Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avklaring på sesongen 2020/2021

Det er nå tid for å komme med en presisering og avklaring på sesongen 2020/2021 for alle regionale serier.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høsten 2020 og starten på året 2021 har vært annerledes og utfordrende. Kamper har blitt utsatt eller ikke blitt spilt på grunn av kommunale eller nasjonale retningslinjer, eller på grunn av karantene og/eller smitte i ulike lag. For de over 20 år har det ikke vært mulig å ha aktivitet med kontakt siden 12 mars.

Retningslinjene fra regjeringen som nå gjelder varer til og med 16.februar før nye vurderinger vil bli gjort.

Med den informasjonen som vi har pr. d.d. og siden vi har kommet så langt ut i sesongen, er det tid for å komme med en presisering og avklaring på sesongen 2020/2021, ref. brev som ble sendt ut i desember hvor vi opplyste at vi skulle komme tilbake med en ny vurdering i månedsskifte januar/februar.

I dette skrivet har vi valgt å dele aktiviteten vår opp i tre deler, barnehåndball (6-12 år), Ungdomshåndballen (13-20 år) og seniorhåndballen (3-6.divisjon).  Informasjonen som vi ønsker å dele er todelt, og innebærer en avklaring for sesongen, samt informasjon om hva som vil gjelde dersom vi kommer i gang igjen med aktivitet.

Barnehåndballen:

 • Dersom det åpner opp for kamper vil terminfestende kamper bli spilt.
  • Vi omgjør og lager nye kampoppsett fortløpende for å tilpasse oss gjeldene situasjon.
  • Påmelding til mars runden i 4’er håndball er 21.februar.
  • For 5’er og 6’er håndballen er resterende kamper i februar og mars tilgjengelig i terminlisten.
 • Alle kamper som skulle vært spilt tidligere i sesongen utgår.
 • Hvis situasjonen skulle tilsi at det er mulig, vil vi forsøke å legge til rette for noe ekstra aktivitet i april måned for denne aldersgruppen.

Ungdomsseriene:

 • Alle serier blir omgjort til aktivitetsserier.
  • Det betyr at det ikke vil bli kåret noen vinnere og alle tabeller vil bli fjernet.
 • Sluttspill som var satt opp i april utgår.
 • Om det blir åpnet for å spille kamper så vil det være mulig å sette opp nye kamper frem til utgangen av april 2021, siste kamphelg blir 24-25.april.

Dersom det blir mulig å spille kamper.

 • Vi oppfordrer alle lag til å spille de kampene som står oppsatt i terminlistene fremover. Kamper som er utsatt frem til nå, er satt uten kampdato, slik at lagene selv kan avgjøre om man vil sette kampene opp på nytt. Dersom dere ønsker å sette de opp på nytt, ta kontakt med motstander og bli enig om ny kampdato. Har dere behov for hjelp til å finne ledig halltid, ta gjerne kontakt med oss så vil vi bistå. Ser laget muligheten til å spille flere kamper enn de terminfestende, så oppfordrer vi til å sett opp kamper mot lag man ikke har spilt mot tidligere denne sesongen. Region Vest skaffer dommere til eventuelle kamper som flyttes eller settes opp ekstra. (dette er et unntak fra det vanlige reglementet hvor lagene selv er ansvarlig for å ta kontakt med oppsatte dommere for å avklare om disse kan dømme på ny dato).

Det er ikke nødvendig å gå i gang med dette arbeidet før vi vet mer om når det åpnes opp for kampaktivitet.  

Seniorhåndballen 3-6.divisjon:

26.januar gjennomførte vi møte med klubbene i 3-6.divisjon hvor det ble gjort avklaringer for resten av sesongen. Her følger en oppsummering av det som gjelder.

 • Det planlagte seriespillet i 3. divisjon og 6. divisjon suspenderes, alle terminlister blir strøket.
 • Alle lag i 3. divisjon og lavere divisjoner gis tilbud om å fortsette i samme divisjon sesongen 2021/22, som de skulle ha deltatt i sesongen 2020/21.
 • Klubber som vurderer at det ikke lengre er grunnlag for videre spill på samme nivå kommende sesong kan søke om å rykke ned en divisjon innen 1. april 2021. Et slikt nedrykk vil ikke medføre sanksjoner i form av opprykkssperre eller gebyr.
  • Lag som trekkes fra seriespill må fortsatt starte i laveste divisjon.
  • Dersom det oppstår ledige plasser i en divisjon grunnet trukne lag eller noen søker om nedrykk, vil vi vurdere mulighet til å arrangere en kvalifisering for å fylle opp ledig plass. Tilbudet vil da bli gitt til alle i den gjeldende divisjon, men det vil være frivillig om en ønsker å delta i en slik kvalifisering.

Det er myndighetene som bestemmer når vi får komme i gang med både trening og kamp for seniorhåndballen. Dersom det skulle åpne opp for aktivitet for spillere over 20 år, vil vi forsøke å få i gang en eller annen form for kampavvikling så fort det lar seg gjøre. Her holder vi døren åpen frem til midten av juni. Regionen vil i så tilfelle vurdere en ny spillmodell. Får vi i gang noen form for aktivitet vil dette være et frivillig tilbud til alle seniorlag, og ny påmelding vil bli sendt ut.

Oppsummert avklaring 3.divisjon:

Følgende er realistisk prioritet:

 1. Gjennomføre regionalt kamptilbud, men som ikke gir grunnlag for opprykk.
 2. Gjennomføre regionalt seriespill og nasjonal kvalifisering som gir opprykksplass.
  1. Denne betinger at det vil være mulig å gjennomføre regionalt spill i alle regioner som ender ut i et nasjonalt kvalifiseringsspill.
  2. Dette omhandler i så tilfellet 1-2 plasser totalt for hele landet.

Før igangsetting av kampaktivitet skal alle klubber som deltar, ha mulighet for en treningsperiode med «normal» håndballtrening i forkant. Fagavdelingen i NHF vurderer dette til minimum 6-8 uker.

Uansett ingen nedrykk denne sesongen.

Oppsummert avklaringer 4.div og lavere

 • Dersom det åpnes opp for å kampaktivitet i løpet av våren vil vi ta initiativ til å få i gang et spill i en eller annen form.
 • Det blir ikke opprykk eller nedrykk fra 4.divisjon og lavere.
 • MEN dersom det skulle bli ledige plasser i overliggende divisjoner vurderer vi ETT mulig scenarium:

Hvis ledig plass i overliggende divisjon vil det bli vurdert å arrangere kvalifisering for opprykk i løpet av våren/tidlig sommer 2021.

Før igangsetting av kampaktivitet skal alle klubber som deltar, ha mulighet for en treningsperiode med «normal» håndballtrening i forkant. Fagavdelingen i NHF vurderer dette til minimum 6-8 uker.

Uansett ingen nedrykk denne sesongen.

En viktig presisering for seniorhåndballen:

Det er viktig å være ærlig, åpen og realistiske, samt å ha stort fokus på Fair Play. Alle seniorlag må få de samme mulighetene uavhengig av alder på spillerne eller andre forutsetninger som kan ligge til grunn for å kunne komme i gang med en form for spill og en eventuell kvalifisering.

Sannsynligheten for at vi kan komme i gang med et seriespill er svært liten og at det skal bli aktuelt med noen form for opprykk i år er også liten. Men om det skulle bli ledige plasser så holder vi muligheten for et kvalifiseringsspill åpen en stund til.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnende eller daglig leder, Trine Skarstein Dalland.


Med vennlig hilsen
Christine O. Ullestad
Seksjonsleder Kampservice
Mobil: 932 11 280 
E-post: christine.ullestad@handball.no