Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år
Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Juniorklassen (17-20 år)

Dette er en såkalt offisiell årsklasse, for spillere som er fylt 16 år.

Denne klassen tilbys for både Jente- og Guttelag.

Serietilbudet er vedtatt av Norges Håndballforbund, og det inviteres til et regionalt tilbud i alle regioner. Det regionale tilbudet i 18 årsklassen og 17 års klassen utgår, ettersom Juniorserien vil omfatte begge disse tilbudene. Det inviteres i Region Vest til to ulike nivå i denne serien: Regionserie (A) og Breddeserie (B). Påmeldingen styrer om det vil bli en avdeling eller flere på de ulike nivåene, vi håper å kunne tilby to avdelinger på hvert nivå ut i fra geografi. 

Deltakelse i Juniorserien denne sesongen er for spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2001. Det kan søkes regional dispensasjon for spillere som har fylt 15 år. Spilletiden for kampene er 2 x 25 minutter og det er tillatt med inntil 14 spillere på kamprapporten.

Det er obligatorisk å delta med ett lag i Juniorseriens øverste nivå for klubber påmeldt i Lerøyserien.

Valg av nivå

Lagene meldes på til seriespill, A eller B nivå. 

A nivå erstatter forrige sesongs 18 års spill regionalt.
Mens B nivå erstatter serien Juniorserien (17-20 år) som Region Vest har tilbudt de siste årene. 

Spillerkartleggingen viser et stort frafall i aldersgruppen 16-19 år, og det oppleves at utviklingen går mot større spissing i tilbudet og færre miljø i 17- og 18-årsklassene. Seniorseriene og de eldste aldersbestemte klassene er gode tilbud for gode spillere som ønsker å bli bedre, men for å beholde en større bredde og et mer differensiert nivå, ønsker vi en større juniorklasse for å gjøre det lettere for flere klubber å stille med lag for de eldste spillerne.

Flere klubber ser verdien av å melde på lag i denne klassen, men vi ønsker flere lag fra begge fylker til å spille i både jente- og gutteklassen. 

Spillform

Kampantallet i denne klassen vil tilpasses antall lag påmeldte lag. 

Aldersklasse: 

Juniorserien tilhører 20 års klassen. Spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2001. Det kan søkes regional dispensasjon for spillere som har fylt 15 år. 

Spilletid:

  • 2 x 25 minutter
  • 10 minutter pause

Ballstørrelse:

  • Gutter: Ball nr. 3, 58 - 60 cm, 425 - 475 gram
  • Jenter: Ball nr. 2, 54 - 56 cm, 325 - 375 gram

Antall spillere på kampkortet:

  • 14 spillere pr kamp

Kåring av vinnere

I denne årsklassen spilles det om Regionsmesterskap.

 

Denne klassen tilbys for både Jente- og Guttelag.

Serietilbudet er vedtatt av Norges Håndballforbund, og det inviteres til et regionalt tilbud i alle regioner. Det regionale tilbudet i 18 årsklassen og 17 års klassen utgår, ettersom Juniorserien vil omfatte begge disse tilbudene. Det inviteres i Region Vest til to ulike nivå i denne serien: Regionserie (A) og Breddeserie (B). Påmeldingen styrer om det vil bli en avdeling eller flere på de ulike nivåene, vi håper å kunne tilby to avdelinger på hvert nivå ut i fra geografi. Påmelding vil styre om vi kan tilby ulike avdelinger delt på sone 1-3 og sone 4-8, eller om kun kan tilby en avdeling for hele regionen. 

Deltakelse i Juniorserien denne sesongen er for spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2001. Det kan søkes regional dispensasjon for spillere som har fylt 15 år. Spilletiden for kampene er 2 x 25 minutter og det er tillatt med inntil 14 spillere på kamprapporten.

Det er obligatorisk å delta med ett lag i Juniorseriens øverste nivå for klubber påmeldt i Lerøyserien.

Valg av nivå

Lagene meldes på til seriespill, A eller B nivå. 

A nivå erstatter forrige sesongs 18 års spill regionalt.
Mens B nivå erstatter serien Juniorserien (17-20 år) som Region Vest har tilbudt de siste årene. 

Spillerkartleggingen viser et stort frafall i aldersgruppen 16-19 år, og det oppleves at utviklingen går mot større spissing i tilbudet og færre miljø i 17- og 18-årsklassene. Seniorseriene og de eldste aldersbestemte klassene er gode tilbud for gode spillere som ønsker å bli bedre, men for å beholde en større bredde og et mer differensiert nivå, ønsker vi en større juniorklasse for å gjøre det lettere for flere klubber å stille med lag for de eldste spillerne.

Flere klubber ser verdien av å melde på lag i denne klassen, men vi ønsker flere lag fra begge fylker til å spille i både jente- og gutteklassen. 

Spillform

Kampantallet i denne klassen vil tilpasses antall lag påmeldte lag. 

I denne årsklassen spilles det om Regionsmesterskap.

Spilletiden for kampene er 2 x 25 minutter og det er tillatt med inntil 14 spillere på kamprapporten.

Aldersklasse: 

Juniorserien tilhører 20 års klassen. Spillere som har fylt 16 år til og med spillere født i år 2000. Det kan søkes regional dispensasjon for spillere som har fylt 15 år. 

Påmelding:

Påmeldingsfrist 01.mai - via TurneringsAdmin.

Se Hvordan melde på lag i TA.

IV ALDERSBESTEMMELSER

§ 12 Deltagelse på lag i seniorklassen og 20-års klassen

(1) En spiller kan ikke delta på seniorlag eller i 20-års klassen før den dag vedkommende fyller 16 år.

(2) Regionene kan gi dispensasjon fra dette for deltakelse i konkurransetilbud administrert av den respektive region. Det skal kun gis dispensasjon i de tilfeller der vedkommende ikke har noe spilletilbud*). Det kan kun gis dispensasjon for spiller som fyller 16 år innen utgangen av den aktuelle sesongen.
*) Med spilletilbud menes i denne sammenheng alle de tilbudene som vedkommende er deltakerberettiget i.

(3) I regionalt serie-/kamptilbud i 20-års klassen er nedre aldersgrense 15 år. Det kan ikke gis dispensasjon fra denne regelen.