Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spillere04_640x360web.jpg

Kampoppsettet for kommende sesong

Kampoppsettet for kommende sesong, 2021 2022, er nå publisert på regionens nettside. Høringsfrist 29.august

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til alle klubber i NHF Region SørVest og klubber i Region Vest som deltar i SørVest sitt kamptilbud,

Generell informasjon
Kampoppsettet for kommende sesong er nå publisert på regionens nettside.
• Høringsutkast for kampoppsettet for senior 3.-5. divisjon, aldersbestemte klasser 12 år til Juniorserien og Aktivitetsserie 9-11 år er nå offentliggjort på regionens nettside.
• Høringsfristen for kampoppsettet er søndag 29. august.

Forslag til kampoppsettet finner dere her:
https://www.handball.no/system/kamper/?t=t&regionId=506503&s=200932 Velg Region SørVest i nedtrekksmenyen, deretter Håndballsesongen 2021/2022, og skriv inn kjønn og alder (f.eks «Gutter 12») i søkefeltet.

Vi ber om at alle klubber og lag kontrollere sine kamper og gir beskjed til regionen om eventuelle feil eller mangler.
Mange klubber har meldt inn ønsker til oppsettet i forbindelse med påmelding av lag. Vi har så langt det har vært praktisk mulig prøvd å imøtekomme ønskene.
Noen lag har meldt inn ønske om kamper i treningstid. For de lagene som ikke har meldt inn sin treningstid, har vi brukt en fiktiv ukedag og klokkeslett. Vi ber disse lagene gi oss en tilbakemelding på når de har fått tildelt treningstid slik at vi kan flytte kampene til riktig dag/klokkeslett.

Se gjennom forslaget for ditt lag.
Finn frem skoleruten og eventuelle andre årsplaner som du vet påvirker mange på laget og gå gjennom oppsettet. Vi oppfordrer alle lag til å sette seg inn i forslaget og gjøre nødvendige endringer innen høringsfristen.

Slik meldes ønsker om endringer
Alle endringer (både endring av tidspunkt på samme dag og endring av dag) skal meldes som elektronisk omberamming i TurneringsAdmin (TA).
• Nytt kamptidspunkt må avtales med motstander.
• Den som søker omberamming er ansvarlig for å sjekke at det finnes ledig tid i hallen. Bruk eventuelt egen treningstid.
• Vi oppfordrer søker til å bruke kommentarfeltet til informasjon slik at søknadene enkelt kan behandles. Dersom dere har fått godkjent bruk av hall når regionen ikke disponerer hallen, ber vi dere om å skrive dette i søknaden.
• Det er ikke mulig å omberamme kamper i Aktivitetsserien, REMA 1000 TH-serien eller C-serien.
Det er ingen kostnad for klubbene knyttet til endringer som gjøres i høringsperioden - verken gebyr eller dommerutgifter.

Høringsfristen er 29. august
Ønsker om omberamminger behandles fortløpende. Det betyr at utkastet til kampoppsettet vil endre seg i høringsperioden. Vi vil forsøke å gjøre endringer dersom vi i høringsperioden ser at det er kamper som har ugunstige tidspunkt på grunn av reisevei eller lignende.

Det endelige kampoppsettet vil foreligge 6. september. Klubber med spillere på flere lag (antilag) I de tilfellene hvor det er meldt inn ønsker om antilag (dvs. lag som ikke kan spille kamper samtidig), har vi forsøkt å sette opp kampene slik at det ikke er kollisjon mellom lagene.
Dersom det er ønskelig å unngå kampkollisjoner med flere enn ett lag, må klubben selv kontrollere dette og eventuelt omberamme kamper.

Det er mange hensyn som må tas når kampene skal settes opp, og det er ikke alltid sperringer mot antilag kan være bestemmende. Det er derfor svært viktig at klubber som har spillere som skal delta på flere lag, selv tar ansvar for at det er tilstrekkelig tid mellom kampene til at oppsettet er praktisk gjennomførbart og at regelverket overholdes.

Ønsker om hjemmekamper i treningstid
Noen lag har satt opp ønsker om hjemmekamper i treningstid. Der hvor vi ikke har mottatt tidspunkt, kan det hende at kamper er oppsatt med en fiktiv dag og klokkeslett.
Vi ber lagene om å melde inn deres treningstid på e-post, slik at vi får flyttet kampene til riktig tidspunkt før høringsfristen er over.
Regionen disponerer ikke hallene på ukedager. Dette gjelder også klubber som har to lag i samme avdeling, hvor internkamp er oppsatt på en ukedag. Dersom det er lag som ikke har meldt inn at de ønsker kamper i treningstid, men som nå ønsker dette, kan dere ta kontakt med oss på e-post. Vi flytter da kampene til deres treningstid uten at dette trenger å godkjennes av motstander.

Aktivitetsserie 9-11 år
Oppstart for alle 9-11 åringer er satt til etter høstferien denne sesongen, med unntak av noen puljer i 11 årsklassen. Rundedatoene for disse kampene vil kunne endre seg, da det er mulig for klubbene å melde på lag hele sesongen.  Dersom et nytt lag kommer til eller et lag trekkes, vil kampoppsettet bli endret. Det vil bli sendt ut melding til klubbens- og registrert lagleders e-post adresse dersom det kommer endringer i puljene.

C-serie
Det gis denne sesongen tilbud for Jenter 12-13, Jenter 14 og Jenter 15 i Rogaland. Tilbudene i Jenter 12-13 ble slått sammen på bakgrunn av antall påmeldte lag. Vi vil forsøke å få med flere lag i Jenter 14 og oppfordrer klubber til å melde på lag her.
Det er satt opp fire arrangementshelger hvor lagene spiller to kamper hver gang. Det er foreløpig ikke nok påmeldte lag til å gi et godt nok tilbud i de andre klassene. Dersom vi mottar flere påmeldinger i løpet av høsten vil vi sette opp tilbud hvor vi ser at dette er mulig. Klubber som ønsker å delta i C-serien oppfordres til å ta kontakt med regionskontoret.

15 åringer
Lag som er involvert i regionseriene for Jenter og Gutter 15 (født 2006) og har spillere som kan være aktuelle for bylagene, bes være oppmerksomme på følgende aktiviteter og ikke flytte kamper til disse datoene.
19. november - Regional Bylagsturnering Agder
19.-20. november - Regional Bylagsturnering Rogaland
25.-27. februar – Intersport Bylagsturnering i Stavanger

17 åringer
Lag som er involvert i regionseriene i Juniorserien, og har 17-årige spillere som kan være aktuelle for Landsdelssamling, bes være oppmerksomme på følgende aktivitet og ikke flytte kamper til disse datoene.
10.-12. desember Landsdelsamling.

Juniorserien
Vi har denne sesongen tilbud i både Breddeserie og Regionserie for jenter og gutter i Juniorserien. 

Seniorhåndball 3.-5. divisjon
Oppstart for seniorhåndballen vil denne sesongen være 02.10.2021. Det er likevel mulig for lagene å omberamme kamper til tidligere dersom lagene ønsker dette.

Puljer/ avdelinger med avvikende oppsett sesongen 2021/22
Videre følger en oversikt over puljer og avdelinger som avviker fra vanlig spillmodell med enkel serie, dobbel serie eller trippel serie gjennom hele sesongen.

Jenter 14 A-serie 01 Agder
Enkel serie - Spilles frem til 23.01.2022. Etter endt serie deles avdelingen i to avdelinger. De 7 øverste lagene går inn i en avdeling A, og resterende lag i en avdeling B.

Gutter 15 Breddeserie 03 Rogaland
Enkel serie - Spilles frem til 23.01.2022. Deretter deles avdelingen i to avdelinger. De 8 øverste lagene går inn i avdeling A og de resterende lagene går inn i avdeling B.

Jenter 15 Regionserie Agder og Rogaland
Enkel serie - Spilles frem til 23.01.2022. Etter endt serie deles avdelingen i to avdelinger. De 7 øverste lagene går inn i en avdeling A, og resterende lag i en avdeling B.

Jenter 15 Breddeserie 03 Agder
Enkel serie - Spilles frem til 23.01.2022. Etter endt serie deles avdelingen i to avdelinger. De 7 øverste lagene går inn i en avdeling A, og resterende lag i en avdeling B.

Jenter 16 Breddeserie 03 Rogaland
Enkel serie - Spilles frem til 23.01.2022. Etter endt serie deles avdelingen i to avdelinger. De 7 øverste lagene går inn i en avdeling A, og resterende lag i en avdeling B.
 

Jenter Juniorserien Regionserie Agder og Rogaland
Enkel serie - Spilles frem til 16.01.2022. Etter endt serie deles avdelingen i to avdelinger. De 8 øverste lagene går inn i en avdeling A og spiller en enkel serie, og resterende lag i en avdeling B og spiller en dobbel serie. 

Generelt
Fra sesongen 2020-2021 tredde det i kraft følgende endringer i forhold til reguleringer på kampantall for spillerne:
1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag.
(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G18 kan delta i 10 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned. Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.
(3) Begge de ovenstående begrensningene på deltakelse må til enhver tid overholdes.
(4) Regionene kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra reglene ovenfor i regionalt kamptilbud.
(5) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong.

Lagsmøter i september
NHF Region SørVest inviterer til lagsmøter høsten 2021. Det vil i år bli lagt opp til både Teams møter og fysiske møter.

Alle kan delta på det møtet de selv ønsker. Dersom man deltar på et av Teams møtene trenger man ikke å delta på fysisk møte, og omvendt.

Det er obligatorisk for klubbleder og lagledere å delta på et av møtene.

Teams møter:

  • Teams møte mandag 6. september 
  • Teams møte tirsdag 7. september 

Fysiske møter:

  • Fysisk møte i Stavanger torsdag 9. september 
  • Fysisk møte i Arendal mandag 13. september 
  • Fysisk møte   Klepp mandag 13. september 
  • Fysisk møte i Haugesund onsdag 15. september 
  • Fysisk møte i Kristiansand mandag 20. september 
  • Fysisk møte i Lindesnes mandag 27. september

Møteinnkalling og påmelding vil bli sendt ut til klubbens e-post adresse etter sommeren.

Sjekk også sesongens kurstilbud som er samlet i kurskatalogen 2021 2022

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer.

Regionskontoret har stengt i juli, men 9. august er vi tilbake på plass. E-post som kommer i ferieperioden, blir besvart når vi er tilbake etter ferien.

God sommer!