Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240226 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mini bilde 640x360.jpg

Endringer Intersport 4èr håndball (6-8år)

Informasjon om endringer i ringoppsettet for Intersport 4`håndball mars/april 2021

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til alle klubber og lag som deltar i Intersport 4’er håndball i NHF Region SørVest

Nytt ringoppsett i Intersport 4’er håndball (6-8 år) for mars/april 2021

Regjeringen kunngjorde i en pressekonferanse fredag 19.02.21 at det åpnes opp for kamper for barn og unge under 20 år fra samme kommune fra og med tirsdag 23.02.21.

Det er fortsatt slik at det kan finnes lokale retningslinjer som er strengere enn de nasjonale reglene. Klubbene må sette seg inn de lokale smittevernstiltakene når den kommende trenings- og kampaktiviteten skal planlegges.

På bakgrunn av dette har vi gjort om på ringene og satt opp puljer med lag fra samme kommune i Intersport 4’er håndball. Dessverre fører restriksjonene til at det er noen klubber som ikke får et kamptilbud per dags dato. Vi vil fortsette å jobbe aktivt for å påvirke både nasjonale og kommunale myndigheter til åpne opp slik at alle barn og unge får lov til å spille håndballkamper igjen.

Dersom det skulle bli endringer i restriksjonene vil vi gjøre endringer i puljene slik at klubber som nå ikke har et kamptilbud blir inkludert. Vi har oppdatert reservasjonene slik at det skal være nok tid til å gjennomføre et arrangement ut ifra antall spillere i hver pulje.

Nasjonale retningslinjene som berører kampaktiviteten i Intersport 4’er håndball er i dag:

· Lag kan delta i kampaktivitet fra tirsdag 23. februar, så lenge motstanderne er fra samme kommune.

· Maks 50 personer kan være til stede på innendørsarrangement, inklusive dommere, funksjonærer, spillere, trenere, tilskuere, hallvakt, etc.

Vi har på bakgrunn av dette delt hvert miniarrangement inn i flere små arrangement som foregår over en time. Antall kamper per lag per arrangement er redusert fra 3 til 2. Det legges opp til 2 tette kamper for hvert lag, med totalt fire lag i hallen samtidig.

Forslag til kampnøkkel:

Det spilles 2 kamper parallelt (Lag 1 – Lag 2, og Lag 3 – Lag 4). Kampstart kl. 10.00.

Spilletid er 13 minutter. Ny kampstart 10.20 hvor de samme 4 lagene spiller mot ny motstander. (Lag 1 – Lag 4, og Lag 2 – Lag 3)

Nye fire lag ankommer hallen og spiller første kamp klokken 11.00. Det skal da være nok tid til rengjøring av overflater etc., før de neste fire lagene kommer inn i hallen.

Denne kampnøkkelen fortsetter til arrangementet er ferdig.

Antall personer i hallen

Totalt blir det da fire lag til stede på hele spilleflaten til enhver tid i hallen. (5 spillere og en trener pr lag som tilsvarer 24 personer) Hver spiller har mulighet til å ha med en forelder hver som da tilsvarer 44 personer totalt. Dommere, funksjonærer, hallvakt, etc må ikke overstige 6 personer dersom totalen av spillere, trenere og foreldre tilsvarer 44 personer som nevnt over.

Endringer i ringoppsettet

Vedlagt i denne mailen ligger nytt puljeoppsett for de ulike årsklassene. For noen puljer betyr denne endringen ny arrangør og for andre puljer er også dato endret.

Dette er et tilbud vi legger opp til slik at de lagene som ønsker å spille kamper, skal ha et kamptilbud etter dagens restriksjoner. Vi har også forståelse for at det kan være klubber som ikke ønsker å spille kamper. Vi ber disse klubbene om å informere arrangør for arrangementet om dette dersom det er tilfelle.

Banedagboken er oppdatert slik at arrangøren kan sjekke sitt arrangement her.

I det nye oppsettet kan det finnes arrangement hvor kommunen har restriksjoner med kampforbud. Disse arrangementene vil da utgå. Dersom klubbene ønsker det, kan de ta kontakt med oss og vi kan forsøke å sette opp arrangementet på en senere dato. Veileder for kamp og arrangement finner dere her.

Vi vil ønske alle lykke til med kampene og håper at også de yngste håndballspillerne våre skal få kjenne på gleden av å spille kamp denne sesongen.

Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt.

Eventuelle spørsmål kan også rettes til regionen på e-post: nhf.rsvn@handball.no

 

Forslag til kampnøkkel

Nytt Ringoppsett