Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seriebestemmelser 23/24

Her finner du seriebestemmelser gjeldende for NHF Region Sørs kamptilbud sesongen 23/24.

Gebyrer

Lag som trekkes/utelukkes fra Regionserien/Aktivitetsserien etter 01. juni, ilegges et gebyr på kr. 2500,-. I tillegg må full deltakeravgift betales. Laget må også delta i dommerutgiftsfordeling i de klassene hvor dette gjennomføres.

Lag som trekkes fra 4. divisjon og lavere etter 20. mars (for den kommende sesongen) ilegges et gebyr på kr. 2500,-, mens trekkegebyr for 3. divisjon Kvinner og Menn på kr 5.000,-.

Før 20. mars er gebyret kr. 0,- for trekking av lag fra det Regionale divisjonssystemet (for den kommende sesongen)

 

Ikke møtt

 • Lag som ikke møter til kamp uten varsel: Første og andre gang: Laget taper kampen, og ilegges et gebyr på kr 3500,-. Laget må også dekke motstanders dokumenterte utgifter til halleie, samt motstanders eventuelle reisekostnader ved bortekamp (kr 0,80,- pr km pr spiller). Krav om refusjon sendes via NHF Region Sør.
 • Lag som ikke møter til kamp med varsel: Lag som har varslet motstander, Region Sør og dommere, ilegges et gebyr på kr 2500,- Dersom dommere har påbegynt reise faktureres klubben dommerutgiftene i sin helhet. 
 • Arrangørklubb som ikke møter: En klubb som ikke møter til tildelt arrangement, ilegges et gebyr på kr 1000,-  
 • Arrangørklubb/ hjemmelag som unnlater dommeroppgjør: En arrangørklubb som unnlater å gjøre opp med dommere etter kamp, ilegges et gebyr på kr 300,-. I tillegg kommer dommerens utgiftsdekning.
 • Dommere som ikke møter til oppsatte kamper: Første gangs uteblivelse:  gebyr på kr 250,- Andre gangs uteblivelse:  gebyr på kr 500,- Tredje gangs uteblivelse: gebyr på kr 750,- Dommeren tilskrives av Region Sør som vurderer utelukkelse for videre dømming i serien. Gebyret belastes dommerens klubb.

Omberammingsgebyr: Omberamming etter punktene 2.1 - 2.7 under omberamming er gebyrfrie.

 

 • Omberamming innen 10 dager før kamp: 750 kr
Forseelse 1.gang 2.gang 3.gang
Brudd på klisterforbud 1000,- Disiplinærsak  
Dommer ikke møtt 250,- 500,- 750,-
Klubb ikke møtt til arrangement 1000,-    
Arrangørklubb/ hjemmelag unnlater å gjøre opp med dommer etter kamp 300,- 300,- 300,-
Omberamming i henhold til retningslinjene 750,-/2000,-    
Lag ikke møtt til kamp uten varsel 3500,- 3500,- Trekkes
Lag ikke møtt til kamp, men varslet NHF RS, motstander og dommere 2500,- 2500,- Trekkes
Lag som bryter hallreglement RS    
Lag som trekkes fra seriene 2500,-*(samt  deltageravg. og dommer)
Ikke ført digital kamprapport  300,-    

 I NHFs reglement om Lisens og deltakerberettigelse heter det at:

"§ 15 Deltagelse i flere klasser

 (1) Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen."

 *Ihht NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser kapittel 0, så inngår klassene J/G 11 år og yngre i det som kalles Barneklasser. I disse klassene er det definert at hvert nivå er en egen offisiell aldersklasse, dvs at man kun har lov til å gå opp og spille i den nærmeste klassen, definert som følger;

8 år kan spille egen klasse samt 9 års-klassen.

9 år kan spille egen klasse samt 10 års-klassen.

10 år kan spille egen klasse samt 11 års-klassen.

11 år kan spille egen klasse samt 12-års-klassen.

Klasse: Fødselsår:

Kan benytte
spillere født:

J/G 06 2017 2018
J/G 07 2016 2017
J/G 08 2015 2016
J/G 09 2014 2015
J/G 10 2013 2014

 

Klasse:   Fødselsår: Kan benytte spillere født:
J/G 11 Offisiell  2012 2013
J/G 12 Offisiell 

2011

2012
J/G 13

Uoffisiell

2010 2011
J/G 14 Offisiell 2009 2010, 2011
J/G 15 Uoffisiell 2008 2009, 2010
J/G 16 Offisiell  2007 2008. 2009, 2010
J/G 18 Offisiell  2006 2006, 2007, 2008
Junior Offisiell 2003 Må være fylt 16 år
Senior Offisiell    Må være fylt 16 år

Spilletider og ballstørrelser

Barnehåndball

Klasse Ant. spillere Spilletid Ballstørrelse
J/G06 (4'er) 8 1x15 00 (Mykball)
J/G07 (4'er) 8 1x15 00(Mykball)
J/G08 (4'er) 8 1x15 00
J/G09 (5'er) 10 2x15 00
J/G10 (5'er) 10 2x15 0
J/G11 (6'er) 12 2x20 0

 

Ungdoms- og seniorhåndball 

Klasse Ant. spillere Spilletid Ballstørrelse
KS 14 2x30 2 (54-56 cm)
J20 14 2x25 2 (54-56 cm)
J18 14 2x25 2 (54-56 cm)
J16 14 2x25 2 (54-56 cm)
J15 14 2x25 2 (54-56 cm)
J14 12 2x20 1 (50-52 cm)
J13 12 2x20 1 (50-52 cm)
J12 12 2x20 0 (47-49 cm)
HU  Ingen begrensning  2x20 2 (54-56 cm)*
MS 14 2x30 3 (58-60 cm)
G20 14 2x25 3 (58-60 cm)
G18 14 2x25 3 (58-60 cm)
G16 14 2x25 2 (54-56 cm)
G14 12 2x20 1 (50-52 cm)
G13 12 2x20 1 (50-52 cm)
G12 12 2x20 0 (47-49 cm)

 

*I tilfeller der arrangør og begge lag er enige, kan ball nr. 1 (50–52 cm) eller ball nr. 3 (58–60) benyttes.

Omberammingsgebyr og frister gjeldende fra sesongen 2023/24:

Omberamminger inntil 4 uker før kampdato: 500,-

Omberamminger inntil 10 dager før kampdato: 750,-

Kamper nærmere enn ti dager kan ikke omberammes med mindre den faller innenfor punkt 2.1-2.7 i retningslinjene. 

Retningslinjer for omberamming av kamper i NHF Region Sør
 1.  Søknad om omberamming

Alle søknader om omberamming av terminfestet seriekamp skal foregå elektronisk

Motstander og hall skal kontaktes for avtale om ny kampdato. Avtalt dato, sted og tid må oppgis på omberammingssøknaden. Der hvor klubb iflg. lovverket har krav på omberamming og ikke kommer til enighet med motstander, vil regionen sette ny kampdato. Ny kampdato må være minimum ti dager frem i tid. 

2. Følgende årsaker gir fri omberamming  

Gjelder kun spillere som har deltatt på lagets tre siste kamper

2.1 Representasjon på landslag

Når minimum én spiller tas ut til landslagstrening, -samling (regionalt eller sentralt) eller -kamp, vil det bli gitt anledning til omberamming av seriekamper for de lag spilleren til vanlig deltar på. Dette gjelder IKKE trenere.

2.2 Representasjon på regionslag


Når minimum én spiller tas ut til regionslagskamper, vil det bli gitt anledning til omberamming av seriekamper i den klassen spilleren aldersmessig hører hjemme. 

2.3 Deltakelse i NM senior, Veteran-NM og Junior-NM


NM senior: Seniorkamper.
NM Junior: Seriekamper som spillerne vanligvis deltar på.
NM Veteran: Seriekamper som spillerne vanligvis deltar på.

2.4 Landsserie J/G 18 år og Interregional serie J/G 16 år
Kollisjoner med seriekamper for ett av klubbens lag.  

*Punkt 2.1-2.4 gjelder håndballaktivitet

2.5 Leirskole, pålagt skoleaktivitet og konfirmasjonsforberedelser

Dersom minimum tre spillere skal delta på leirskole, pålagt skoleaktivitet eller konfirmasjonsforberedelser, gis det omberamming av seriekamper for det lag spillerne aldersmessig hører hjemme. Bekreftelse med navn fra skole/konfirmasjonsmyndighet må vedlegges.

2.6 Sykdom/Skade

Dersom minimum tre spillere ikke kan delta i kamp på grunn av akutt skade/sykdom må det framlegges følgende dokumentasjon pr. kamp:

Sykdom:

 • Skoleelever under 18 år må bekreftes syke av foreldre/foresatte
 • Skoleelever over 18 år leverer samme bekreftelse som skole godkjenner
 • Arbeidstakere kan levere bekreftelse fra arbeidsgiver på fravær eller sykemelding

Skade:

Bekreftelse fra lege/fysioterapeut på akutt skade pr kamp.

*gjelder skade/sykdom målvakt er det grunnlag for omberamming.

 

Lagene må bli enige om ny dato i løpet av tre virkedager, etter dette vil Regionen sette dato for kampen.

 

2.7 Pålegg fra NHF
Pålegg fra NHF eller administrerende region om plassering av arrangement (serie eller cup) gir grunn for omberamming.

Omberamming etter punkt 2.1 - 2.7 er gebyrfrie. Gebyr for ordinære omberamminger: kr. 500,-/750,-. Det skal være tatt kontakt med motstander (kontaktperson skal navngis) og ny dato, sted og klokkeslett for kampen skal være avtalt.

3. Anker Alle avslag fra Administrasjonen kan ankes inn for Regionstyret.

Ønske om omberamming av kamper i aktivitetsserien sendes Regionen på nhf.rsn@handball.no.

Kamper i aktivitetsserien kan omberammes inntil fem dager før kampdato og belastes kr. 250 pr. kamp/runde. 

Årsaken til at disse kampene ikke kan omberammes elektronisk er at mange av kampene ligger i runder hvor tre og tre lag møtes i en hall.

A) Antall spillere på hvert lag I seniorklassene, J/G 16,  J/G 18 og J/G 20 kan det benyttes 14 spillere i én og samme kamp. I alle øvrige klasser i NHF Region Sør kan det benyttes 12 spillere i én og samme kamp. Barnehåndballen har egne bestemmelser. 

B) Spillerflyt mellom lagene i aldersbestemte klasser I klassene fra og med J/G 11 til og med J/G 20, kan det fritt benyttes spillere på 2. laget uten at disse må stå over en 1.lagskamp. Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i Kap. 5 §18 (2)  må følges (hviletid). 

C) Utgiftsdekning til dommere 

Oppsatt hjemmelag dekker dommerutgifter. I aktivitetsserien for 11-åringer dekker arrangør dommerutgifter. 
 

D) Klasser

Region Sør inviterer til seriespill i følgende klasser:

 • Jenter/Gutter 11 år, 12 år, 14 år, 16 år og 20 år (junior), samt TH, Kvinner senior og Menn senior.
 • I tillegg inviteres det til mellomklassene Jenter/Gutter 13 år og Jenter 15 år.

Region Sør forbeholder seg retten til å justere klassene, dersom dette må til for å gi et tilstrekkelig sportslig tilbud.
For aldersklassene 6-10 år, inviteres det til månedlige barnehåndballturneringer gjennom sesongen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte spillere av motsatt kjønn i våre serier.

 

Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag. 

Inntil to sammensatte lag i samme årsklasse i Regionserien, etter følgende sammensetning:             

 • Ett lag på nivå 1 og ett lag på nivå 2
 • Ett lag på nivå 2 og ett lag på nivå 3
 • To lag på nivå 2 eller nivå 3
 • Dersom klubben(e) har eget klubblag i tillegg til sammensatt lag må det rene klubblaget spille på nivået over det/de sammensatte laget,og vil  da automatisk skyve det/de sammensatte lag ned til nivået under. 
 • En klubb kan kun delta i ett samarbeid pr. klasse. 
 • Seniorklassen regnes som én klasse uavhengig av divisjon

Ved forsinket skolestart: I klassene til og med J/G 15 kan det søkes om dispensasjon ved forsinket skolestart. Laget spiller med fulle rettigheter i Regionens spilltilbud.

Øvrige dispensasjoner: Søknader om dispensasjon bør foreligge ved lagspåmeldingen innen 1. mai. Den endelige søknadsfrist om dispensasjon er 14 dager før lagets første kamp, det gis ikke dispensasjon etter denne datoen. Lag som gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan ikke vinne avdelingen. Dispensasjoner for overårige gis ikke i Juniorserien. Lag med dispensasjon er merket med D i tabellen.

Dispensasjon 6-10 år: Se barnehåndballsidene til regionen.

Etter søknad kan dispensasjoner innvilges i henhold til følgende prinsipper for behandling:

 • Dispensasjoner som er begrunnet med "sosiale årsaker" behandles i hvert enkelt tilfelle.
 • Dispensasjon gis på inntil to overårige spillere pr kamp.
 • Dispensasjonsspiller kan være født kalenderåret før lagsklassen.
 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte spillere av motsatt kjønn i våre serier.
 • Dispensasjon gis kun til ett spesifikt lag. Har klubben to lag i samme årsklasse, vil kun det ene laget kunne benytte dispenserte spillere. Laget skal spesifiseres i søknaden.
 • Lagets kamper teller, men laget kan ikke bli avdelingsvinner, spille om seriemesterskap eller delta i eventuelle sluttspill.
 • Søknad om dispensasjoner skal underskrives av klubbens leder/sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget.
 • Laget kan ikke benytte dispensasjonsspiller før dispensasjonen er godkjent av NHF Region Sør.
 • Avvik i forhold til spilleberettigelse straffes i henhold til Norges Håndballforbunds reglement.
 • Lag med dispensasjon kan delta i Region Sør Cup, men uten overårige spillere.

Ved uvettig bruk av dispensasjonsspillere kan innvilget dispensasjon trekkes tilbake.

Søknadsskjema for dispensasjon er elektronisk og legges inn i TA. 

Fra sesongen 2023/24 endres reglementet når det gjelder bruk av spillere av motsatt kjønn i våre tilbud. Det nye reglementet er som følger: 

4’er håndball – Inntil 2 av motsatt kjønn 

5’er håndball – Inntil 2 av motsatt kjønn

6’er håndball – Inntil 2 jenter på guttelag. Inntil 2 gutter på jentelag etter godkjent søknad.

7’er håndball – Vurderes etter søknad. 

I tilfeller rundt kjønnsidentitet er det tillatt med deltakelse i den kjønnskategorien personen selv identifiserer seg som. Regionen skal informeres i forkant av deltakelse. Andre søknader vurderes ut fra spillerens tilbud og lagets behov.

Dette gjelder i regionale kamper i ungdomshåndballen – en kan ikke stille med jenter på guttelag eller omvendt i nasjonale tilbud som Bring/Lerøy.

 

Kampavvikling

De fleste kampene vil fortsatt bli avviklet lørdag/søndag, men vi ser gjerne at klubbene melder inn noen ukedager (ikke tirsdager) for kampaktivitet. Regionen vil da tilstrebe tre kamper i ett arrangement på en ukekveld. 
I feltet ”kommentarer” ved påmeldingen, er det viktig at klubben noterer all info om laget. Det være seg anti-lag, ukedager klubbens hall er ledig for kamper, ønskede kampdager, sperrehelger for kampavvikling etc.

I enkelte serier kan det bli nødvendig å avvikle kamper i enden på alle skoleferier. 

Seriestart - serieslutt

Håndballsesongen er definert fra 01.07 til 30.06. Regional kampaktivitet vil primært avvikles i perioden september - mai.

Antilag

Det kan meldes opp ett antilag-forhold på guttesiden og ett antilag-forhold på jentesiden pr. klubb i NHF Region Sør. Det er ikke mulig å melde antilag for trener mot lag.

Antilag legges inn på laget når klubben melder på lag.

 

Deltakerberettigelse

Det er fri spillerflyt mellom nivåer i aldersbestemte klasser i Region Sør. Det er likevel viktig å presisere at rene a-serielag ikke bør delta på B- og C-nivå.

Det er ikke tillatt å benytte spillere av motsatt kjønn i aktivitetsserien eller regionserien. 

I aktivitetsserien for 11-åringer og regionserien J/G 12 år skal det benyttes LIVE-enkel. Begge lag skal registrere kamptropp selvom det ikke registreres mål og bestrafning på spiller. 

I Regionserien (fra J/G13 - senior) føres det LIVE-standard (Digital kamprapport). LIVE-standard er som kamprapporten vi tidligere førte på papir. Begge lag må registrere kamptropp før kamp, og lagleder må signere kamptroppen med sin pin-kode før kampstart. Region Sør ønsker også at lagledere signerer kamprapporten med pin etter kampslutt.

Eventuelle særbestemmelser i den enkelte hall skal alltid overholdes. Lagene er selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap om klister er godkjent brukt i hallen før de kommer til kamp.

 

Generelt

 • Klister kan brukes fra og med 15-årsklassen.
 • Klister skal kun brukes på banen.
 • Klister påføres fingrene i innbyttersonen – aldri i garderoben.
 • Fjern klisteret før man går inn i garderoben eller til andre deler av hallen.

Regionseriene

Avdelingsvinnerne blir tildelt lagspokal.