Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BB2R9736-1.jpg

Møteplasser for klubb

Siden 2011 har NHF Region vest gjennomført møteplass for alle klubber i regionen. Møteplassen er et forum for klubber fra samme nærområde hvor hensikten er å samarbeide om felles utfordringer. Møteplassene er delt opp i soner ut i fra geografisk forbindelse og vi har 8 møteplasser i regionen. De siste årene har vi kalt dette tilbudet sonemøter, vi velger nå å gå tilbake til begrepet møteplaser, da dette beskriver bedre hva dette er.

Mange tiltak som klubber ønsker å få til er man gjerne for små eller for få deltakere til å gjennomføre alene. Det har vist seg å være effektivt med et systematisk samarbeid om prosjekter som kurs, lagsamarbeid osv. med tanke på å øke utviklingsaktiviteten, spesielt kursaktiviteten. Dette er noe av hovedtemaet når vi kaller inn til klubbmøteplasser.

I tillegg er den uformelle siden av møtestedene veldig viktig. Her kan man kan få svar på praktiske spørsmål og få tips fra andre som kjenner håndballen godt fra tillitsvalgsiden og de utfordringene som klubbene har.

Målsetningen for møtestedene er:

  1. Jobbe aktivt med felles målsetninger for håndballen i nærområdet, og løse utfordringer på tvers av klubber.
  2. Utveksle erfaringer og kunnskap mellom tillitsvalgte.
  3. Igangsette konkrete utdannings- og aktivitetstiltak i fellesskap.
  4. Bygge nettverk på tvers av klubber

Tema på en møteplass varierer fra hver møteplass, ut i fra hvilke klubber som er representert. Det er rom for å videreformidle enkel informasjon fra regionen, men hoveddelen av møte skal innebære diskusjoner på klubbens premisser.

Alle møtesteder skal gjennomføre to møter i løpet av året, ett møte i oktober/november og ett i februar/mars.