Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Apeltun bergen Cup 2016.jpg
Foto: Stig-A. Svarthumle

Kortbanehåndball

Kortbanehåndball sesongen 19/20

I inneværende sesong blir kortbanehåndball tilbudt i klassen 9 år øvd, samt 10 års klassen.  
Sesongen 17/18 ble kortbanehåndball (5'er håndball) vært prøvd ut i én pulje i jenter 10 år og én pulje i gutter 10 år og sesongen 18/19 ble det testet ut i 9 år øvd klasse. Vi ser mange fordeler ved spille på en noe kortere bane, og spillet gir en fin progresjon og overgang fra minihåndball til 6'erhåndball på full bane. Tilbakemeldingene fra trenere og lagledere har også vært positiv. 

Kommende sesong blir det altså 5'er håndball (kortbanespill) i 9 år øvd klasse, samt 10-årsserien. Det vil fortsatt være spill på minibane for 9-åringene i uøvd klasse.

Vi har de siste årene sett at en del lag i 9-årsklassen opplever at de "vokser ut av" minihåndballbanen og velger å melde seg opp en klasse og spille i 10-årsserien i stedet. Utviklingsmessig er det helt klart en større fordel at barna spiller kortbanehåndball enn spill på full bane i denne alderen, og vi oppfordrer derfor lagene til å melde seg på i egen klasse og spille kortbane i 9 år.  

Les mer om kortbanehåndball, hensikt, fordeler og rammer under. 

Kortbanehåndball er en fin introduksjon og et læringsspill som tar hensyn til barns utvikling og mestring og kan gjøre overgangen fra minihåndball til 7’er håndball enklere.

Med kortbanehåndball vil utviklingen av håndballspillet skje gradvis og således klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor bane. Dette uten å gå på kompromiss med hensynet til mange ballberøringer, trening av tekniske detaljer og grunnelementene i håndball. Det er viktig å ivareta den enkelte spillers nåværende nivå, men også bevare spillernes nysgjerrighet etter å nå neste nivå (større bane, flere regler og fokuspunkter). Kortbanehåndball kan benyttes som en supplerende spill- og turneringsform.

Visjonen med Kortbanehåndball:

Kortbanehåndball: er begeistring, ballfølelse, romorientering, fellesskap, tekniske utfordringer og fokus på utvikling i håndballen.

Formål med Kortbanehåndball:

I kortbanehåndball er det mulig å benytte barnas naturlige ball- og bevegelsesglede, kreativitet samt å utvikle deres evne til å ta initiativ i kampsituasjoner.

Lykke til med Kortbanehåndball!

Hvorfor kortbanehåndball?

Den korte banen fjerner transportetappen midt på banen. Spillet er slik i tråd med forskning om motivasjon og involvering ved mange ballberøringer og stor aktivitet. Kortbanehåndball spilles med 4 utespillere og en målvakt for 9-åringer som er meldt på i ØVD (5’er håndball) 

Forskning viser, at spill inndelt i nivå på små baner og færre spillere gir:

  • Flere ballberøringer
  • Større engasjement
  • Høyere motivasjon
  • Høyere intensitet
  • Større grad av involvering av flere spillere på banen
  • Større helsemessige gevinster

Færre spillere med ordinær bredde på banen skaper også:

  • Mulighet for dybde og bredde i spillet, noe som blant annet øker muligheten for fintespill og forståelsen for kantspill.
  • Enklere og billigere å sette opp i hallene på grunn av mindre oppmerking.
  • Tester (Danmark) viser at dersom barn lærer å bruke hele bredden fra starten, er det enklere å utnytte banens fulle bredde og spillets potensiale senere.

Bilde av kortbane.png

Gul bane: Minihåndball (20 x 12 meter)

Grønn bane: Kortbane (26 x 20 meter) «Ny» 6-meter og midtbanelinje tapes opp. 

Rød + grønn bane: Full bane (40 x 20) meter.

Den grønne banen viser størrelsen på kortbanespillet. Som navnet antyder, er banen forkortet, men har full bredde. Tegningen viser at det er plass til både en minihåndballbane og en kortbane på totalt 40 x 20 meter. Det gir mange muligheter i forhold til oppdeling av banen både til turneringer og trening.

Spillets rammer og regler

 

Fysiske rammer

Formål/fordeler

Bane

Kortbanehåndball spilles på ca. 2/3 bane (20 x 26m).

(Banen har full bredde, og en avkortet lengde. «Ny» 6-meter tapes opp).

 

 

 

Den lett øvede eller uerfarne spiller har større plass å spille på, noe som stiller mindre krav til spillerens tekniske ferdigheter.

Større rom i angrep gir større muligheter til å finte og gå på gjennombrudd. Det er en forutsetning i opplæringen å ha nok plass til å kunne se rommene, før en kan lære seg å skape og utnytte dem på en god måte.

Spill med full bredde og færre spillere gir mer plass til å spille opp og aktivere kantspillerne.

Kan være med på å utvikle større bevegelighet i angreps- og forsvarsspill.

Transportetappen på midten av banen er fjernet, og spillerne oppnår flere angreps- og forsvarssituasjoner i løpet av kampen.

Spillere

9 år ØVD + 10 år: 5’er håndball

Det spilles med 4 utespillere og 1 målvakt. Det er tillatt for målvakten å være med i angrep. Ved store forskjeller mellom lagene, bør målvakten holdes igjen i eget målfelt for å bidra til økt jevnbyrdighet. 

Maks antall spillere på hvert lag er 8.

Det oppfordres til å rotere på alle plasser, og særlig målvaktsplassen.

Målvakten skal ha egen draktfarge. (Vest eller egen drakt i annen farge kan benyttes til dette).

Innbytte skal skje på samme side for begge lag og foregår innenfor samme område, ved eget lags benk.

«Topping er ikke tillatt og alle barn skal spille tilnærmet like mye». 

 

Færre spillere på banen, gir større involvering, flere ballberøringer for den enkelte og mulighet for et høyere tempo i spillet.

Alle spillere skal spille både forsvar og angrep.

 

 

 

Alle spillere har mulighet for å prøve utfordringer med de forskjellige posisjonene.

Mange bør prøve å stå i mål, og de som står i mål bør også spille ute. Det styrker både laget og spilleren på sikt.

Spillerne trenes i innbyttesituasjonen.

 

 

     

Ball

Jenter og gutter 9 år spiller med ballstr.00 (micro).

Det er viktig med godt grep om ballen. Spillerne skal kunne klemme lett rundt ballen (ikke for mye luft i).

Resultater

Det spilles ikke om plassering i tabell. Måltavle benyttes IKKE. Resultatene i 9 år publiseres ikke. 

Fokuset skal fortsatt være på utvikling og mestring, og kampen og aktiviteten har verdi i seg selv.

 

Spilletid

Spilletiden er 2 x 15 minutter avviklet over 35 minutter. Det skal være 5 minutters pause mellom omgangene.

Lagene bytter side etter halvspilt kamp.

 

Spilletiden er tilpasset barns utvikling og modning og følger en naturlig progresjon fra minihåndball og videre til ordinært spill med stadig utvidet spilletid.

Med en pause mellom hver omgang får begge lag mulighet til å gjøre justeringer. Dette er spesielt viktig dersom det ene laget er langt sterkere enn det andre laget. 

Begge lag skal ha en god opplevelse, dette oppnås best hvis kampen justeres fortløpende.

Lagledere

Laglederne har sammen med kamplederne ansvar for spillerne på banen.

Vi ber spesielt at rent spill etterstrebes og at gjentatte stygge taklinger og etterslenger hindres. Kampleder tydeliggjør ved regelbrudd hva som dømmes etter gjeldende regelverk. (Se nærmere beskrivelser under dommer/veileder). Laglederne bør også ta aktuelle spillere av banen og forklare hva som er greit og ikke. 

Laglederne skal forsøke å skape jevnbyrdighet i kampen, og ved store forskjeller har større fokus på:

• Tekniske utfordringer for spillerne

• Forsvar nærmere målsirkelen

• Rotasjon på plassene

Kampen skal være arena med fokus på utvikling av spillerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det er ikke ønskelig at lag vinner med mer enn 10 mål i barnehåndball. Det sterkeste laget har ansvar for å forsøke å styre kampbildet.

Kampleder/veileder

Formål/fordeler

Alle kampledere / veiledere må ha gjennomført dommer barnehåndballkurs før dømming. Dommerne plikter å lese seg opp på regelverket for kortbane tilsendt på e-post og tilgjengelig på handball.no/rvn

Det spilles etter gjeldende reglement for både 4 er håndball og 6 er håndball, med noen tilpasninger i regelverket. Tilpasningene er nevnt videre i dette heftet.   

Kamplederne tar individuelle hensyn og rettleder etter den enkelte spillers nivå. 

Dette krever forståelse og innsikt fra lagleder som utelukkende skal samarbeide med kampleder, slik at hensynet til den enkelte utøver teller mer enn hensynet til resultat og eventuell uenighet fra lagleders side på kamplederens avgjørelser.

Se videre punkter for beskrivelser av dette.

Utvikle forståelsen for kampsituasjoner, lovlige og ulovlige situasjoner, kamplederrollen og samarbeid med lagleder.

 

 

 

Spillerne tilvennes reglene fra start og kamplederen introduserer reglene fortløpende underveis i spillet. Etter hvert som det oppstår situasjoner hjelper kamplederen spillerne til å utvikle forståelsen ved å rettlede.

Alle spillere og kampledere skal ha en god opplevelse i kampen.

 

Arrangørklubben setter opp kampledere / veiledere til kampene

Kampen ledes av to kampledere / veiledere, som i samarbeid med laglederne fra hvert lag har ansvar for at kampens deltakere har positive opplevelser med kampen.

Ved spørsmål ta kontakt med Region Vest.

Det er spesielt viktig at kamplederne tar tak i stygge taklinger, strake armer, etterslenger og hektinger.

Kampledere markerer med rett virkemiddel, frikast, 7 meter kast, etc. etter gjeldende regelverk for 4 er håndball. Personlig bestrafning skal ikke benyttes. 

Dersom en spiller begår regelbrudd i forhold til motspiller eller opptrer usportslig, skal dette medføre tilsnakk/irettesettelse fra barnekamplederen. Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller, skal barnekamplederen påse at lagleder bytter ut spilleren, veileder og korrigerer denne, før spilleren igjen er spilleklar.

Det er i alle tilfeller særlig viktig at kamplederne forklarer hva de dømmer for og hvorfor.

Dette er en læringsarena, og det er viktig at barn tilegner seg forståelse for spillet og hva som er tillatt og ikke.

 

 

 

Kampledere må lese seg opp på tilgjengelig informasjon. Arrangørklubb kan eventuelt ta en samling med kamplederne i forkant av runden med fokus på regelverket. 

Når det angripende laget taper ballen i angrep, er det ikke tillatt å ligge igjen framme og hindre et eventuelt utspill fra målvakt til sine spillere.

Scoringer skal bare godkjennes når skuddet er avlevert fra forsvarende lags banehalvdel.

En god retningslinje for laglederne er at de veileder sine spillere til hurtig å returnere til egen målfeltslinje ved tap av ballbesittelse, for deretter å kunne bevege seg fritt på banen.

Lagene starter hver sin omgang med avkast fra banens midtpunkt (omtrentlig sted). Ved scoring igangsettes spillet igjen med utspill fra målvakt. 

Ballvalg og sidevalg avgjøres ved loddtrekning før kamp. En representant fra hvert av lagene møter kampleder ved midten før oppstart.

Laget som får ballkontroll får ro til å føre ballen fremover på banen før forsvaret er klart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilseplikt ETTER kampen

Lagene stiller seg på rekke mot hverandre og takker en og en spiller for kampen.

Dette i tråd med verdiene i norsk håndball.