Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbhuset 640x360.jpg

Klubbhuset Nivå 1-3 er nå lansert over hele landet

Sist fredag ble NHFs nye klubbutviklingsprogram lansert - Klubbhuset nivå 1-3.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Region SørVest har vi allerede fått henvendelser fra klubber som er nysgjerrige på konseptet og som ønsker å delta. Den første avtalen mellom klubb og region er signert og håndballgruppa i Gimletroll er klare for oppstart.

Målet er å bistå alle håndballgrupper som ønsker å utvikle egen struktur i et langsiktig perspektiv.

Klubbhuset består av fem hovedkategorier: Klubbdrift, sport, rekruttering, dommer og frivillighet/arrangement. Innenfor hver kategori er det definert en del kriterier som er sentrale for å kunne drive håndballaktivitet på en best mulig måte og å legge til rette for utvikling og kontinuitet over tid.

Klubbhuset nivå 1-3 utgjør grunnmuren i vårt tilbud og sertifiseringen er på 3 nivåer: 

Nivå 1 er grunnmuren i klubben og er oppnåelig for alle.  

Nivå 2 og 3 har en progresjon der det er muligheter for utvikling av klubben på flere områder.

I samarbeid mellom klubb og klubbutvikler har man på hvert område en gjennomgang av klubbens rutiner, rollebeskrivelser, instrukser, maler og planverk. 
Dersom noe er fraværende, er mangelfullt eller må justeres, jobber utvalgte ressurser i klubb sammen med Klubbhuskontakten for å utfylle eller komplettere. 

Kritieriene vektlegger dokumentasjon, planverk, forutsigbarhet, tydelighet og kontinuitet høyt.

I tiden fremover vil vi først og fremst fokusere på nivå 1, med et mål om at flest mulig klubber legger et godt fundament for videre arbeid.

Målet er:

-En bedre klubbhverdag for utøvere, tillitsvalgte, trenere, dommere og frivillige.​

-En langsiktig og strukturert utvikling​.

-Sertifiseringsarbeid med mål om å få kontroll på flest mulig av må-oppgavene, planlegge for fremtiden og fordele arbeidsoppgavene på flere hender​.

Aller viktigst mener vi er argumentet om utvikling av håndballgruppen for en bedre håndballhverdag.

I en tid der krav og forventninger til frivillige lag og foreninger er stadig økende vil det også være betryggende å vite at håndballgruppens verdier er godt dokumentert og ivaretatt, både for egen del, for medlemmene og for omverdenen.

Verdi som blir værende. Norsk håndball drives av frivilligheten. Denne frivilligheten er basert på engasjerte personer som ønsker å bidra til en best mulig håndballhverdag for alle. Verdien hver enkelt av disse bidrar med ønsker vi at håndballgruppen skal implementere i organisasjonen, slik at verdien blir værende når den frivillige ikke lenger er en del av håndballgruppen. Vi tror at dette vil spare håndballgruppene for mye unødvendig arbeid og legge til rette for enda mer utvikling.

Håndballgrupper som blir sertifisert på nivåene vil få tildelt logo som man kan benytte for å synliggjøre at håndballgruppen har jobbet og jobber strukturert med utvikling. 

Møtearenaer. Håndballgruppene som er en del av tilbudet samt de som har oppnådd nivåene vil bli invitert til møteplasser for erfaringsutveksling og kompetansepåfyll.

 

Ønsker din klubb økt fokus på klubbutvikling?

Klubbhusteamet i SørVest svarer gjerne på spørsmål fra dere:

Kurt EckholdtAgder ​​                                             
Kurt.eckholdt@handball.no​​ 
95965011​

Reidun OsgjeltenSør-Rogaland​​
reidun.osgjelten@handball.no

99252409​

Knut Ove Joa, Rogaland ​​
Knut.ove.joa@handball.no
92420085​