Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regler å huske på

Viktige regler å tenke på i overgangen fra spill i aktivitet serie (J/G 6-11 år) til spill i Regionsserien (J/G 12 år og eldre).

Begrensing på bruk av spillere mellom lagene (i samme aldersklasse)
I aktivitetsserien (J/G 11 år og yngre) er det tillatt med fri flyt av spillere mellom lagene. I 12 års klassen endrer dette seg, da er det kun tillatt å benytte 3 spillere direkte fra 1. laget til 2. laget (i samme aldersklasse). Spillerne er alltid spilleberettiget for 1. laget, men som sagt, kun 3 som kan gå direkte fra 1. til 2. laget evn. Fra 2. laget til 3. laget osv. Det er ikke tillatt å gå direkte fra 1. lag til 3. lag. 

Jenter på guttelag
I aktivitetsserien er det tillatt å benytte inntil 3 jenter på guttelag, det kan en ikke når en spiller i J/G12 år og eldre. Det vil være mulig å søke om dispensasjon for inntil 3 jenter på guttelag i klassen 12-14 år, men for å få innvilget en slik søknad må klubben ikke ha gutter i aldersklassen under. En spiller da med de konsekvenser som en dispensasjon gir.

Overårige spillere
Det vil være mulig å søke om dispensasjon for spillere som er 1 år overårig. For å få innvilget en slik søknad, forutsetter det at spilleren ikke har tilbud i egen aldersklasse.  Les mer om dispensasjonsreglementet her: https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/kampreglement-for-region-vest/#3._DISPENSASJONER 

Konsekvenser ved dispensasjon
Dersom et lag får innvilget søknad om dispensasjon (overårige, gutt på jentelag, osv), vil det få noen konsekvenser. En kan da ikke delta i spill om Fylkes- eller Regionsmesterskap og det vil da vises to tabeller på handball.no, en som inkluderer lag med dispensasjon og en tabell som er «riktig/gjeldende». Her er det viktig å følge med når det nærmer seg sesongslutt, da dette kan få innvirkning på hvilke lag som går videre til sluttspill!

Tid mellom kamper
Det er tillat å spille flere kamper på en dag (max 3) men det må være 1 time mellom 1.  og 2. kamp. Videre må det være 2 timer mellom kamp 2 og 3. 

Lisens
Vi nevner også at en må løse lisens fra og med det året en fyller 13 år. Fra 13 år og yngre er en forsikret gjennom sitt medlemskap i Idrettslaget, men en må som nevnt løse en personlig forsikring fra og med det året en fyller 13 år.