Annonse:
Kast ballen
Annonse:
Kast ballen

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fotograf: Nanco Hoogstad
Fotograf: Nanco Hoogstad

Håndballaktivitet etter høstferien

Da er det like før vi starter opp håndballaktiviteten vår igjen etter en fin høstferie i både Agder og Rogaland.

Til alle klubber i Region SørVest,

 

Da er det like før vi starter opp håndballaktiviteten vår igjen etter en fin høstferie i både Agder og Rogaland. Lagene i Agder starter opp igjen med sin aktivitet allerede førstkommende helg, mens lagene i Rogaland starter neste helg. I den forbindelse ønsker vi å minne om at klubbene må oppdaterer seg på de gjeldende smittevernregler, veiledere og reglement som er gjeldende for sin aktivitet. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på aktiviteten før høstferien, og dette viser at klubbene våre arbeider godt med å følge de retningslinjene som er gitt. Vi ønsker at disse tilbakemeldingene skal være like gode, om ikke enda bedre, etter høstferien.

 

I den forbindelse ønsker vi å minne om noen punkter som kan være nyttige å merke seg nå som aktiviteten starter opp igjen etter høstferien:

 

  1. Det skal utnevnes en arrangøransvarlig før alle arrangement. Dette gjelder for klubben som er oppført som arrangør.
  2. Husk at alle skal følge 1-meters regelen til enhver tid (med unntak av spillere i oppvarming og kampaktivitet).
  3. Det totale antallet personer i hallen skal ikke overstige 200. Dette antallet gjelder spillere og publikum. Trenere, kampansvarlig, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføring av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet. Arrangør må selv finne den konkrete kapasiteten for sin hall som ivaretar 1-meters regelen utenfor spilleflaten. Her vil det være ulike kapasitet fra hall til hall. I flerbanehaller med samme inngang/utgang hvor det foregår kamper parallelt gjelder den øvre begrensningen på 200 deltakere som samtidig kan være tilstede.
  4. Det skal føres en oversikt over alle som inngår i arrangementet.
  5. Kontaktflater og utstyr skal rengjøres ved eventuelle sidebytter og mellom kamper.
  6. Vi oppfordrer klubbene til å ha gode rutiner for

 

Vi gjør særskilt oppmerksom på at kommunene kan innføre strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av nasjonale myndigheter/ NHF. Dette med bakgrunn i smittesituasjonen i den enkelte kommune.