Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Zaineb Al-Samarai Balansekonferansen Bergen.jpg
Zaineb Al-Samarai Foto:Janne Landås/Vestland Idrettskrets

Balansekonferansen – Gi plass og ta plass!

Onsdag 6. september tok Balansekonferansen plass på Media City Bergen sine lokaler i Bergen.

Balansekonferansen – idrett, mangfold og inkludering. Gi plass og ta plass.

En konferanse som løftet et viktig tema idretten stadig jobber for å forbedre. Det store spørsmålet er: Hvordan sikrer vi godt balansert mangfold i alle idretter?

Konferansen ble åpnet av statssekretær i kultur- og likestillings-departementet Erlend Hanstveit. Idrett er viktig for samfunnet. Hanstveit hyllet idrettens betydning gjennom å løfte opp at nesten alle norske barn i løpet av sin oppvekst er en del av idretten. Rundt 75 % av de som starter på ungdomsskolen er innom organisert idrett. Idretten er viktig når man snakker om inkludering i samfunnet. Regjeringen ønsker å få frem gode støtteordninger og tilskuddsordninger som skal støtte og styrke idretten. Det er viktig for å sikre at lavinntektsfamilier ikke møter utstyrspress og fakturaer som begrenser aktivitetsdeltakelse. En annen utfordring Hanstveit løftet opp, var balanse i lederroller med tanke på kjønn og bakgrunn.

balansekonferansen høst.jpg

Les hele saken på https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/nyheter/2023/balansekonferansen--idrett-mangfold-og-inkludering.-gi-plass-og-ta-plass/

Tre tips til klubben

  • Sikre at informasjonen er tilpasset miljøet i nærområde. Bruk personer i miljøene som kan hjelpe å tolke informasjonen ut.
  • Kontakt din kommune for både å kartlegge tilskuddsordninger og støttefunksjoner.
  • Samspill med naboklubber for å hjelpe hverandre i hverdagen.

Tre tips til laget

  • Bygg forbilder med ulik bakgrunn.
  • Utfordre foreldregruppen slik at man får et mangfoldig støtteapparat.
  • Skap en kultur hvor man jobber aktivt med en god inkluderingsarena på tvers i klubben.