Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BB2R1638-1.jpg

Retningslinjer for dommere

1. januar 2015 ble rutinene rundt dommerforfall og ikke møtt til kamp skjerpet. Vi ber derfor alle dommere og dommerkontakter om å sette seg inn i og følge rutiner og bestemmelser beskrevet under.

Som kampleder er det viktig å fremstå ryddig og være dem av de involverte som går foran som gode eksempler. Dette spesielt mtp at dere som dommere og kampledere er betalte aktører, og det forventes at en møter(i god tid før kampstart), at en er ryddig og tar regien ved gjennomføring før, under og etter kampen. I regionen har vi nå fått mange som ønsker å dømme og vi vil jobbe videre med å utvikle flest mulig til å dømme på de nivåene man ønsker og fortjener. Derfor kan bl.a. ryddighet og godt utviklingsarbeid bli belønnet med «nivå-opprykk» og mulighet til å dømme flere kamper.

 

Forfall og bytte

Etter publisering av nytt dommeroppsett gjelder følgende retningslinjer for forfall i klassene i Regionserien ( J/G 10 år – 3.divisjon):

  • Alle forfall søkes om via turneringsadminsitrasjon (TA) senest 12 dager før kamp. Ingen forfall er godkjent før navn på oppsatt dommer er fjernet i dommerdagboken.
  • Ved søknad om forfall etter frist, må man skaffe ny(e) dommer(e) selv. Nye dommere må være på samme nivå, eller høyere. 
  • Alle endringer i dommeroppsett skal meldes inn via TA og godkjennes da av Regions administrasjon når endringen er gjort i dommeroppsettet.
  • Dommerkontakten er en viktig støttespiller i arbeidet med bytter!

 

 Ved forfall i 3 divisjon gjelder følgende retningslinjer:

  • Søknad om forfall via Turneringsadministrasjon senest 12 dager før kamp.
  • Ikke godkjente forfall etter frist i et oppsett vil få konsekvens for rangering og tildeling av fremtidige kamper.

 

Ikke møtt til kamp

Dommere som ikke møter til kamp skal senest 3 dager etter kampdato hvor en ikke møtte, uoppfordret sendeårsaksforklaring for ikke møtt, til nhf.rvn@handball.no. I tilfeller hvor en ikke har møtt og ikke har vært klar over kampen, sender NHF Region Vest epost om årsaksforklaring til ikke møtt med frist innen en uke etter utsendelsesdato.

 

Ved å ikke møte til oppsatt kamp(er) kan det medføre følgendegebyrjfr Region Vest sine bestemmelser:

1.gang – kr 250,-

2.gang – kr 500,-

3.gang – kr 1000,-, i tillegg til å kunne miste muligheten å dømme flere kamper.

 

Dommerens klubb hefter for gebyr.

 

Dersom en ikke sender inn eller svarer på henvendelse vedrørende ikke møtt, vil en automatisk ilegges gebyr som nevnt over.

 

Signering av kamprapport

En av rutinene for dommere etter en kamp er å kontrollere og signere kamprapporten. Alle kamprapporter vil fra 1. januar gjennomgås med tanke på signatur fra kampens dommer (e).

Vi går mer og mer over til elektronisk signering via Min håndball-appen. Foreløpig gjelder det 2. og 3.divisjon men de andre klassene vil følge på etterhvert.

 

Dersom en kamprapport ikke er signert av oppsatte dommere, vil det bli etterspurt etter en årsaksforklaring for ikke møtt.

 

Utfylling av dommerregning

 

Dommere som dømmer i 2. divisjon eller høyere fyller ut regning via Visma. 

Kontakt NHF sentralt hvis du har spørsmål.

Det er viktig at dommerregning fylles ut riktig og etter gjeldende satser.

 Husk at samkjøring til og fra kamper skal etterstrebes så langt det lar seg gjøre.

 

Det er ikke akseptabelt å ta for mye betalt for reise, diett eller kampgodtgjørelse. Når slike saker rapporteres til Region Vest, blir saken nøye fulgt opp. Alle tidligere dommerregninger vil bli innhentet og kontrollert i slike tilfeller.

 

Ved klare forsøk på svindel inndras autorisasjonen og vedkommende vil ikke lenger ha mulighet til å virke som dommer i NHF.

 

Hvorfor bruk av epost?

For å ha en mest mulig ryddig og dokumentert saksbehandling, ønsker vi at alle hevendelser vedrørende forfall sendes til vår hovedadresse nhf.rvn@handball.no. Du vil da motta et automatisk svar som bekreftelse at din henvendelse er mottatt.

 

SMS er ikke ønskelig som kommunikasjonsform mtp forfall eller dommerbytter, for å sikre at riktig saksbehandler får melding; benytt e-post!

Da blir alle henvendelser behandlet på en mest mulig riktig og effektiv måte etter bestemte rutiner, samt gir rom for å kunne planlegge og effektivisere tidsbruken på regionskontoret.

 

Intensjonen med denne innskjerpingen av rutiner håper vi vil skape en mer ryddig og forutsigbar hverdag for dommerne, observatørene, klubbene, trenerne, spillerne, regionens ansatte og alle andre involverte. I tillegg er det ønskelig å bruke mest mulig av tiden rundt dommerarbeid på å skape en best mulig utviklingsarena for våre dommere og dommerutviklere.

Endringer i rutiner og retningslinjer vil kunne endres.