Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdier-ekspressiv_web.jpg

Fair Play vert

Målsettingen med Fair Play arbeidet er at alle involvert i norsk håndball skal ha et bevisst forhold til håndballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play. Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.

En Fair Play vert/ansvarlig skal bidra til at håndballkampene i alle aldersklasser i Region Vest foregår i trygge rammer der mestringsglede og Fair Play står i fokus. En Fair Play vert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på og utenfor banen.

Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene. Kampvertinstruksen er tydelig og konkret, og gjør dette til en overkommelig oppgave. Her er det viktig at klubben har tydelige rutiner for hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis. 

Ordningen:

 • En person fra hjemmelaget/klubben oppnevnes som kampens vert.
 • Personen ifører seg NHFs Fair Play vest
 • Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at mange får et forhold til dens oppgaver.

Fair Play vertens oppgaver:

Før kamp:

 • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal helst sitte/stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.
 • Tilrettelegge og delta i en prat i forkant av kampen sammen med dommer(e) og begge lags trenere.
 • Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen der det er speakertjeneste.
 • Bidra til at det deles ut Foreldrevett kort til publikum 

Under kamp:

 • Være godt synlig i nærheten av kamparenaen under kampen.
 • Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen.
 • Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen
 • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

Etter kampen:

 • Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
 • Melde ifra til kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.
 • Klubben kontakter Region Vest vedrørende avvik fra ønsket adferd.

Trenger klubben vester eller Foreldrevettkort: ta kontakt med oss på epost

Fair Play er en kjerneverdi i håndballidretten, både på og utenfor banen, og alle har et ansvar for å vise respekt for hverandre og sørge for at alle har gode opplevelser med håndballen.

De beste idrettsutøverne er svært ofte de som også er gode til å bygge opp
andre og gi positive tilbakemeldinger. Kanskje er det fordi de som er flinke til å støtte andre får ros og tilbakemeldinger i retur?

Som voksen i klubben har du et ansvar for å bidra til en kultur hvor alle blir respektert som mennesker, enten de er spillere, trenere, dommere eller foreldre. De mest effektive arbeidsmiljøene er de som kjennetegnes ved en felles forståelse for at ros er viktigere enn ris, og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i en håndballklubb.

Fair Play handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre på trening og i kamp, men er også viktig utenfor banen. Fair Play handler til syvende og sist om toleranse, respekt, likeverd og menneskeverd. Ved å gi barna opplæring i grunnleggende respekt for andre gir du dem en god lekse for livet.

Dommeren er medlem av håndballfamilien, på lik linje med spillere, ledere og trenere. Derfor er det viktig at dommeren blir tatt vare på, og respektert som et fullverdig familiemedlem når hun eller han reiser rundt for å dømme kamper. Da vil dommerne trives bedre i sin rolle og fortsette sin utvikling til beste for seg selv og håndballen. Det er morsommere å dømme kamper hvis man slipper å bli kjeftet på av spillerne.

Det å vise respekt for en dommer betyr ikke nødvendigvis at man er enig i alle avgjørelser, at dommeren aldri tar feil, eller at man skal applaudere for dommeren. Men det betyr at man godtar den jobben som dommeren gjør, og har som utgangspunkt at vedkommende gjør sitt beste for begge lag. Dommeren vil aldri bli feilfri, men man må vise raushet nok til å se at dommeren gjorde sitt beste ut i fra sin posisjon.

Håndballen trenger flinke dommere. Mange kamper skal spilles i løpet av en sesong, derfor trenger vi også mange dommere. Jobben med å rekruttere dommere blir enklere hvis vi viser respekt for alle dem som velger å være dommere.

Kjære håndballvenner, spillere, trenere, dommere og ikke minst dere som er publikum.

Håndball skal være gøy og er en idrett for alle. På våre arrangementer og ellers på våre aktiviteter er vi opptatt av Fair Play.

Vi ber dere støtte deres lag på en fair og sporty måte, samt vise en positiv holdning ovenfor samtlige deltagere og øvrig publikum.

Ha en fantastisk da i ______________