Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppsummering regionstinget

Avtroppende styreleder, Ane Grete Vik, oppsummerer regiontinget 2020 i denne artikkelen.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjære klubber, medlemmer og frivillige, 

På grunn av COVID-19 ble året regionsting flyttet fra Førde Scandic Sunnfjord Hotel og Spa til Bergen og Hotel Norge By Scandic. Så 20. juni var det endelig duket for det 9. ordinære regionstinget i NHF Region Vest. Med mange innkomne forslag, var det nok mye spenning knyttet til dagens tingforhandlinger. Etter at styreleder åpnet tinget med "rikets tilstand" hvor hun trakk frem medlemstall, viktige satsningsområder i perioden som har vært og den siste tids covid-19 situasjon, valgte tinget Arnor Dingen og Marit Pedersen til dirigenter for å lose oss gjennom dagen. Blant de første sakene som behandles er styrets) beretning. Her kom det flere innspill på at denne til neste gang gjerne kan dreies mot en mer teoretisk (?) beretning hvor mål, måloppnåelse og effekter er hovedfokuset og at resultater og statistikker etc. gjerne kan være et vedlegg til beretningen. Sakene om å behandle regnskap og statsautorisert revisor ble gjennomgått relativt raskt. 

Etter behandlingen av sakene som omhandlet tiden som har vært, var det så klart for saker om å behandle og vedta innkomne forslag og saker.

Ny Lovnorm ble gjennomgått og vedtatt, det samme gjelder for  møte- og utgiftsgodtgjørelse som ble vedtatt uten endring fra forrige ting.  Florøs forslag knyttet til en mer logisk rekkefølge i tidsplan for nasjonale, regionale og lokale strategi-/handlingsplaner kunne ikke vedtas i dette forum, men intensjonene og diskusjonen ble sendt med det nye styret i det videre arbeidet opp mot NHF og NIF.  

Sak 7.21 og 7.2.2 omhandlet reduksjon av påmeldingsavgiften i regionen. Her var det mange engasjerte på talerstolen, hvor mange fremsto som relativt enig om essensen - det bør være billigere å spille håndball i region vest. Diskusjonen dreide seg i all hovedsak om i hvilken grad tinget skulle vedta et fastsatt prosenttall for pålagt reduksjon eller om det skulle være en oppfordring. Det ble også tatt opp at inntektsgrunnlaget til administrasjonen reduseres, noe som vil betyr en endring i arbeidsform og arbeid, innad og utad. Gneist, Fana og Bjarg valgte å trekke sitt forslag (7.2.2) for å kunne enes om forslaget fra Nore Neset IL, Sotra SPKL og Askøy HK. Etter en god diskusjon ble forslaget vedtatt med 31 stemmer for og 29 stemmer mot. Det nye styret har dermed fått i oppgave å se til at påmeldingsavgiften blir redusert med minimum 40% fra 2019-nivået i løpet av de neste to årene. Minst halvparten av kostnadsreduksjonen ble vedtatt skal komme allerede for 2020/2021-sesongen.

Det var kommet inn forslag fra Sogndal og Mathopen knyttet til dommere. Her falt forslaget til Sogndal, mens Mathopen trakk sitt forslag da flere av punktene i saken allerede er ivaretatt i dagens system. Florø ønsket en endring i måten man behandler politiattester - noe de aller fleste er helt enig i. Likevel er dette en sak som ligger til politiets lover og regler, og saken ble nedstemt. I stedet påla Regionstinget i NHF Region Vest det nyvalgte regionstyret om i perioden å følge opp denne resolusjonen inn mot overordnede idrettsmyndigheter i tingperioden. 

Det var et forslag om at fastsette antall ansatte på kontorlokasjon i Førde, Sogn & Fjordane. Dette ble nedstemt, men med tydelige signaler til styret om at man må forsterke staben i denne delen av fylket. Gneist, Fana og Bjargs forslag om spillerutviklingstiltak ble trukket og omgjort til en henstilling til styret, mens deres forslaget om partneravtalen med Lerøy Seafood ble saksinnledet, men ikke behandlet. De to forslagene som omhandlet spillrunder i barnehåndballen ble trukket, men videresendt det nye styret med intensjonen om at det jobbes for ved spilleoppsettet. 

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt med innspill fra Bjarg om at man tar med at «Region Vest skal: Tilrettelegge for faglige møteplasser for trenere, ledere og dommere ifm regionens muligheter innenfor topphåndball, nasjonale spilltilbud og regionale landslagsaktiviteter». Langtidsbudsjettet for 2021, 2022 og 2023 ble vedtatt med en fullmakt til styret om å korrigere disse for å imøtekomme vedtak om reduksjon av påmeldingsavgiften.

I forbindelse med gjennomgang av Handlingsplanen, presentert Elise Barsnes, «medspillerfondet». Her kan en søke midler til håndballutstyr, medlemskontingenter, deltagelse på turneringer osv. Primærmålgruppen er barn og unge i alderen 8-14 år samt ungdommer i alderen 15-19 år. Både enkeltpersoner samt lag/klubber kan søke. Mer info finner en på hjemmesiden evt. ved å ta direkte kontakt med Elise Barsnes på Regionskontoret.

Valg av nytt styre og valgkomité ble som de respektive innstillingene og enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ble etter en lengre diskusjon knyttet til kjønnsbalanse (50/50) etter nettopp vedtatt lovnorm også avklart. Dette ved at tingperiodens leder Arvid Gimmestad trakk seg, og Lisbeth Hjelle ble valgt inn. 

Tinget ble avsluttet ved at avgått styreleder takket av dirigentene og deretter takket for seg. Ordet ble gitt videre til nyvalgt styreleder Frank Bjørndal. Han benyttet anledningen til å takke av hele det gamle styret og alle ble ønsket vel hjem.

Jeg vil benytte anledning til å takke styret for perioden som har vært og takke for samarbeid med klubber og administrasjonen i Region Vest. Samtidig vil jeg ønske lykke til videre til nytt styre.