Annonse:
Gjensidige Cup 2023
Annonse:
Gjensidige Cup 2023

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rekruttering

Skal klubben starte barnelag? Her er noen tips til rekruttering.

Rekrutteringsplan

Klubbene bør ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud. Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. For å sikre kontinuitet i arbeidet og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at planen er så beskrivende at nye tillitsvalgte enkelt kan videreføre arbeidet fra tidligere sesonger.

Noen punkter som bør drøftes i klubb og legges inn i klubbens plan:

 • Det første møtet med håndballen er viktig. Rekrutteringstiltak må derfor være både gjennomtenkte og helhetlige fra klubbens side. Det er viktig å ivareta en god balanse og oppmerksomhet mellom jenter og gutter i klubbens plan.
 • Planen skal ta nødvendig hensyn til flerkulturelle og funksjonshemmede.
 • Hver og en klubb må finne sin suksessformel, men på veien kan gode råd og eksempler fra andre klubber være nyttige å benytte seg av.

 

Noen tips og retningslinjer til utarbeidelse av en rekrutteringsplan:

Barnehåndballansvarlig

Hver klubb bør jobbe for å få på plass en barnehåndballansvarlig med følgende ansvarsområder:

 • Kontaktperson opp mot Region Vest og for lagene i egen klubb i alderen 6-12 år
 • Rekrutteringsansvarlig - sørge for igangsetting, men flere ressurser i klubben må gjennomføre tiltakene
 • Stille til ett årlig felles møte med Region Vest og barnehåndballansvarlige fra andre klubber
 • Sette i gang tiltak i egen klubb eller i samarbeid med andre klubber for spillere eller trenere (Sosialt eller faglig innhold)
 • Være en pådriver i egen klubb for at trenere i barnehåndball tar trenerutdanning.

 

Rekruttering - hva må være klart før start? 

 • Inviter til prøvetreninger i de bestemte aldersgruppene - bestem tid og dato for de første treningene for nye barnegrupper. 
 • Sørg for at ressurspersoner er klar til å holde første økt, gjerne flere personer. Ha klar en øktplan. Det første møtet med håndballen er helt avgjørende for om barna vil komme igjen.
 • Kartlegg om det finnes "naturlige" trenerressurser i klubben eller foreldregruppen. Trenere og oppmenn rekrutteres etter stor sannynlighet fra foreldregruppen. 
 • Finn treningstider - tilstrebe å finne treningstid som ikke kollidere med andre aktiviteter i nærområdet. 
 • Publiser invitasjoner på klubbens nettsider og sosiale medier. Oppfordre følgere til å dele informasjonen. 
 • Klubben deler ut flyers til ulike klassetrinn på skolene.
  • Med kort informasjon om klubben, oppmøte for første trening med tilhørende informasjonsmøte for foreldre, treningstider for de ulike aldersklassene (midlertidige inntil klubben har fordelt), kontaktinfo og oppmøtetid og sted eller kontaktperson for nye spillere.
 • Klubben henger opp plakater på klubbhus, idrettshall, nærbutikken, nabolag etc.
 • Må ha klart et tilbud slik at når spillerne kommer er innholdet godt, om ikke kommer de ikke igjen.
 • Gjennomgå treningstider i gymsaler og flerbrukshall og optimalisere bruken av disse. Finnes det «ubrukte» gymsaler i området?
 • Åpne opp treninger for at nye kan komme og prøve
 • Vi kan ikke si nei til et eneste barn!

Foreldregruppen

Foreldregruppen er en veldig viktig ressursgruppe for klubben. Det er også viktig å ha en strategi for hvordan få med seg foreldregruppen. 

 • Kall inn til foreldremøte i oppstarten av sesongen
 • Opprett en felles plateform for hvor foreldre og trenere kan snakke sammen (facebookgrupper er en god kanal her) 
 • Informer tidlig om viktig kamphelger og turneringer slik at alle setter av tiden. 
 • Informer tidlig om hvordan klubben er organisert og oppfordre til å delta aktivt i dugnader og gjerne i klubben ellers. Kanskje noen vil bidra i styret? 

Hvordan få med flere senere i sesongen? 

 • Få spillerne på laget til å dele ut vennekort på sitt klassetrinn.  Vennekort deles ut av spillerne i klassen evt. blant sine venner. Husk aldri å ekskludere noen. Når kortene deles ut på skolen, må de deles ut til alle guttene i samme klasse og/eller alle jentene.
 • Skolebesøk
  • Ta initiativ til å avtale skolebesøk med skoler i klubbens nedslagsfelt. Prioriter gjerne de yngste klassetrinnene, eller alderstrinn en ikke har lag eller få spillere.
  • Kjekke håndballaktiviteter eller evt. kamper
  • NB! Viktig at en i denne sammenheng samtidig deler ut informasjon om klubben og treningstider slik at spillerne vet hvor de kan møte opp om de har lyst til å begynne. Helt avgjørende for å rekruttere under skolebesøk.
 • Starte opp med SFO tilbud?
 • Arrangere guttehåndballdager / jentehåndballdager
  • Inviter alle gutter og/eller jenter (eller begge) fra skolen/skolene fra ett eller flere trinn til håndballaktivitet tilpasset aldersgruppene. Positive opplevelser kan rekruttere flere til klubben.
 • Fellestiltak internt i egen klubb eller i samarbeid med andre klubber
  • Lag en gøy happening med alternative aktiviteter, leker og konkurranser. Kombiner gjerne med noe enkelt mat el.l. Kan kjøres i egen klubb eller i samarbeid med andre klubber i nærheten. Positive relasjoner mellom klubber gagner både klubb og spillere.
 • Felles treningstiltak på tvers av lag i egen klubb eller med andre klubber.
  • Avtal enkelttrening(er) sammen med et annet lag i klubben eller med et lag i en annen klubb.
 • Kampdager (treningskamper) utenfor sesong, internturnering og/eller inviter andre lag til spill eller fellesaktiviteter.

Har du flere tips, så del de gjerne med oss.

Lykke til med rekrutteringsarbeidet!