Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

16x9ballmålverdi2.png

Spillerutvikling i SØR

Informasjon om regionens spillerutviklingsmiljøer i aldersklassen 10 – 17 år

Regionen ønsker å informere om de forskjellige utviklingstiltak som utøvere og lag kan være med på. Heftet er ment som informasjon til både spillere, trenere, klubbledere og foresatte..

Spillerutviklingstiltakene (heretter SPU) er alt fra et breddetilbud til treningsmiljøer for de beste. I aldersgruppen 6–9 år har ikke regionen noe spillerutviklingstiltak, men et spilltilbud som er tilrettelagt for de yngste.

Regionen har utarbeidet et utviklingsløp for spillere som starter i klassen 10 år og som går opp til 17 år. Heftet tar for seg spillerutviklingstiltakene for hvert alderstrinn.

Retningslinjer som gjelder ved ALLE tiltak hvor spillere nomineres / kalles inn:

En forutsetning for å melde opp spillere til SPU-tiltak er at klubben avgir tid til samlinger 2-3 ganger i løpet av sesongen. Vi trenger halltid på tirsdager (evt den første mandagen i måneden så lenge dette ikke kolliderer med annen regional aktivitet) i kjernetiden 1730 – 2100. Halltid, klokkeslett og dato bes meldt inn til nhf.rsn@handball.no så fort halltid er tildelt. Merk e-post «Halltid SPU»

Skadede spillere, eller spillere som ikke kan delta for fult på samlingene skal melde forfall til sputrener direkte etter uttak. Spillere på vei tilbake etter skade skal ha trent for fult med egen klubb i minimum en uke før samling. Det er viktig at klubb- og klubbtrenere tar på seg ansvaret med å skolere sine spillere til å trene seg opp etter skade. Vi ønsker å utvikle spillere – ikke påføre mere skade.

Et SPU-miljø er ikke statisk og spillere vil komme til å falle fra. Ingen som faller ut fra en samling til neste er ute for all tid så lenge spilleren trener godt i egen klubb og utvikler sine ferdigheter.