Annonse:
2024 Pocket Valley
Annonse:
2024 Pocket Valley

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

verdier_bla_640.jpeg

Turneringsreglement

Elverum Yngres Cup følger turneringsreglementet til Norges Håndballforbund jfr. NHFs lov og kampreglement når annet ikke er nevnt nedenfor.

 

Turneringsreglement

Elverum Yngres Cup spilles etter NHF’s bestemmelser og spilleregler, med de unntak som fremkommer i dette Turneringsreglementet.


1) Dispensasjoner
Lag som har godkjente dispensasjoner fra aldersbestemmelsene i egen region, vil få godkjent disse. Et lag kan bruke inntil to (2) dispensasjonsspillere pr. kamp. Dispensasjon må søkes på forhånd på mail til Merethe Kjellberg merethe.kjellberg@handball.no. Dispensasjonsbevis utleveres ved ankomst og må medbringes til alle kamper.


2) Klasser – spilletid – ballstørrelse

Klasse

Spilletid innledende

Spilletid finale

Ballstørrelse

Antall spillere pr. kamp

J 6, G6, J7, G7

1x17 min

 

00 mykball eller streetball

8

J8, G8

1x17 min

 

00 eller 00 mykball

8

J9, G9

1x17 min

 

00

10

J10, G10, J11, G11

1x17 min

 

0

10

J12, G12        

1x17 min

 

0

12

J13

1x21 min

2x15 min

1

12

J 14, G14

1x21 min

2x15 min

1

12

J15, J16, G16

1x21 min

2x15 min

2

14

Spillere i turneringen kan bare delta på ett lag i samme aldersklasse.

Lagene må være klare 5 minutter før kampen. Lag som ikke har møtt til terminfestet tidspunkt dømmes til å tape kampen.

Førstnevnte lag stiller til venstre for banesekretariatet, holder matchball og tar avkast.

Ved draktlikhet må bortelaget ha reservedrakt/vester i en annen farge.

Det skal ikke tas automatisk time-out ved utvisninger og det er ikke anledning for laglederne å be om lags time-out under kampen.

Dommerne skal stoppe tiden ved skader som krever medisinsk behandling på banen.
Dommerne vurderer om tiden skal stoppes ved andre anledninger, f.eks. dersom en situasjon kan påvirke kamputfallet.

Det er ett minutts pause mellom omgangene i finalene. Lagene bytter ikke side.


3) Spillebanen

6-8 årskamper:
Klassene spiller 4’er håndball på minibane.

9-10 årskamper:                   
Klassene spiller 5’er håndball på kortbane med kortbanemål.

11-12 årskamper:
Klassene spiller 6’er håndball på bane med standard mål. I 11 årskampene spilles det med nedsenket tverrligger.


4) Jury/protestregler

Jury under turneringen oppnevnes av NHF Region Innlandet.

Leder av juryen er Turneringsleder EYC. Turneringens dommeransvarlig, en lokal lagleder og en lagleder fra et lag utenfor Region Innlandet er medlemmer av juryen.

Protester må være meldt til turneringskontoret i Terningen Arena umiddelbart og senest 10 minutter etter kampslutt. Protesten må leveres skriftlig senest 30 minutter etter kampslutt. For å være gyldig må begge laglederne og dommere bekrefte at protest er nedlagt før disse forlater banen.

Sammen med protesten innbetales protestgebyret på kr. 750. Gebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.

Ved protester hvor resultatet av en kamp ønskes ugyldig, er juryens dom endelig og kan ikke appelleres.

Ved protester på alder er det lagets ansvar å legitimere spillerens alder på juryens forlangende. Lederne bes merke seg dette og sørge for at spillerne har med seg gyldig legitimasjon.


5) Resultatberegning

Resultatet i innledende puljespill og i klasser som spiller serie, avgjøres ved poenglikhet etter følgende rekkefølge:

a) Poeng i innbyrdes kamper
b) Målforskjell (differansen mellom scorede og innslupne mål) i innbyrdes kamper
c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper
d) Målforskjell i samtlige kamper
e) Flest scorede mål i samtlige kamper
f) Loddtrekning

Når rekkefølgeberegning på grunnlag av innbyrdes kamper skal benyttes, brukes alle innbyrdes kamper for de lag som rekkefølgen skal avgjøres for.

Ved uavgjort i sluttspillkamper, unntatt A-finaler, se neste avsnitt, avgjøres kampen ved «Første målet vinner» slik det er beskrevet i §10 pkt. 1 i NHFs Lov, kamp og konkurransereglement:

  • Det foretas loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast
  • Det laget som scorer først, vinner kampen
  • Hvis ingen av lagene har scoret etter 5 minutter avgjøres kampen ved myntkast eller loddtrekning

Er det uavgjort etter ordinær spilletid i en A-finale skal det spilles ekstraomganger etter 5 minutters pause. Spilletiden for ekstraomganger er 2 x 5 minutter med en pause på 1 minutt mellom omgangene. Er det fortsatt uavgjort avgjøres kampen slik:

  • Ved myntkast eller loddtrekning i klassene J/G 13-14
  • Ved 7 meter konkurranse etter Spillereglenes § 2.2 i klassene J/G 15-16

6) Dommere

Dommerne settes opp av NHF Region Innlandet. Alle dommere er å betrakte som nøytrale i enhver kamp.

Dommerobservatører har delegats myndighet i kamp.