Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter
Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høringsutkast 19/20 er nå ute

Til alle klubber i NHF Region SørVest, samt klubber i Region Vest som deltar i SørVest sitt kamptilbud,

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Terminlistene for kommende sesong er publisert på regionens nettside.

· Høringsutkast til terminlister for senior 3.-5. divisjon, aldersbestemte klasser 12-20 år, Aktivitetsserie, C-serie og HU er nå offentliggjort på regionens nettside.

· Høringsfrist er 1. september.

Forslag til terminlister finnes fra valget Kamper på handball.no. Velg Region SørVest i nedtrekksmenyen, velg Håndballsesongen 2019/2020, og skriv gjerne kjønn og alder (f.eks J12) i søkefeltet. Vi ber om at alle klubber og lag kontrollere sine terminlister og gir beskjed til regionen om eventuelle feil eller mangler.

Mange klubber har meldt inn ønsker til oppsettet i forbindelse med påmelding av lag. Vi har så langt det har vært praktisk mulig prøvd å imøtekomme ønskene.

Se gjennom forslaget for ditt lag. Finn frem skoleruten og eventuelle andre årsplaner som du vet påvirker mange på laget og gå gjennom oppsettet. Vi oppfordrer alle lag til å sette seg inn i forslaget og gjøre nødvendige endringer innen høringsfristen.

Slik meldes ønsker om endringer Alle endringer (både endring av tidspunkt på samme dag og endring av dag) skal meldes som elektronisk omberamming i TurneringsAdmin (TA).

· Nytt kamptidspunkt må avtales med motstander.

· Den som søker omberamming er ansvarlig for å sjekke at det finnes ledig tid i hallen. Bruk eventuelt egen treningstid.

· Det er ikke mulig å omberamme kamper i Aktivitetsserien og C-serien.

Det er ingen kostnad for klubbene knyttet til endringer som gjøres i høringsperioden - verken gebyr eller dommerutgifter.

Høringsfristen er 1.september

Ønsker om omberamminger behandles fortløpende. Det betyr at utkastet til terminlistene vil endre seg i høringsperioden. Dersom vi i arbeidet med terminlistene i høringsperioden ser at det er kamper som har spesielt ugunstig tidspunkt på grunn av reisevei, vil vi forsøke å korrigere dette.

De endelige terminlistene vil foreligge 6. september.

Klubber med spillere på flere lag (antilag) I de tilfellene hvor det er meldt inn ønsker om antilag (dvs. lag som ikke kan spille kamper samtidig), har vi forsøkt å sette opp terminlistene slik at det ikke er kollisjon mellom kamper for lagene. Dersom det er ønskelig å unngå kampkollisjoner med flere enn ett lag, må klubben selv kontrollere dette og eventuelt omberamme kamper.

Det er mange begrensninger som må tas hensyn til når terminlistene skal settes opp, og det er ikke alltid sperringer mot antilag kan være bestemmende. Det er derfor svært viktig at klubber som har spillere som skal delta på flere lag, selv tar ansvar for at det er tilstrekkelig tid mellom kampene til at oppsettet er praktisk gjennomførbart og at regelverket overholdes.

 

Ønsker om hjemmekamper i treningstid

Noen lag har satt opp ønsker om hjemmekamper i treningstid. Der hvor vi ikke har mottatt tidspunkt, kan det hende at kamper er oppsatt med en fiktiv dag og klokkeslett. Vi ber lagene om å melde inn deres treningstid, slik at vi får flyttet kampene til riktig tidspunkt.

 

Aktivitetsserie 10 år 10-åringene spiller som kjent fire arrangement på liten bane før jul og fire arrangement på stor bane etter jul. Erfaringsmessig blir det endringer i antall lag før og etter jul. Vi har laget et foreløpig oppsett for kampene etter jul, men her må det påregnes at det blir justeringer når endelig antall lag er klart.

C-serie Det gis tilbud i Jenter 14 for Rogaland. Det er satt opp 4 arrangementshelger i denne klassen hvor lagene spiller to kamper hver gang. Det er foreløpig ikke nok påmeldte lag til å gi et godt tilbud i de andre klassene. Dersom vi mottar etteranmeldinger i løpet av høsten vil vi sette opp tilbud hvor vi ser at dette er mulig. Klubber som ønsker å delta i C-serien oppfordres til å ta kontakt med regionskontoret.

 

15 åringer Lag som er involvert i regionseriene for jenter og gutter 15 (født 2004) og har spillere som kan være aktuelle for bylagene, bes være oppmerksomme på følgende aktiviteter og ikke flytte kamper til disse datoene. 22. november - Regional Bylagsturnering 27. feb.- 01. mars - Bylags NM i Stavanger

17 åringer

Lag som er involvert i regionseriene for jenter og gutter 18, og har 17-årige spillere som kan være aktuelle for Landsdelssamling, bes være oppmerksomme på følgende aktivitet og ikke flytte kamper til disse datoene. 07.-08. desember Landsdelsamling.

Jenter U20

Vi har denne sesongen tilbud for Jenter U20 i Agder og i Rogaland. Vi ønsker flere lag i begge puljene, og oppfordrer derfor klubbene til å melde på lag til dette tilbudet. Ta gjerne kontakt med regionskontoret dersom dere har spørsmål.

5. divisjon kvinner nordfylket

Vi har også denne sesongen en egen avdeling i 5. divisjon kvinner for lag i nordfylket. Det er 5 påmeldte lag i denne avdelingen, og vi ønsker sterkt at flere lag melder seg på. Det er mulig å etteranmelde lag utover høsten. Ta gjerne kontakt med regionskontoret for spørsmål angående tilbudet.

Puljer/ avdelinger med avvikende oppsett sesongen 2019/20 Videre følger en oversikt over puljer og avdelinger som avviker fra vanlig spillmodell med enkel serie, dobbel serie eller trippel serie gjennom hele sesongen.

Gutter 12 Breddeserie 05 Rogaland

Èn pulje med enkel serie frem til 12. januar. Etter dette vil de 7 øverste lagene danne en ny pulje, mens de resterende lagene vil danne en ny pulje. Enkel serie i ny pulje.

 

G13 A-serie 02

Rogaland

Èn pulje med enkel serie frem til 12. januar. Etter dette vil de 7 øverste lagene danne en ny pulje, mens de resterende lagene vil danne en ny pulje. Enkel serie i ny pulje. De 2 øverste lagene i puljen med de 7 øverste lagene, er lagene som skal spille regionalt sluttspill 18-19 april 2020. G15 A-serie/ Breddeserie

Rogaland

Èn pulje med enkel serie frem til 12. januar. Etter dette vil de 7 øverste lagene danne en ny pulje, mens de resterende lagene vil danne en ny pulje. Enkel serie i ny pulje. J14 A-serie 01 og 02 Agder og Rogaland Èn pulje i Agderfylkene og én pulje i Rogaland med enkel serie frem til 12. januar. Agder: Etter endt serie danner de 7 øverste lagene i pulje 01 en ny pulje, mens de resterende lagene danner en ny pulje. Enkel serie i ny pulje. De 2 øverste lagene i puljen med de 7 øverste lagene skal spille regionalt sluttspill 18-19 april 2020. Rogaland: Etter endt serie danner de 8 øverste lagene i pulje 02 en ny pulje, mens de resterende lagene danner en ny pulje. Enkel serie i ny pulje. De 2 øverste lagene i puljen med de 8 øverste lagene skal spille regionalt sluttspill 18-19 april 2020.

J15 Regionserie Agder og Rogaland

Én pulje med enkel serie frem til 26. januar. Etter dette vil de 9 øverste lagene danne en ny avdeling (A), mens de resterende lagene vi danne en ny avdeling (B). Enkel serie i ny avdeling. Vinner av avdeling A blir regionmester.

Diverse Klubbilletter 4-nasjonsturnering 26.-29. september kommer håndballjentene til Stavanger, for å spille 4-nasjonersturnering i DNB Arena. Dette er jentenes oppkjøringsturnering til kommende VM i Japan. Lagene som deltar er Norge, Brasil, Argentina og Japan. Spilledager er torsdag, fredag og søndag. Tilbud om klubbilletter blir sendt ut til klubbene i midten av august.

Generelt

Denne meldingen er sendt som e-post til klubbens offisielle adresse (dvs. den adressen som er registrert i SportsAdmin) fredag 28. juni. Vi ber om at meldingen blir videresendt til aktuelle lag så snart som mulig.

Det arrangeres også denne sesongen lagsmøter i forkant av sesongen. Se oversikt over møtedatoer på regionen sin nettside.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. Regionskontoret har stengt i juli, men 5. august er vi tilbake på plass. E-post som kommer i ferieperioden, blir besvart når vi er tilbake etter ferien.

God sommer!