Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbhuset 640x360.jpg

Sørg for at gode verdier og godt arbeid blir videreført

Ønsker din klubb personlig veiledning i videreføring av klubbens arbeid og dens verdier? La oss hjelpe.

Vi i Region SørVest er stolte av klubbene våre. Dere bidrar til å skape møteplasser hvor mennesker i alle aldre fra alle samfunnsklasser kan oppleve et fellesskap. Håndballhallen deres er en arena for mer enn fysisk aktivitet og sportslige prestasjoner. Den er en arena hvor barn og unge lærer om samarbeid og respekt, og en arena hvor barn og unge får oppleve mestring og selvtillit.

 

Det er tiden for årsmøter i klubbene, noe som hos mange innebærer endringer i styret. Dere som driver klubben i dag, skal ikke drive klubben for alltid. For at verdiene dere står for, og for at alt det gode arbeidet dere gjør nå, ikke skal gå tapt, er det nødvendig å ha på plass en del sentrale dokumenter. NHF har utarbeidet et sertifiseringsprogram hvor målet er å veilede dere i dette arbeidet. Vi mener at denne sertifiseringen vil gjøre klubbdriften deres mer effektiv og bærekraftig.

De fleste klubbene i Region SørVest har allerede flere av disse sentrale dokumentene på plass. For mange handler det derfor i stor grad om å systematisere dem, og få på plass gode rutiner for kommunikasjon og samarbeid mellom ulike avdelinger i klubben.

Ønsker din klubb en personlig veileder som blant annet kan hjelpe med å:

  • lage oversikt over alle «må-oppgavene» for klubbdrift,
  • skape en effektiv arbeidsfordeling,
  • skape bedre forståelse mellom ulike ledd i klubben,
  • fremstå som mer samlet med en tydelig identitet og profil;
  • bygge kultur for frivillighet?

Ta kontakt med din klubbutvikler for en uforpliktende prat om Klubbhuset nivå 1-3.

 

De kommende dagene vil vi presentere Klubbutviklerne her i NHF Region SørVest. Følg oss på Instagram eller Facebook for å se presentasjonene. 

Facebook: Norges håndballforbund Region SørVest
Instagram: regionsorvest