommerne. Utgiftene belastes i sin helhet laget (klubben) som ikke har møtt. En forutsetning for at dommeren skal få dekket kamphonoraret for ikke-spilt kamp, er at kontaktinfo (mobil) er tilgjengelig og dommeren har vært mulig å få tak i. Dommerne kan selv åpne for visning av kontaktinfo, eller sjekke status på visning, via MinIdrett.

Bilgodtgjørelse
For kjøring med egen bil er godtgjørelsen kr 3,50 pr km (skattefri sats). I tillegg godtgjøres passasjer med kr 1,00 pr km. Det forutsettes at det brukes offentlig kommunikasjon når det faller rimeligere og praktisk. For dommere som bor utenfor regiongrensa gjelder bilgodtgjørelsen fra regiongrensa. Kjøregodtgjørelse forutsetter at dommerne, så langt det er mulig, kjører sammen. Antall kilometer beregnes fra dommerens hjemstedsadresse.

 Diett følger statens satser pr. 01.01.2022:

Fra 6 til 12 timers fravær                                           kr. 324,-
Over 12 timers fravær                                               kr. 603,-

Ved reise fra hjemsted til oppdragssted som er mindre enn 15 kilometer en vei, skal det ikke utbetales diett, selv om oppdraget går utover 6 timer. Dette er uavhengig av lengden på oppdraget. Ved slike tilfeller oppfordres arrangøren til å stille lett servering tilgjengelig for dommerne.

Ved beregning av diett legger dommerne til grunn faktisk tidsbruk lik kjøretid tur/retur, kamptid + 30 min før og etter kamp til oppvarming/dusj. For bilgodtgjørelse og diett vises det for øvrig til Skatte-direktoratets legitimasjonskrav.

7.3 Retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer

7.3.1 Barnehåndballen
For arrangementer i barnehåndballen 6-11 år er det arrangerende klubb som står for utgiftene (dommergodtgjørelsen) til dommeren. Det skal ikke sendes regning til gjestende klubber for dette i etterkant. Utgiftene fordeler seg om lag likt klubbene imellom i løpet av sesongen utfra fordeling av arrangementene.

7.3.2 12-åringene og Regionserien
Det er hjemmelaget som skal betale dommernes godtgjørelse. For arrangement i 12 års-klassen og regionserien fra 14 år til og med 3. divisjon leverer dommerne digital regning i TA/IO etter at det er registrert resultat i kampen.

Klubben ved leder eller kampansvarlig i klubb, med tildelt funksjon i SA, godkjenner regning i TA/IO og overfører penger til dommerne innen fem (5) virkedager etter kampen.

Dommere som ikke får overført penger innen angitt frist på fem (5) virkedager tar kontakt med regionskontoret som purrer klubb.

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2022/23, også for serie og turneringer som tilhører sesongen 2022/23, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2023.

klasser osv.png

9.1 Flere lag i samme klasse         
En klubb kan stille med flere lag i hver klasse.

I klassene fra og med J/G 14 til og med J/G Juniorserie, unntatt J14 og J16, kan det fritt benyttes spillere på 2.- laget uten at disse må stå over en 1.- lagskamp. Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 i NHF reglement for lisens og deltakerberettigelse må følges.

For klassene J14 og J16 gjelder følgende.
Inntil tre spillere som har deltatt på Nivå 1 kan fritt benyttes på lag som spiller på Nivå 2 eller 3, uten at disse må stå over en kamp på Nivå 1. Har klubben to lag på Nivå 1, kan man totalt flytte inntil tre spillere ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp på Nivå 1.
Spilleren tilhører alltid det laget den sist deltok i kamp for.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges. Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til Nivå 1 og ikke i sluttspillkamper.  

Når en klubb stiller med flere enn ett lag i en klasse, må 1. laget stille til samtlige kamper for at 2. laget skal få delta videre, 2. laget må stille til samtlige kamper for at 3. laget skal få delta, osv.

9.2 Antilag
Antilag vil si at to definerte lag ikke skal ha kamper til samme dag/tidspunkt.
Samtlige påmeldte lag i klassene J/G14 til senior kan velge ett antilag. 
Antilag kan kun meldes til Regionen med bakgrunn i spillersituasjonen, ikke trenere som trener flere lag.

Antilag må meldes inn til Regionen ved påmelding i TA.

Eksempel 1
Jenter junior kan ikke spille når klubbens kvinner 4. divisjonslag spiller.

Eksempel 2
J16 kan ikke spille når klubbens J14 spiller.

9.3  Gutter på jentelag/jenter på guttelag
Intersport 4’er tillater inntil 2 gutter på jentelag og omvendt.
Aktivitetsserien 9 og 10 år tillater inntil 2 gutter på jentelag og omvendt.
Aktivitetsserien 11 og 12 år tillater inntil 2 jenter på guttelag.
Regionserien 14 og 16 år tillater inntil 3 jenter på guttelag.

I Juniorserien kan jenter tillates på guttelag etter søknad til regionen.

Trekking før 10.august
Klubben hefter for første del av deltakeravgiften (dvs. 50 %) ved trekking av et lag fram til denne dato. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 01.05.22.

Trekking etter 10.august
Klubben hefter for full deltakeravgift for lag som trekkes etter 10. august. Dette gjelder alle klasser med påmeldingsfrist 01.05.22.

Regionserien
Klubber som trekker aldersbestemte lag (J/G 14 år - juniorserie) eller seniorlag etter 10. august ilegges et gebyr.  

Aktivitetsserien 11 og 12 år
Klubber som trekker lag etter 1. september ilegges et gebyr.

Aktivitetsserien 9 og 10 år
Lag i Aktivitetsserien J/G 9-10 år som trekkes fra serien etter påmeldingsfristen hefter for deltakeravgift og ilegges et gebyr.

Intersport 6-7-8 år
Lag i Intersport 4’er J/G 6-8 år som trekkes fra serien etter påmeldingsfristen hefter for deltakeravgift.

Lag i Intersport 4’erhåndball (G/J 6-8 år) og Aktivitetsserien (J/G 9-12 år) som ikke møter/trekkes fra et enkeltarrangement senere enn 8 dager før arrangementet, ilegges et gebyr.

Trekking ved flere lag i samme klasse
Når en klubb stiller flere lag i samme konkurranse trekkes lavest rangerte lag først.  Dvs. 3. laget trekkes før 2. laget og 2. laget før 1. laget.

Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene
Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha mulighet til å stille lag i serien. Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til intensjonen med ordningen. Laget MÅ ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og vise det uoppfordret til dommere og motstandere, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår.

Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G 16 eller Lerøyserien J/G 18 osv.

 • Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er opptil ett år for gammel.
 • Lag som har benyttet flere dispensasjonsspillere enn tillatt i en og samme kamp, kan miste retten til videre deltakelse i konkurransen.
 • I J14 og J16 Nivå 1 og kvalifisering til Nivå 1, gis det ikke dispensasjoner.
 • Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt.

Søknad sendes inn elektronisk i TA. Søker skal i forkant innhente samtykke fra foreldrene før søknaden sendes inn. I søknaden må det redegjøres for det øvrige tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, evt. om det ikke er grunnlag for å stille lag på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp spillere på lag fra lavere alderstrinn. Søknad må være mottatt regionskontoret fem (5) virkedager før aktuell kampdato.

I NHF Region Innlandet gis det dispensasjoner for de ulike klassene slik:

dispensasjoner.png

12.1 Søknad om omberammelse med gebyr

Søknad sendes elektronisk på TA (Turneringsadministrasjon), les hvordan her.

Klubbene må søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. Motstander og hall skal kontaktes for avtale om ny kampdato. Avtalt dato og klokkeslett må oppgis på omberammingssøknaden. 

Kamper som omberammes skal spilles innen 14 dager før eller etter terminfestet dato.  Dette gjelder IKKE de siste 14 dager av serien hvor alle kamper skal spilles før terminfestet dato.

Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp skal være gjort i TA senest 8 dager før opprinnelig kampdato. Klubben faktureres med kr. 1 000,- i etterkant. Søknader etter 8 dagers fristen faktureres med kr. 2 000,- i etterkant.

12.2 Årsaker som gir grunn for omberammelse uten gebyr

Representasjon:
Et lag kan etter skriftlig søknad få omberammet kamp hvis laget eller minst 2 av dets spillere/dommere er forhindret fra å spille grunnet deltagelse i kamp/samling berammet av NHF.

Pålagte aktiviteter:
Deltagelse i pålagt leirskoleopphold, konfirmasjonsforberedelser og skoleaktivitet* når minst 2 av de faste spillerne på laget er involvert.  Bekreftelse fra skole, prest eller annen ansvarlig arrangør, må vedlegges søknaden. (* skidag når denne er lagt til helg, skoleturer).

Akutt sykdom:
Når minimum 3 av de spillere som tidligere er brukt på laget er dokumentert akutt syke.

Sykedokumentasjon skal sendes regionen senest fem (5) virkedager etter at kampen skulle ha vært avviklet. Gjøres ikke dette anses kampen for tapt. Sykedokumentasjon pga. skader godkjennes ikke som omberammingsgrunn. Avtalt tidspunkt for når kampen skal spilles sendes inn sammen med sykedokumentasjonen. Sykedokumentasjon må være en skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte med underskrift. Ferdigprodusert skriv fra klubben er ikke gyldig. For spillere som er over myndighetsalder kreves egenmelding.

Anker
Alle avslag fra administrasjonen kan ankes inn for Regionstyret.

Klubber som ønsker å inngå samarbeid må huske fristen 1. mai, og være oppmerksom på reglene.

Ordningen med prestasjons- og partnerklubbsamarbeid forutsetter at det søkes innen fastsatt frist, og det er kun leder i klubb som kan opprette og signere søknad.

Når klubben nå skal søke om samarbeid med andre klubber, både for samarbeidsformen Partnerklubbsamarbeid og for Sammensatte lag, skal det brukes digitalt søknadsskjema. Dette skjemaet finner du i TurneringsAdmin (TA). 

Vær oppmerksom på at prestasjonsklubber må delta i 2. divisjon eller høyere for å innfri vilkårene for å være prestasjonsklubb i seniorklassen. 

Klubber som skal være prestasjonsklubb i 16-års klassen må være påmeldt til Bringserien, i Juniorserien påmeldt til Lerøyserien og i 20-års klassen påmeldt til NM Junior.

Definisjoner:

 • Prestasjonshåndballklubb:
  Den håndballklubb som har det høyest rangerte laget i et klubbsamarbeid.
 • Partnerhåndballklubb:
  Den håndballklubben som i et partnerklubbsamarbeid leverer spillere til høyere rangerte lag i prestasjonsklubben

Les mer i Reglementet for klubbsamarbeid.

Sammensatte lag:
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Regionstyret kan etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for en sesong og kan ikke avbrytes.  Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget.

I søknaden må det argumenteres for at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.
Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.  Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende innenfor Region Innlandets ansvarsområde. Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For sammensatte lag gjelder andre regler i NHF-serier, bl.a. Bringserien G/J16 år, Lerøyserien G/J18. Der kan man ikke delta som sammensatt lag.

I alle serier blir klubben fakturert for 50 % av avgiften ved påmelding og denne fakturaen må betales ved forfall for at påmeldingen skal bli godkjent. Resterende 50 % faktureres etter om lag halvspilt serie.

Deltakeravgiftene i de ulike klassene:
imagesnoyr.png

Gebyrer:

imageoyr9n.png