Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spilleregler 4'er håndball

(Tilrettelagt av Norges Håndballforbund for bruk i Norge)

1.1 Spillebanen består av ett spillefelt og to målfelt. Banen er 20 meter x 12 meter.

2016_Minihåndballbane_ill.jpg

1.2 Målet er innvendig 240 cm bredt og 160 cm høyt. Målstolpene er 8 x 8 cm og malt i felter med kontrastfarger.

1.3 Målfeltet avgrenses av målfeltlinjen som lages med en rett linje midt foran mål, 450 cm fra kortlinjen. Målfeltlinjen forbindes med to kvartsirkler med en radius på 450 cm, og med sentrum ved målstolpene.

1.4 Frikastlinjen lages som målfeltlinjen med en avstand til kortlinjen på 600 cm. Det samme er radius i kvartsirklene.

Avstand til kaster ved utførelse av frikast ved frikastlinjen er 150 cm. Ved utførelse av øvrige frikast vil avstanden være 300 cm.

1.5 Femmeterkastlinjen er 100 cm lang, og markeres 5 meter fra kortlinjen midt foran mål.

2.1 Ved turneringsspill – flere kamper samme dag – kan det være regionale tilpasninger. Spilletid ved enkeltkamper er 2 x 10 minutter.

3.1 I årsklassen J/G 6 og 7 år benyttes ballstørrelse 00 mykball. I årsklassen J/G 8 år benyttes ballstørrelse 00.

4.1 Laget består av inntil 8 spillere, hvorav fire befinner seg på banen samtidig. De øvrige spillerne er innbyttere. Hvem som helst kan være målvakt. Alle spillere på samme lag har lik draktfarge, også målvakten.

NHF-kommentar:

Når laget har ballen oppfordres det til å spille med fire angrepsspillere. Den som er målvakt idet laget vinner ballen blir enten med i angrepsspillet eller bytter med en annen spiller.

4.2 Alle på laget skal spille tilnærmet like mye.

4.3 Det er ønskelig med rene jente- og guttelag, men jenter og gutter kan spille på samme lag (miksede lag) etter følgende utgangspunkt*:

  • 4-er-håndball – Inntil to spillere av motsatt kjønn eller mix-klasse.

*Det kan være regionale forskjeller. 

5.1 Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt.

5.2 Det foretas utkast fra målvakt dersom:

  1. en motspiller beveger seg innenfor målfeltet med eller uten ball, og oppnår en fordel av dette
  2. målvakten har kontroll over ballen i målfeltet, eller at den ligger stille i målfeltet
  3. en motspiller berører en ball som befinner seg i målfeltet
  4. ballen har passert kortlinjen etter å sist ha vært borti målvakten på det forsvarende laget eller en spiller på motstanderlaget
  5. en spiller scorer fra egen banehalvdel (scoringen blir ikke godkjent)

Etter scoring settes ballen i gang ved at målvakten foretar et utkast fra målfeltet.

NHF-kommentar:

Når det angripende laget taper ballen i angrep, er det ikke tillatt å ligge fremme og hindre et utspill fra målvakt til sine medspillere. Hvis en angrepsspiller «stjeler» den første pasningen dømmes det frikast til det forsvarende laget. Dommeren må veilede spilleren som begikk forseelsen.

En god retningslinje for laglederne er at de veileder sine spillere til hurtig å returnere til egen banehalvdel ved tap av ballbesittelse, for deretter å kunne bevege seg fritt på hele banen.

5.3 Innkast dømmes når hele ballen har passert sidelinjen, eller når den har passert kortlinjen og sist ble berørt av en utespiller fra det forsvarende laget.
Innkastet utføres fra stedet ballen passerte sidelinjen, eller i hjørnet på den siden av målet hvor ballen passerte kortlinjen.

5.4 Scoring skal kun godkjennes dersom skuddet er avlevert fra forsvarende lags banehalvdel. Hvis et lag vinner ballen, må den spilles over på motstanderens banehalvdel før man skyter. Dette kan skje via pasninger eller dribling.

5.5 Alt forsvarsspill skal være ball- og ballbaneorientert.

5.6 Reglene om ballbehandling, (maks. tre skritt med ballen og maks. holde ballen i tre sekunder), håndheves kun når spillerne har hatt vesentlig fordel av dette.

5.7 Regelen om forholdet til motspiller skal håndheves, men det tas hensyn til at spillerne er uøvde.

NHF-kommentar til regel 5: 
Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kontringer og/eller stor dominans fra
én enkelt spiller bør derfor begrenses.

Hensikten med at forsvarsspillet skal være ball- og ballbaneorientert er at de yngste skal jobbe aktivt for å erobre ballen i forsvar. For å ivareta spillernes sikkerhet er holding og dytting ikke tillatt.

6.1 I klassene hvor det spilles 4-er-håndball skal det ikke benyttes bestrafning. Dersom en spiller begår et regelbrudd mot en motspiller, eller dersom en spiller eller trener/lagleder opptrer usportslig, skal dommer og trener/lagleder sammen forklare og veilede.

Ved gjentatte regelbrudd fra en og samme spiller skal dommeren påse at laglederen bytter ut den aktuelle spilleren, og instruerer denne før vedkommende igjen er spilleklar.

Ved gjentatte regelbrudd fra en trener/lagleder skal dommeren rapportere dette til ansvarlig instans. 

6.2 Lags time-out benyttes ikke i 4-er-håndball.

6.3 Passivt spill benyttes ikke i 4-er-håndball.

Generelle kommentarer til reglene i 4-er-håndball:  

Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Poenget med å spille uten målvakt i angrep, er å oppnå overtall for angripende lag. Overtallspill 4 mot 3 gir god trening i å oppfatte rommene mellom forsvarspillerne. Dette fører til at flere på laget får sjansen til å score mål, og det blir generelt bedre plass, tid og rom for den som til enhver tid er ballfører.  

Utfordringene ligger i å lære spillerne hva de skal gjøre når laget mister
ballen. En av spillerne må da hurtigst mulig tilbake og bli målvakt, eller bytte med en annen som skal være det.  

Klubbdommer og trener/lagleder er sammen ansvarlig for å forklare og veilede i henhold til 4-er-håndballspillets ideelle mål og regelverk.