Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsserie (9-11 år)

I Aktivitetsserien melder klubbene på lag (ikke spillere som i Minihåndball). Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene får inntil 3 kamper pr dag.

3.5 AKTIVITETSSERIE – GENERELT (9-11 år)
I Aktivitetsserien melder klubbene på lag. Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene spiller 2 eller 3 kamper pr dag. For å unngå at lagene skal spille mange kamper mot lag fra samme klubb, vil vi, som utgangspunkt, plassere maksimalt to lag fra hver klubb i samme pulje.
Dersom klubben melder på underårig lag (f.eks 10-åringer i 11-års klassen), ber vi om at spillernes alder blir angitt i kommentarfeltet.

3.6 AKTIVITETSSERIE, 4-er håndball, Jenter/Gutter 9 år, født 2010
Spillet foregår på tvers av banen med minihåndballmål. Det benyttes 4 spillere på banen samtidig. Det bør ikke være mer enn maks 6 spillere på hvert lag.
Meld på tilstrekkelig antall lag, slik at alle spillerne får mest mulig spilletid.
Det er sju arrangement i løpet av sesongen.

3.7 AKTIVITETSSERIE, 4/6-er håndball, Jenter/Gutter 10 år, født 2009 10-årsserien vil være en kombinasjon av spill på både liten og stor bane.
Det samlede kamptilbudet for 10-åringene vil omfatte 4 arrangement med spill på liten bane før jul og 4 arrangement med spill på stor bane etter jul. Spill på liten bane vil foregå på tvers av banen med minihåndballmål. Arrangementene gjennomføres på samme måte som for 9-åringene med inntil 3 kamper pr dag.
Spilletid er 2x13 min. Det benyttes 4 spillere på banen samtidig. Det bør ikke være mer enn maks 6 spillere på hvert lag.

Spill på stor bane vil gjennomføres etter samme mal som for 11-åringene, med 6 spillere på hvert lag.
Spilletid på stor bane er 2x15 min, med utkast fra målvakt i målfeltet etter scoring. Kampene spilles på full bane. Det benyttes ordinære håndballmål med nedsenket tverrligger.
Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene vanligvis spiller to kamper pr dag. Det vil bli sendt ut forespørsel til alle klubber om ønsket antall lag på stor bane i slutten av november. Antall lag kan da reguleres ut i fra hvor mange spillere klubben har i årsklassen.

Som nevnt innledningsvis i invitasjonen har Norges Håndballforbund vedtatt å innføre kortbanehåndball som spillform i 9- og 10 årsklassen i løpet av sesongen 2020-2021.
Det er ønskelig å starte implementeringsprosessen med kortbanehåndball allerede sesongen 2019-2020. Vi ønsker å bruke den kommende sesongen til å legge til rette for praktiske løsninger for kortbanehåndball (eks. banemerking, mål o.l.). Vi håper at vi i samarbeid med kommuner og halleiere kan finne frem til gode fremtidige løsninger for denne organiseringsformen. Vi ønsker primært at dette skal prøves ut i de hallene dette er mulig i 10 årsklassen etter jul. Mer informasjon om kortbanehåndball og implementeringsprosessen blir gitt på lagsmøtene i september.

3.8 AKTIVITETSSERIE, 6-er håndball, Jenter/Gutter 11 år, født 2008 Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene vanligvis spiller to kamper pr dag. 11-årsklassen spiller 6 mot 6 på full bane. Spilletid for 11-åringene er 2x15. Omgangen starter som i ordinære spilleregler med avkast fra banens midtpunkt, etter loddtrekking. Etter scoring skal ballen igangsettes igjen ved at målvakt foretar utkast fra målfeltet. Det er to nivåer på spilltilbudet; ”Øvet” og ”Bredde”. Lagene velger selv nivå, og det er viktig at dette stemmer best mulig med lagets ferdigheter. Det benyttes nedsenket tverrligger i 11-årsklassen.