Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Minihåndball - 4'er håndball (6-8 år)

Her finner du en beskrivelse av håndballtilbudet for de yngste barna mellom 6 og 8 år i Region SørVest. 

3.1 MINIHÅNDBALL GENERELT (6-8 år)

I Minihåndball vil det i sesongen 2018 - 2019 være mulig å melde på til følgende klasser:

6 år blandede lag
7 år jenter
7 år gutter
8 år jenter
8 år gutter

I Minihåndball melder klubben inn antall spillere, ikke antall lag. Innen 30. april skal klubben melde fra om de skal være med på minihåndball og hvilke klasser de skal delta i. 9. september er fristen for å melde på antall spillere i de ulike klassene.

Minihåndball er viktig for den videre rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor klubbene til å melde på flest mulig barn.

Minihåndball spilles på liten bane på tvers av en ordinær håndballbane. Det brukes minihåndballmål. Det benyttes 4 spillere på hvert lag samtidig. Det bør ikke være mer enn 6 spillere pr lag. For å få best mulig arrangement med mye aktivitet og effektiv utnyttelse av tiden, skal det normalt spilles på tre minibaner parallelt. En ordinær håndballbane deles i tre på tvers, slik at hver minibane er 12 meter bred og 20 meter lang.

Klubbene vil bli inndelt i ringer som i størst mulig grad tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb. Regionen avsetter halltid til turneringer, og klubber som har spesielle ønsker om dato for sitt arrangement, bes melde dette til Regionen. Det vil bli lagt opp til fire turneringer pr sesong.

De klubbene som er i samme ring, har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av arrangementene i sin ring.

Alle klubber som er meldt på til Minihåndball i sesongen 2018-2019, vil bli kalt inn til Oppstartsmøter i uke 40 og 41. Her vil de klubbene som er i samme ring treffes, og det blir gitt både teoretisk og praktisk opplæring for trenere og ledere i minihåndballen.

3.2 MINIHÅNDBALL, 4-er håndball, 6 år blandede lag,
født 2012
I Minihåndball for den yngste årsklassene (6 år) spilles det med blandede lag. Praktisk organisering av turneringsdagene avtales mellom de klubbene som er i samme ring. 

3.3 MINIHÅNDBALL, 4-er håndball, Jenter/Gutter 7 år,
født 2011
For å gi et best mulig tilpasset tilbud til spillerne i Minihåndball, vil aldersgruppen bli delt mellom gutter og jenter. Intensjonen er at dette skal gi et bedre sportslig tilbud og jevnere kamper for både gutter og jenter. Dersom det er nødvendig for å stille lag, er det mulig å benytte blandede lag. Laget meldes da på i den klassen det har flest spillere. For øvrig følger denne klassen de samme reglene som beskrevet i punkt 3.1 og 3.2. 

3.4 MINIHÅNDBALL, 4-er håndball, Jenter/Gutter 8 år, født 2010

For å gi et best mulig tilpasset tilbud til spillerne i Minihåndball, vil aldersgruppen bli delt mellom gutter og jenter. Intensjonen er at dette skal gi et bedre sportslig tilbud og jevnere kamper for både gutter og jenter. Dersom det er nødvendig for å stille lag, er det mulig å benytte blandede lag. Laget meldes da på i den klassen det har flest spillere. For øvrig følger denne klassen de samme reglene som beskrevet i punkt 3.1 og 3.2. 

Det skal ikke være resultattavle og ikke registreres resultater i minihåndballen.