Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehåndball 540x360.jpg

Spillrunder 12 år

Serierunder på faste helger

Kampene i 12-årsserien gjennomføres på faste serierunder med fire runder før jul og fire runder etter. I hver runde spiller hvert av lagene to kamper.

Hensikten med serierunder
Hensikten med å legge opp til serieturneringer, er å skape forutsigbarhet og begrense antall kamphelger for de ulike lagene. 

Omberamming
Det gis ikke mulighet til å omberamme 12-årskampene.  Dersom lag skulle få flyttet sine kamper ville hele hensikten med serierundene falle bort og kampene bli spredt over flere helger. Samtidig kan en risikere at arrangørene står uten egne lag pga at hjemmelaget har flyttet sine kamper.

Et lag kan imidlertid bytte kamper med et annet lag i samme pulje dersom tidspunktet passer bedre. Region Vest må i så fall varseles om et evt. bytte på nhf.rvn@handball.no.

Dersom minst 3 av spillerne på et lag har obligatorisk skoleaktivitet en av helgene det er satt opp spillrunde, vil vi se vi på muligheten for å sette opp nye kamper en annen helg. Vi ønsker likevel at lagene først ser på muligheten for å gjennomføre opprinnelig oppsatte kamper ved å benytte spillere fra et annet lag i samme aldersgruppe eller klassen under i egen klubb. Obligatorisk skoleaktivitet må dokumenteres av skolen og sendes nhf.rvn@handball.no senest 10 dager før opprinnelig kamptidspunkt.

Les om regler i Spilleregler.

12 års runde i november med det lille ekstra (nytt fra 21/22): 

Hva:

Hvordan:

Hvorfor:

 

Gjøre litt ekstra for dem som spiller siste året i barnehåndball.

Sone 1-3:

Samle 12 års lagene i en flerflatehall den 3. runde i nov.

Sone 4-8:

Samle alle 12 års lag i 2 treflatehaller den 3 runden i nov

Alle lag spiller 2 kamper

Samarbeide med omkringliggende sentre for sponsing av mat og lignende mellom kampene

Relasjonsbygging mellom:

  • Lag /Spillere/Trenere/Dommere/ Dommerveiledere

Sosial happening for de eldste i barnehåndballen.

Barna skal oppleve cuplivet og få bekjentskaper på tvers av lag

Få tid og være tilstede der du er / Skape gode minner

Styrke samarbeidet mellom klubber

Der det er flere arrangører ønsker vi å samle dem alle for idemyldring til hvordan de ønsker å gjennomføre arrangementet. Hva kan de tilby deltakerne?

Styrke samarbeidet ellers i sesongen

Enklere å ta kontakt når man har en relasjon fra før.

Trenerutvikling

Drop in kursing: Foreldretrenerrollen

Holdningsarbeid / Treningstips  / Annet?

Benytte anledningen ved mange trenere samlet

Dropp inn vil gjøre det enklere for treneren å delta på.

Dommerutvikling for både dommere og dommerveileder

Dommersamling

Kursing?

Mye praksis på kort tid, de vil få mer tid enn normalt til å knytte sterke bånd og samarbeid med hverandre.

Vi ønsker alle lykke til med en ny håndballsesong og ser frem til god stemning og aktivitet i de ulike hallene!