Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kamprapport.jpg

Elektronisk protokoll

Det er obligatorisk å benytte elektronisk kamprapport (Standard LIVE) fra J/G 12 år denne sesongen.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elektronisk kamprapport

Det er obligatorisk å benytte elektronisk kamprapport (LIVE) fra J/G 12 år denne sesongen.

Region Sørvest innførte bruk av elektronisk kamprapport fra og med sesongstart 2017/2018. Dette sparer både klubber og administrasjon for mye manuell håndtering av papir, og alle resultater blir registrert med en gang kampen er sluttført. Fra denne sesongen skal en føre LIVE Standard i alle klasser fra og med J/G 12 år. I denne saken finner dere nyttig informasjon i forhold til forberedelser og gjennomføring. 

Legge inn spillerstall
Det er mange fordeler med å ta seg tid til å legge inn spillerstallen til et lag. For laglederne til laget, kan en spare mye tid ved å sjekke lisensbetaling, kontaktinformasjon og annet, men ikke minst enkelt legge inn kamptroppen til hver kamp ut fra spillerstallen. 

Legge inn kamptropp - Ansvar begge lag
Legger lagene inn kamptropp (spillere og ledere som skal delta på hver enkelt kamp) i forkant av kampen, slipper sekretariatet å purre dette opp og legge det inn rett før kampstart. Å legge inn kamptropp til kamp i app'en Min Håndball eller i TA, i god tid før kampen, er en viktig del av jobben som lagleder for et lag. Nå kan du også redigere draktnr og kaptein i app'en. Alle lag må nå innarbeide gode rutiner med å legge inn kamptropp via Min Håndball (eller TA).

Arrangørens ansvar

Skriv ut (minst) ett eksemplar av veiledningen og legg i hallen. Og LES veiledningen før du skal føre LIVE første gang.
 
Arrangøren har ansvar for elektronisk kamprapport. Det innebærer bl.a.:

  • Navn på tidtaker og sekretær skal skrives i kommentarfeltet etter kampslutt.
  • Det må finnes et nettbrett eller pc i hallen som kan brukes til å føre kampen.
  • Dersom det ikke er tilgang til internett i hallen, må kampen eksporteres til LIVE på forhånd, slik at den kan føres offline. Sjekk brukerveiledningen spesielt på dette punktet.
  • Signering av kamprapporten gjøres elektronisk med pinkode som man får fra håndball-appen Min Håndball. (NB! Må være innlogget med påloggingsinfo fra Min Idrett.) Én lagleder fra hvert lag og dommerne skal signere.
  • Eventuelle merknader noteres i kommentarfeltet.  

 

Teste LIVE?
Dersom klubber og personer ønsker å teste å føre LIVE, må dette bestilles ved å sende epost (ikke ringe!) til nhf.rsvn@handball.no (senest dagen før en ønsker å teste).

Følgende opplysninger må oppgis

  1. Hvilken type LIVE som skal testes. Region Sørvest skal bruke Standard LIVE type fra J/G 12 og oppover.
  2. Dato en ønsker å teste.
  3. Klubb vedkommende har Kamper LIVE funksjon knytning mot eller skal bruke den fiktive LIVE-profilen til.

Klubben vil da motta en veiledning for hva de så må gjøre.

Alle brukerveiledninger finner dere her. Bruk litt tid og sett dere godt inn i alle mulighetene som finnes, dette vil lette arbeidet senere.