Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt
Annonse:
Halv pris på landslagsdrakt

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årshjul

- en huskeliste for styret og ansatte i klubben

Denne planen er ment som et arbeidsverktøy og en huskeliste til bruk for styret og ansatte i klubben. Her finner du informasjon om hva som er viktig å huske på måned for måned gjennom hele sesongen. 

Rema 1000 Håndballskole: Søknad for å bli arrangør for håndballskole i høstferien starter i midten av mai.

 

Viktige datoer:

1.mai: frist for påmelding av dommere

1.mai: frist for påmelding av lag

1.mai: frist for søknad om partnerklubbsamarbeid

15. mai: Søknadsfrist for å arrangere barnehåndballturneringer

 

Håndballting/Regionsting

Viktige datoer:

1.juni: Frist for gebyrfri trekking av lag.

30.juni: Betalingsfrist for 1.termin av serieavgiften.

30.juni Frist for dommere til å akseptere dommerpåmeldingen

 

Oppstartsmøte for barnehåndballarrangører

I juni annet hvert år (oddetall) holdes det obligatoriske oppstartsmøter for alle klubber som skal arrangere barnehåndballturneringer. Minimum to personer, fortrinnsvis arrangementsansvarlig og barnekamplederansvarlig, har pliktig oppmøte.

Viktige datoer:

1.sep: Frist for betaling av lisens

Politiattest

Husk å oppnevne en i styret som er ansvarlig for å avkreve politiattester fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemning. Se mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Obligatoriske dommermøter

I denne perioden blir det arrangert obligatoriske dommermøter for alle dommere i regionsserien. Her er det viktig at alle dommere møter opp. 

Dommermøtene blir arrangert på ulike steder i regionen, og Kick-Off er en av disse møteplassene. Invitasjon til Kick-Off blir sendt ut fra regionen før sommeren.

Dommerdagbok

Den enkelte dommer vil finne informasjon om sin dommerdagbok på vår hjemmeside Dommer i Sør og i TA 

Det skjer stadig omberamming av kamptidspunkter. Derfor er det veldig viktig at dommerne sjekker dommerdagboken ofte. Man er selv ansvarlig for å melde fra om eventuelle kollisjoner som følge av omberamminger. Minner om forfallsfristen som er 10 dager.

Utviklingsgrupper

Talentfulle dommere kalles inn til samlinger flere ganger i løpet av sesongen. Dersom dommerne selv spiller på et lag, og tidspunktene for samling og kamp skulle kollidere, kan det søkes omberamming av kampen gebyrfritt. Dette må selvfølgelig gjøres i god tid, og gjerne umiddelbart når dommerne kalles inn.

 

GTP (General Terminplan)

GTP er en oversikt over alle aktiviteter som organiseres av sentralleddet i Norges Håndballforbund. GTP’en kan du finne her.

Klubbens kamper

Klubbens kamper kan sorteres på bane, klubb og arrangør. I klubbsøket kan man også velge hvilke lags kamper man ønsker å se, samt at man i alle søkemulighetene kan skrive ut kamprapporter bolkevis. Kampene finner du her https://www.handball.no/system/kamper/

Banedagboka

Banedagboka er et viktig verktøy for arrangementansvarlig. Denne finner du på https://www.handball.no/system/banedagbok/

Arrangement

Vaktlister for arrangement ferdigstilles og publiseres til lagene. Bruk banedagboka, og ikke arrangørdagboka til vaktlistene, da det hender at kamper ligger uten tildelt arrangør!

Arrangørkorpset bør drilles i:

-          Fair Play Vertens oppgaver

-          Bruk av klokke

-          Bruk av høyttaler

-          Føring av kamprapporter Live

-          Dommerutbetaling

Utdanning

Gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere. Utdanningskontakt/dommerkontakt bør vurdere klubbens behov for utdanning/utvikling den kommende sesongen. Det kan også være en fordel å planlegge enda en sesong framover.
Kontaktperson i Region Sør er Marte Smistad
Meld inn behov for kurs til utdanning.rsn@handball.no 


Lisens

Husk fristen for betaling av lisens 1.september!

Det er lisensplikt for

-          alle spillere f.o.m. 01.01 det året de fyller 13 år

-          alle påmeldte dommere

-          alle ledere som sitter på benken i NHFs kamptilbud.

Det er viktig at dommere/trenere/oppmenn er orientert om dette.

Lisensen finner man på Min Idrett https://minidrett.nif.no/#

 

Klubbens e-post

Forut for hver sesong, og ved evt endringer på styret i klubben må klubben logge seg inn og administrere videresending av e-post.

Den beste måten å filtrere vekk uønsket e-post og få rett info til rett person kjappest mulig er å sette opp videresending. Brukerveiledning finnes her https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/palogging/klubbens-e-post/

Region Sør kan bistå dere med dette ved spørsmål.  Med ujevne mellomrom må klubben logge seg inn og slette gammel e-post, spam, sendte elementer etc. Videresendinger stopper opp i det momentet mailboksen er full.

Utstyr

Materialforvalteren bør ha alle drakter og annet utstyr klart.

 

Skoleturneringer

For på en best mulig måte å kunne rekruttere nye spillere etter skoleturneringene ber vi alle klubber sende oss treningstidene til klubbens lag i G/J 9-10-11-12.
Kontaktperson i Region Sør er Anine H Olsen
Tidene meldes til  utdanning.rsn@handball.no 

 

Annet

-          Sjekk klubbtilhørigheten til nye spillere.

-          Siste gjennomgang av lag/trenere/oppmenn og dommere i klubben. Innkall til orienteringsmøte med disse.

Trenere/oppmenn/tillitsvalgte registreres i TA/SA

Viktige datoer:

1.sep: frist for betaling av lisens

Aug./sept.: fri omberammingsperiode (dato varierer fra sesong til sesong)

 

Skoleturnering

7.sep: frist for påmelding til Skoleturneringer 5.-7.trinn

Fylkesmesterskap

21.sep: frist for påmelding til Fylkesmesterskap 8.-10.trinn

Mer info om Skoleturneringer og Fylkesmesterskap finnes her;

https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/andre-tilbud/skolehandball/#Ungdomsskole_-_Regionsmesterskap

Barnehåndball

De første turneringene er rett rundt hjørnet. Datoer, haller og arrangører for hele sesongen ligger ute på barnehåndballsidene våre  https://www.handball.no/regioner/region-sor/kampaktivitet/barn-6-12/Barnehandballturneringer/ 

Påmelding til turneringene skjer via TA (Turnerings Admin). For mer utfyllende info se Påmelding på barnehåndballsidene.

Dommerutgifter

Fra sesongen 20/21 ble levering av dommerregniner flyttet fra TA til Idrettsoppgjør. Dommere leverer nå regning i Idrettsoppgjør i etterkant av oppdrag på regionsnivå. Leder ,kampansvarlig i klubb og godkjenner idrettsoppgjør har tilgang til disse der.

Tillitsvalgte

Alle tillitsvalgte i styret og utøverapparatet bør nå få navne- og adresselister, dommerlister, oversikt over treningstider m.m. Husk å registrere navn og kontaktinfo på alle som har en funksjon i klubben (styret, trenere, dommere osv) via SportsAdmin. (SA).

Klubben bør holde et internt møte med trenere og dommere.

Før seriestart

Sjekk at alle utvalg og grupper er i gang, og at alt fungerer.

Husk:

-          Dommerkontakt

-          Utdanningskontakt

-          Fair Play ansvarlige

-          Arrangementsgruppe

-          Etc.

 

Annet

-          Inviter foreldregruppene for hvert lag til et info-/planleggingsmøte (hver for seg?). Hva kan foreldrene bidra med for klubben?

-          Lag en møteplan for hele eller halve sesongen. Leder i håndballstyret har ansvaret for dette.

Rema 1000 Håndballskole

I høstferien arrangeres Rema 1000 Håndballskole hos de klubbene som har fått tildelt dette.

Dommerkontaktmøte

Det blir gjennomført obligatorisk dommerkontaktmøte på ulike steder i regionen. Dette møtet er en viktig møteplass for erfaringsutveksling, ny informasjon og tips til organisering av dommerarbeid i klubb.

Invitasjon sendes direkte til dommerkontakter og ligger ute på Dommer i Sør.

Rema 1000 Håndballskole: Søknad for å bli arrangør av håndballskole i vinterferien åpner i slutten av November.

Viktige datoer:

15.nov: betalingsfrist for 2.termin av serieavgiften.

15.nov: Påmeldingsfrist for nye lag eller endring av nivå.

15.nov: Innmeldingsfrist til regionskontoret med ønske om trenerutdanning i klubb etter nyttår.

Årets temakonferanse

Finner sted i november, se informasjon på www.handball.no/rsn

Lisens 13-åringer

Alle spillere som fyller 13 år etter 01.01 det påfølgende året, må registreres via SportsAdmin (SA). Klubbene må opprette lisensene i SA og spillerne vil få de i Min Idrett.

Viktige datoer:

Rema 1000 Håndballskole: Dato for søknadsfrist varierer for de klubbene som ønsker å arrangere i vinterferien.

 

31.des: betalingsfrist lisens for de som fyller 13 år etter 01.01.

 

Denne måneden er flott å bruke til ekstra sosiale tiltak ved for eksempel hjemmekamper og arrangementer i hallen – det skaper stemning!

 

 

Klubbens e-post

Nå kan det igjen være lurt å slette spam og gammel post på klubbens offisielle e-post, for å unngå at innboksen blir så full at ny post ikke kommer gjennom.

Trenere

Tid for å gjøre avtaler med trenere for neste sesong. Ha gjerne et trener-/oppmannsmøte.

Utdanning

Gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere. Utdanningskontakt/dommerkontakt bør vurdere klubbens behov for utdanning/utvikling den kommende sesongen. Det kan også være en fordel å planlegge enda en sesong framover.
Kontaktperson i Region Sør er Marte Smistad
Meld inn behov for kurs til  utdanning.rsn@handball.no 

Viktige datoer:

14. feb. 23:59: frist for endring av klubbtilhørighet

15.feb: frist for bruk av vegringsretten

28.feb: betalingsfrist for 3. termin av serieavgiften

 

Rema 1000

Rema 1000 Håndballskole arrangeres i vinterferien hos de klubbene som har fått tildelt dette.

Infomøter

Regionen oppfordrer alle klubber til å delta på Infomøte om kommende sesong. Infomøtene er en viktig møteplass for ansatte i regionen og de engasjerte i våre klubber.

Møtene settes opp flere steder i regionen og gjennomføres i løpet av mars måned. 

Oppdatering av funskjoner og verv i SA

Etter at det har vært årsmøte i klubben, er det viktig at nye personer i styret registreres i SportsAdmin. (SA).

 

Påmelding til beachserien

Påmeldingen til årets beachsesong åpner.

Viktig å følge med på våre nettsider for endelig påmeldingsfrist.

Dommerkontaktmøte

I denne perioden arrangerer vi obligatoriske dommerkontaktmøter rundt om i regionen. På dette møtet vil vi ha ekstra fokus på å kikke mot neste sesong og følgende oppgaver er viktig å ha kontroll på:

- Snakk med dommerne i din klubb om de skal dømme neste sesong eller ikke. Kanskje de har lyst til å dømme beachhåndball? 

- Meld på dommerne til ny sesong når påmeldingen åpner 01.04

- Fristen for å melde på dommere til ny sesong er 01.05

- Pass på at dommerne godkjenner påmeldingen innen fristen 01.06

 

- Annen relevant informasjon.

Viktige datoer:

30 april: Frist for å registrere medlemmer inn til NIF (Idrettsregistreringen)

1.mai: frist for påmelding av dommere

1.mai: frist for påmelding av lag

1.mai: frist for søknad om partnerklubbsamarbeid

 

Påmelding neste sesong

Gjennomgang av alle lag i klubben for påmelding til neste sesong. Gjør en nøye vurdering av hvert enkelt lag før påmelding, slik at laget blir meldt på riktig nivå, og for å finne ut om spillerstallen er stor nok. Gjør dette i samarbeid med trener og evt sportslig leder/utvalg.

Husk muligheten for sammensatte lag!

 

Påmelding av dommere. Husk å ta en samtale med dommerne i din klubb i forkant.

 

 

Spilletillatelse i utlandet

Det må sendes inn søknad til Region Sør for lag som skal spill i utlandet. Eget skjema brukes, og må signeres av leder i håndballgruppa.

 

Påmelding til NHFs aktiviteter

Disse påmeldingene finner du i TurneringsAdmin. (TA):

-          NM Senior

-          NM Junior

-          Landserie 18 år

        Interregionale serie 16 år

 

Idrettsregistreringen

Antall medlemmer i klubben skal registreres i Idrettsregistreringen med klubbens aktivitetstall. Post om dette kommer fra Norges Idrettsforbund, og registreringen skjer kun via Internett. Se også https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/