Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

verdier_bla_640.jpeg

Turneringsreglement

Elverum Yngres Cup følger turneringsreglementet til Norges Håndballforbund jfr. NHFs lov og kampreglement når annet ikke er nevnt nedenfor.

Alle observatører har delegatmyndighet.

Lag som har godkjente dispensasjoner fra aldersbestemmelsene i egen region, vil få godkjent disse. Et lag kan bruke inntil 2 dispensasjonsspillere pr kamp. Dispensasjon må søkes på forhånd. Dispensasjonsbevis utleveres ved ankomst og må medbringes til alle kamper.


A:   
Klasser – spilletid – ballstørrelse:

Klasse

Spilletid innledende

Spilletid finale

Ballstørrelse

J 9, G 9

1x17 min

 

00

J 10, G10, J 11, G11

1x17 min

 

0

J 12, G 12        

1x17min

 

0

J13

1x21 min

2x15 min

1

J 14, G14

1x21 min

2x15 min

1

J15, J16, G16

1x21 min

2x15 min

2

Inntil 12 spillere kan spille på hvert lag pr. kamp.

Spillere i turneringen kan bare delta på ett lag i samme aldersklasse.

Lagene må være klare 5 min. før kampen. Lag som ikke har møtt til terminfestet kampstart dømmes til å tape kampen.

Førstnevnte lag stiller til venstre for banesekretariatet, holder matchball og tar avkast.

Ved draktlikhet må bortelaget ha reservedrakt i en annen farge.

Det skal ikke tas automatisk time-out ved straffekast og det er ikke anledning for laglederne å be om time-out under spillet.

Dommerne skal kun stoppe tiden ved 2-minutters utvisning og ved skader som krever medisinsk behandling på banen.

Dommerne vurderer om tiden skal stoppes ved andre anledninger. F.eks dersom det kan påvirke kamputfallet.

Det er ett minutts timeout mellom omgangene i finalene, det er IKKE pause.
Lagene bytter ikke side.

Treffer ballen tverrligger regnes dette som tverrligger også i klasser med nedsenket tverrligger og reglene er de samme i alle kamper.

 Det skal være avkast fra midten etter scoring i alle klasser

B:     

9-10 års kamper:                   

Klassene spiller 5’er håndball på kortbane med kortbanemål,

11-12 års kamper:
Klassen spiller 6’er håndball på bane med vanlige mål (20x40m), 11-åringene spiller med nedsenket tverlegger. Se regel over ball som treffer tverrligger.

c.      Jury/protestregler:

Jury under turneringen oppnevnes av NHF Region Innlandet.

Leder av juryen er Turneringsleder EYC, en lokal lagleder og en lagleder fra et lag utenfor Region Innlandet er medlemmer av juryen.

Protester må være meldt til turneringskontoret i Terningen Arena umiddelbart og senest 10 minutter etter kampslutt. Protesten må leveres skriftlig senest 30 min. etter kampslutt. For å være gyldig må begge lagledere og dommere bekrefte at protest er nedlagt før disse forlater banen.

Sammen med protesten innbetales protestgebyret på kr. 750.-.
Gebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.

Ved protester hvor resultatet av en kamp ønskes ugyldig, er juryens dom endelig og kan ikke appelleres.

Ved protester på alder er det lagets ansvar å legitimere spillerens alder på juryens forlangende. Lederne bes merke seg dette og sørge for at spillerne har med seg gyldig legitimasjon.


d.     Resultatberegning

Resultatet i innledende puljespill og i klasser som spiller serie, avgjøres ved poenglikhet etter følgende rekkefølge:

  1. Poeng i innbyrdes oppgjør

  2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør

  3. Målforskjell totalt

  4. Antall scorede mål

  5. Loddtrekning

Ved beregning på grunnlag av de innbyrdes oppgjør telles hele tiden alle innbyrdes kamper for de lag som har endt på samme poengsum i serien/avdelingen.

Ved uavgjort i sluttspillkamper – unntatt A-finaler, se neste avsnitt - avgjøres kampen ved «Første målet vinner» slik det er beskrevet i §19-1.8.3 i Lov, kamp og konkurransereglement for NHF:

  • Det foretas loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast.

  • Det laget som scorer først, vinner kampen.

  • Hvis ingen av lagene har scoret etter 5 minutter (en omgang), fortsetter spillet etter en pause på 2 minutter. Om nødvendig spilles flere omganger à 5 minutter inntil ett av lagene har scoret.

Ender en A-finale uavgjort etter ordinær spilletid skal det spilles ekstraomganger etter 5 minutters pause. Spilletiden for ett sett ekstraomganger er 2 x 5 minutter med en pause på 1 minutt mellom omgangene. Er det fortsatt uavgjort avgjøres kampen etter «Første målet vinner».

e.     Dommere:

Dommere settes opp av NHF Region Innlandet.  Alle dommere er å betrakte som nøytrale i enhver kamp.

Dommerobservatører har delegats myndighet i kamp.