Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHF logo med tekst

Info pr 20.11 om kampaktiviteten

Region SørVest ønsker å holde mest mulig aktivitet i gang og har satt opp noen tiltak som skisseres her

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om kampaktivitet i Region SørVest
Oppdatert 20. november 2020
Region SørVest har gjort en videre vurdering av tiltakene for kampaktivitet etter 29.11.2020.

Det er fremdeles lokale forskjeller i både smitteutbrudd og smittevernstiltak i de ulike kommunene i vår region. Regjeringen la den 5. november frem nye nasjonale smittevernstiltak med en grense på 50 personer på innendørs arrangement, i haller hvor det ikke er fastmontert seter.

På bakgrunn av dette har vi tatt en beslutning om å videreføre tiltakene fra 10.11.2020.

Følgende vil derfor gjelde for perioden frem til og med 20. desember:

Intersport 4’er håndball 6, 7 og 8 år - Intersport 4’er håndball avlyses t.o.m. 20.12 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserie Jenter/Gutter 9 år - Aktivitetsserien for 9-åringene avlyses t.o.m. 20.12 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserien Jenter/Gutter 10 år og Jenter/Gutter 11 år - For å imøtekomme smittevernstiltakene fortsetter vi spille modellen der lagene spiller en kamp per arrangement i Aktivitetsserien for 10- og 11-åringene. - Vi setter av 60 minutter til hver kamp, slik at de nødvendige smittevernstiltak skal kunne overholdes. I oddetallspuljer spiller hjemmelaget 2 kamper for at kampoppsettet skal gå opp. - Nytt kampoppsett for helgene i desember vil bli offentliggjort fortløpende. - Vi har fått flere tilbakemeldinger på at dette fungerer godt.

12-årklassen til Juniorserien - Kampene fra 12-årsklassen til Juniorserien følger nasjonale føringer og fortsatt ingen begrensning på kampaktivitet. Disse kampene går derfor som normalt.

Dersom kamper må avlyses på grunn av koronarelaterte årsaker, kan kampene fortsatt omberammes kostnadsfritt. Lagene blir da enige om nytt kamptidspunkt og søker omberamming i TurneringsAdmin på vanlig måte. Årsaken til omberammingen må presiseres i kommentarfeltet.

Kamper i 12-årsklassen – Juniorserien som ble utsatt i tidsperioden 06.11-10.11

Vi minner om at lagene må bli enige om nytt kamptidspunkt for de kampene som ble utsatt i perioden 06.11-10.11, med unntak av reisekamper på tvers av fylkesgrensene. (Disse vil regionen sette opp med nytt tidspunkt.) Når lagene er enige om nytt kamptidspunkt søker et av lagene omberamming i TurneringsAdmin.

Kurs og samlinger - All fysisk aktivitet avlyses t.o.m. 20.12.2020.