Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år
Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høringsfrist for Idrettsplan Bergen Kommune

Som tidligere meldt er den nye idrettsplanen nå ute til høring.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fristen for å komme med tilbakemeldinger knyttet til idrettsplanen er satt til 9. oktober.
NHF Region Vest oppfordrer klubbene til å sette seg inn i idrettsplanen og melde tilbake på behov og prioriteringer.

Bergen Kommune skriver:

«Idrettsplanen inngår som en viktig del av plangrunnlaget for Bergen kommunes virksomhet. Idrettsplanens planperiode er 2017-2027.

Visjonen er «Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle». Den overordnede målsettingen med idrettsplanen er at den skal støtte opp under visjonen, og gi føringer for utforming av idrettspolitikken, og planleggingen av fysisk aktivitet, idrett og idrettsanlegg.

Målet med idrettsplanen er at den skal gi grunnlag for idrettspolitikk som er verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst. Det skal tilrettelegges for at flest mulig skal få et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø både for egenorganisert fysisk aktivitet og organisert idrett. Områder med levekårsutfordringer skal løftes frem sammen med idretten, og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Idrettsbyen Bergen skal være en motor i regionen hvor det satses på breddeidretten, der talentene utvikles og der det tilrettelegges for toppidretten».

Høringsbrevet finner du her: 
Høringsbrev i forbindelse med Idrettsplan 2017-2027.pdf