Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

13 år.png

Ungdom (13-18 år)

Målsettingen er alltid å ha flest mulig jevne og spennende kamper som gir utvikling og utfordringer for alle.

Det er ønskelig at kamptilbudet i regionen fra og med 15 år har tre nivåer. Regionserien er det øverste nivå. I tillegg er det A-serie og Breddeserie som er geografisk fordelt. Forutsetningen er at lagsgrunnlaget er tilstrekkelig til å ha tre serier.
Ekstratilbudet omfatter et Lavterskeltilbud kalt C-serie for aldersgruppen 12 - 14år.

Figuren over gir en oversikt over tilbudet.

Øverste nivå i de ulike aldersgruppene er ment å være serier som skal gi de beste lagene et best mulig sportslig kamptilbud. Breddeseriene skal være et kamptilbud for de nest beste lagene. Det er ikke intensjonen med Breddeseriene at de beste lagene skal bruke dem som en treningsarena for sine beste spillere. Det forventes at klubber og lag respekterer dette og forholder seg til intensjonene. I de klassene hvor spilltilbudet er tredelt, er det meningen at A-seriene skal være et tilbud som nivåmessig ligger mellom Regionseriene og Breddetilbudet og som er geografisk organisert med én avdeling i Agder og én i Rogaland.

Velg aldersgruppe under for å få mer detaljert informasjon om kamptilbudet.