Dommersituasjonen i Regionen har gradvis utviklet seg negativt med svak rekruttering av nye dommere fra klubbene og mange dommere med liten tilgjengelighet. For å møte denne utviklingen og framover sikre en god gjennomføring med to kompetente dommere i alle kamper, har Regionstyret vedtatt at det fra kommende sesong gjeninnføres krav til å stille med et antall dommere i forhold til hvor mange lag klubben melder på. Region Innlandet er den eneste regionen i NHF som ikke har hatt dette de siste sesongene.

I kvoteberegningen teller aktiv dommerkontakt tilsvarende 1 dommer. Det samme gjør aktive og godkjente dommerutviklere med gjennomført DU1-kurs. Påmeldte dommere må ha godkjent dommer 1-kurs og skal ha fylt 15 år. Hver dommer må dømme minst 15 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv og telle på kvoten.

Klubbene må stille med aktive dommere i forhold til antall påmeldte lag i Regionserien (fra og med 13 år) etter følgende tabell:

1-2 lag påmeldt

1 dommer

3-4 lag påmeldt

2 dommere

5-6 lag påmeldt

4 dommere

7-8 lag påmeldt

5 dommere

9-10 lag påmeldt

6 dommere

11-12 lag påmeldt

7 dommere

13-14 lag påmeldt

8 dommere

15-16 lag påmeldt

10 dommere

17-18 lag påmeldt

19-20 lag påmeldt

21 lag eller flere påmeldt

12 dommere

14 dommere

16 dommere

Dommere og dommerutviklere meldes på samtidig med påmeldingen av lag, dvs innen 1. mai. Dommerkvoten «telles» for kommende sesong opp 31. april 2025 og klubber som ikke har fylt opp dommerkvoten, vil da bli ilagt et gebyr.