Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Penger-900px.jpg

Minnefond

Kari Vik og Torleif Skeies Minnefond

Kari Vik og Torleif Skeie var begge to ildsjeler som jobbet frivillig for Region Vest i mange år. Begge var involvert i arrangementskomiteen og Torleif var også involvert i andre komiteer. 

Begge hadde et sterkt engasjement for de svakeste i samfunnet, og når Kari døde, ønsket hun et bidrag til Region Vest sitt arbeid med HU aktiviteten, nå kalt Tilrettelagt Håndball (TH) Og i den forbindelse var det at Minnefondet ble opprettet. Da Torleif døde en tid senere, ønsket også han et bidrag til dette arbeidet.

Minnefondet sitt formål er derfor å støtte håndballaktivitet for spillere med funksjonsnedsettelse.

Minnefondets utdelingskriterier:

  • Det kan søkes om økonomisk støtte til å gjennomføre tiltak som skaper aktivitet for spillere med funksjonsnedsettelse
  • Midler tildeles ved søknad fra TH-serielag i NHF Region Vest
  • Det kan ikke søkes støtte til kompetansehevingstiltak til trenere
  • Det tildeles ikke støtte på generelt grunnlag, tiltak som søkes støtte til må spesifiseres (hva skal støtten brukes til og hvordan vil støtten bidra til aktivitet for spillerne)

 

Søknad sendes til: nhf.rvn@handball.no