Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Intersport - 4'er håndball (6-8 år)

Her finner du en beskrivelse av håndballtilbudet for de yngste barna mellom 6 og 8 år i Region SørVest. 

INTERSPORT 4’ER HÅNDBALL GENERELT (6-8 år)

I 4èr håndball (6-8år) vil det i sesongen 2019-20 være mulig å melde på til følgende klasser:
6 år blandede lag
7 år jenter
7 år gutter
8 år jenter
8 år gutter

I 4èr håndball (6-8år)melder klubben inn antall spillere, ikke antall lag.
Innen 30. april skal klubben melde fra om de skal være med på 4èr håndball (6-8år)og hvilke klasser de skal delta i.

8. september er fristen for å melde på antall spillere i de ulike klassene. 

4èr håndball er viktig for den videre rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor klubbene til å melde på flest mulig barn.

4èr håndball (6-8år)spilles på liten bane på tvers av en ordinær håndballbane. Det brukes minihåndballmål. Det benyttes 4 spillere på hvert lag samtidig. Det bør ikke være mer enn 6 spillere pr lag. For å få best mulig arrangement med mye aktivitet og effektiv utnyttelse av tiden, skal det normalt spilles på tre minibaner parallelt. En ordinær håndballbane deles i tre på tvers, slik at hver minibane er 12 meter bred og 20 meter lang.

Klubbene vil bli inndelt i ringer som i størst mulig grad tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb.
Regionen avsetter halltid til turneringer, og klubber som har spesielle ønsker om dato for sitt arrangement, bes melde dette til Regionen.

Det vil bli lagt opp til fire turneringer pr sesong. De klubbene som er i samme ring, har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av arrangementene i sin ring.
Alle klubber som er meldt på til Intersport 4èr håndball i sesongen 2019-20, vil bli kalt inn til barnehåndballseminar i uke 40 og 41. Her vil de klubbene som er i samme ring treffes, og det blir gitt både teoretisk og praktisk opplæring for trenere og ledere.