Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seriebestemmelser

Det skal betales deltakeravgift for hvert påmeldte lag i serien. Alle lag gis, så langt det er mulig, et tilbud på minst 14 kamper i løpet av sesongen. Vi tar imidlertid forbehold, da lag som trekker seg eller lignende, kan medføre færre kamper.
Avgiften innkreves i tre terminer; juni, oktober og februar, etter satsene i tabellen under.

Lagene betaler selv for halleien for sine hjemmekamper direkte til halleier, så sant ikke annet er avtalt. 

KLASSE Innbetaling Innbetaling Innbetaling Total
  Juni Oktober Februar Avgift
Jenter/Gutter 11 1900,- 1900,- 1900,- 5700,-
Jenter/Gutter 12 2100,- 2050,- 2050,- 6200,-
Jenter/Gutter 13 og 14 2200,- 2100,- 2100,- 6400,-
Jenter/Gutter 15, 16 og 18 2300,- 2200,- 2200,- 6700,-
Kvinner/Menn senior 4./5. div 2800,- 2700,- 2700,- 8200,-
Kvinner/Menn senior 3. div 3400,- 3300,- 3300,- 10000,-
Region Sør Cup       700,-
HU-serien 2000,-     2000,-
Klubber uten lag i seriene 1500,-     1500,-
Barnehåndballturnering (6'er håndball, 9-10år) Deltageravg. per lag per turnering* 500,-
Barnehåndballturnering(4'er håndball, 6-9år) Deltageravg. per lag per turnering* 450,-

* Deltageravgift for barnehåndballturneringer faktureres to ganger i løpet av sesongen. Klubben mottar da samlefaktura for alle deltagende lag.

Gebyrer

Lag som trekkes/utelukkes fra Regionsserien/Aktivitetsserien etter 01. juni, ilegges et gebyr på kr. 2500,-. I tillegg må full deltakeravgift betales. Laget må også delta i dommerutgiftsfordeling, i de klassene hvor dette gjennomføres.

Ikke møtt

 • Lag som ikke møter til kamp uten varsel: Første og andre gang: Laget taper kampen, og ilegges et gebyr på kr 3500,-. Laget må også dekke motstanders dokumenterte utgifter til halleie, samt motstanders eventuelle reisekostnader ved bortekamp (kr 0,80,- pr km pr spiller). Krav om refusjon sendes via NHF Region Sør.
 • Lag som ikke møter til kamp med varsel: Lag som har varslet motstander, Region Sør og dommere, ilegges et gebyr på kr 2500,- Dersom dommere har påbegynt reise faktureres klubben dommerutgiftene i sin helhet. 
 • Arrangørklubb som ikke møter En klubb som ikke møter til tildelt arrangement, ilegges et gebyr på kr 1000,-  
 • Arrangørklubb/ hjemmelag som unnlater dommeroppgjør En arrangørklubb som unnlater å gjøre opp med dommere etter kamp, ilegges et gebyr på kr 300,-. I tillegg kommer dommerens utgiftsdekning.
 • Dommere som ikke møter til oppsatte kamper Første gangs uteblivelse:  gebyr på kr 250,- Andre gangs uteblivelse:  gebyr på kr 500,- Tredje gangs uteblivelse: gebyr på kr 750,- Dommeren tilskrives av Region Sør som vurderer utelukkelse for videre dømming i serien. Gebyret belastes dommerens klubb.

Omberammingsgebyr: Omberamming etter punktene 2.1 - 2.7 er gebyrfrie Omberamming etter punkt 2.8 er kr 500,-

Forseelse 1.gang 2.gang 3.gang
Brudd på klisterforbudet t.o.m klassene J/G-14 år 1000,- Disiplinærsak  
Dommer ikke møtt 250,- 500,- 750,-
Klubb ikke møtt til arrangement 1000,-    
Arrangørklubb/ hjemmelag unnlater å gjøre opp med dommer etter kamp 300,- 300,- 300,-
Omberamming i henhold til retningslinjene 500,-    
Lag ikke møtt til kamp uten varsel 3500,- 3500,- Trekkes
Lag ikke møtt til kamp, men varslet NHF RS, motstander og dommere 2500,- 2500,- Trekkes
Lag som bryter hallreglement RS    
Lag som trekkes fra seriene 2500,-(samt  deltageravg. og dommer)
Ikke innsendt kamprapport (via e-post) første virkedag etter kamp 300,-    

A) Antall spillere på hvert lag I seniorklassene, J/G 16,  J/G 18 og J/G 20 kan det benyttes 14 spillere i én og samme kamp. I alle øvrige klasser i NHF Region Sør kan det benyttes 12 spillere i én og samme kamp. Barnehåndballen har egne bestemmelser. 

 

B) Spillerflyt mellom lagene i aldersbestemte klasser I klassene fra og med J/G 12 til og med J/G 18, kan det fritt benyttes spillere på 2. laget uten at disse må stå over en 1.lagskamp. Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i Kap. 5 §18 (2)  må følges (hviletid). Det er egne bestemmelser for klubber med to lag på A-nivå i J/G 16.

Spesielle bestemmelser for klassen J/G 16 år A-nivå 

 • Dersom en klubb har flere lag påmeldt til Regionserien J/G16A må disse ha separate spillerstaller. (Ingen spillerflyt mellom to lag på A-nivå) 
 • Det er kun klubbens 1. lag som kan kvalifisere seg til Bringserien. 
 • Dersom en spiller deltar i den regionale Bringkvalifiseringen (A-nivå), kan ikke spilleren melde overgang og delta for en annen klubb i Bringserien Kap. 3 §11 (1)
 • I Partner- Prestasjonssamarbeid, kan ikke spillere fra partnerklubben spille for prestasjonsklubben hvis begge lag spiller på A-nivå
 •  Endelig påmelding for Bringserien er 1.mai.

Ved forsinket skolestart:I klassene J/G 15 og yngre kan det søkes om dispensasjon ved forsinket skolestart. Laget spiller med fulle rettigheter i Regionens spilltilbud. 

Øvrige dispensasjoner: Søknader om dispensasjon bør foreligge ved lagspåmeldingen innen 1. mai. Den endelige søknadsfrist om dispensasjon er 14 dager før lagets første kamp, det gis ikke dispensasjon etter denne datoen. Lag som gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan ikke vinne avdelingen. Dispensasjoner gis ikke på Regionseriens A-nivå i klassene Jenter/Gutter 16 og 18 år. Lag med dispensasjon er merket med D i tabellen.
Etter søknad kan dispensasjoner innvilges i henhold til følgende prinsipper for behandling:

 • Dispensasjoner som er begrunnet med "sosiale årsaker" behandles i hvert enkelt tilfelle.
 • Dispensasjon gis på inntil to overårige spillere pr kamp. Det betyr at dispensasjonen kan rullere på flere enn to spillere.
 • Dispensasjonsspiller kan være født kalenderåret før lagsklassen.
 • Dispensasjon gis kun til ett spesifikt lag. Har klubben to lag i samme årsklasse, vil kun det ene laget kunne benytte dispenserte spillere. Laget skal spesifiseres i søknaden.
 • Lagets kamper teller, men laget kan ikke bli avdelingsvinner, spille om seriemesterskap eller delta i eventuelle sluttspill.
 • Lag med spillere på dispensasjon kan ikke delta i Region Sør Cup.
 • Søknad om dispensasjoner skal underskrives av klubbens leder/sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget.
 • Laget kan ikke benytte dispensasjonsspiller før dispensasjonen er godkjent av NHF Region Sør.
 • Avvik i forhold til spilleberettigelse straffes i henhold til Norges Håndballforbunds reglement.

Ved uvettig bruk av dispensasjonsspillere, kan innvilget dispensasjon trekkes tilbake.

D) Utgiftsdekning til dommere   

Arrangør/ Hjemmelag SKAL gjøre opp med dommerne etter hver kamp. Dommerne skal ha oppgjør kontant eller over bank dersom avtale om dette er gjort.
 

E) Klasser

Region Sør inviterer til seriespill i følgende klasser:

 • Jenter/Gutter 11 år, 12 år, 14 år, 16 år og 18 år, samt HU, Kvinner senior og Menn senior.
 • I tillegg inviteres det til mellomklassene Jenter/Gutter 13 år og Jenter 15 år.

Region Sør forbeholder seg retten til å justere klassene, dersom dette må til for å gi et tilstrekkelig sportslig tilbud.
For aldersklassene 6-10 år, inviteres det til månedlige barnehåndballturneringer gjennom sesongen.

F) Sammensatte lag

Inntil to sammensatte lag i samme årsklasse i Regionsserien             

Enten ett lag på nivå 1 og ett lag på nivå 2, ett lag på nivå 2 og ett lag på nivå 3, eller to lag på nivå 2 eller nivå 3.

 • Det er ikke tillatt med sammensatt lag i Jenter og Gutter 16 år A-nivå 
 • Dersom klubben har eget klubblag i tillegg til sammensatt lag må det rene klubblaget spille på nivået over det/de sammensatte laget,og vil  da automatisk skyve det/de sammensatte lag ned til nivået under. 
 • Klubber som har inngått partner/prestasjonsavtale, kan ikke delta med sammensatte lag i de klassene samarbeidet gjelder.

 

Ved forsinket skolestart:I klassene til og med J/G 15 kan det søkes om dispensasjon ved forsinket skolestart. Laget spiller med fulle rettigheter i Regionens spilltilbud.

 

 Øvrige dispensasjoner: Søknader om dispensasjon bør foreligge ved lagspåmeldingen innen 1. mai. Den endelige søknadsfrist om dispensasjon er 14 dager før lagets første kamp, det gis ikke dispensasjon etter denne datoen. Lag som gis dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan ikke vinne avdelingen. Dispensasjoner gis ikke i Regionseriens 1. divisjon (A-nivå) i klassene Jenter/Gutter 16 og 18 år. Lag med dispensasjon er merket med D i tabellen.

Etter søknad kan dispensasjoner innvilges i henhold til følgende prinsipper for behandling:

 

 

 

 • Dispensasjoner som er begrunnet med "sosiale årsaker" behandles i hvert enkelt tilfelle.
 • Dispensasjon gis på inntil to overårige spillere pr kamp.
 • Dispensasjonsspiller kan være født kalenderåret før lagsklassen.
 • Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte spillere av motsatt kjønn i våre serier.
 • Dispensasjon gis kun til ett spesifikt lag. Har klubben to lag i samme årsklasse, vil kun det ene laget kunne benytte dispenserte spillere. Laget skal spesifiseres i søknaden.
 • Lagets kamper teller, men laget kan ikke bli avdelingsvinner, spille om seriemesterskap eller delta i eventuelle sluttspill.
 • Søknad om dispensasjoner skal underskrives av klubbens leder/sportslig leder, eller den klubben har bemyndiget.
 • Laget kan ikke benytte dispensasjonsspiller før dispensasjonen er godkjent av NHF Region Sør.
 • Avvik i forhold til spilleberettigelse straffes i henhold til Norges Håndballforbunds reglement.

 

 

 

Ved uvettig bruk av dispensasjonsspillere kan innvilget dispensasjon trekkes tilbake.

 

 

 

Søknadsskjema for dispensasjon finner du her.

 

 I NHFs reglement om Lisens og deltakerberettigelse heter det at:

"§ 15 Deltagelse i flere klasser

 (1) Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle klassen."

 *Ihht NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser kapittel 0, så inngår klassene J/G 11 år og yngre i det som kalles Barneklasser. I disse klassene er det definert at hvert nivå er en egen offisiell aldersklasse, dvs at man kun har lov til å gå opp og spille i den nærmeste klassen, definert som følger;

8 år kan spille egen klasse samt 9 års-klassen.

9 år kan spille egen klasse samt 10 års-klassen.

10 år kan spille egen klasse samt 11 års-klassen.

11 år kan spille egen klasse samt 12-års-klassen.

Klasse: Fødselsår:

Kan benytte
spillere født:

J/G 06 2012 2013
J/G 07 2011 2012
J/G 08 2010 2011
J/G 09 2009 2010
J/G 10 2008 2009

 

Klasse:   Fødselsår: Kan benytte spillere født:
J/G 11 Offisiell  2007 2008
J/G 12 Offisiell  2006 2007
J/G 13

Uoffisiell

2005 2006
J/G 14 Offisiell 2004 2005,2006
J/G 15 Uoffisiell 2003 2004,2005
J/G 16 Offisiell  2002 2003,2004,2005
J/G 18 Offisiell  2000 2001,2002,2003
Senior Offisiell    Må være fylt 16 år

Spilletider og ballstørrelser

Barnehåndball

Klasse Ant. spillere Spilletid Ballstørrelse
J/G06 (4'er) 8 1x15 00 (Mykball)
J/G07 (4'er) 8 1x15 00(Mykball)
J/G08 (4'er) 8 1x15 00
J/G09 (4'er/6'er) 8/12 1x15/1x20 00
J/G10 (6'er) 12 1x20 0
J/G11 (6'er) 12 2x20 0

 

Ungdoms- og seniorhåndball 

Klasse Ant. spillere Spilletid Ballstørrelse
KS 14 2x30 2 (54-56 cm)
J20 14 2x30 2 (54-56 cm)
J18 14 2x25 2 (54-56 cm)
J16 14 2x25 2 (54-56 cm)
J15 14 2x25 2 (54-56 cm)
J14 12 2x20 1 (50-52 cm)
J13 12 2x20 1 (50-52 cm)
J12 12 2x20 0 (47-49 cm)
HU  Ingen begrensning  2x20 2 (54-56 cm)*
MS 14 2x30 3 (58-60 cm)
G20 14 2x30 3 (58-60 cm)
G18 14 2x25 3 (58-60 cm)
G16 14 2x25 2 (54-56 cm)
G14 12 2x20 1 (50-52 cm)
G13 12 2x20 1 (50-52 cm)
G12 12 2x20 (47-49 cm)

 

*I tilfeller der arrangør og begge lag er enige, kan ball nr. 1 (50–52 cm) eller ball nr. 3 (58–60) benyttes.

Retningslinjer for omberamming av kamper i NHF Region Sør
 1.  Søknad om omberamming

Alle søknader om omberamming av terminfestet seriekamp skal foregå elektroniskFrist for omberamming av kamper er 10 dager før opprinnelig kampdato, samt at ny dato må være minimum 10 dager fram i tid. Husk at tirsdag er kampfri dag i regionen.

Motstander og hall skal kontaktes for avtale om ny kampdato. Avtalt dato, sted og tid må oppgis på omberammingssøknaden. Der hvor klubb iflg. lovverket har krav på omberamming og ikke kommer til enighet med motstander, vil regionen sette ny kampdato.

 

2. Følgende årsaker gir fri omberamming  

Gjelder kun spillere som har deltatt på lagets tre siste kamper

2.1 Representasjon på landslag

Når minimum én spiller tas ut til landslagstrening, -samling (regionalt eller sentralt) eller -kamp, vil det bli gitt anledning til omberamming av seriekamper for de lag spilleren til vanlig deltar på. Dette gjelder IKKE trenere.

2.2 Representasjon på regionslag


Når minimum én spiller tas ut til regionslagskamper, vil det bli gitt anledning til omberamming av seriekamper i den klassen spilleren aldersmessig hører hjemme. 

2.3 Deltakelse i NM senior, Veteran-NM og Junior-NM


NM senior: Seniorkamper.
NM Junior:  Seriekamper som spillerne vanligvis deltar på.
NM Veteran: Seriekamper som spillerne vanligvis deltar på.

2.4 Landsserie J/G 18 år og Interregional serie J/G 16 år
Kollisjoner med seriekamper for ett av klubbens lag.  

2.5 Leirskole, pålagt skoleaktivitet og konfirmasjonsforberedelser

Dersom minimum tre spillere skal delta på leirskole, pålagt skoleaktivitet eller konfirmasjonsforberedelser, gis det omberamming av seriekamper for det lag spillerne aldersmessig hører hjemme. Bekreftelse med navn fra skole/konfirmasjonsmyndighet må vedlegges.

2.6 Sykdom/Skade

Dersom minimum tre spillere ikke kan delta i kamp på grunn av akutt skade/sykdom må det framlegges følgende dokumentasjon pr. kamp:

Sykdom:

 • Skoleelever under 18 år må bekreftes syke av foreldre/foresatte
 • Skoleelever over 18 år leverer samme bekreftelse som skole godkjenner
 • Arbeidstakere kan levere bekreftelse fra arbeidsgiver på fravær eller sykemelding

Skade:

Bekreftelse fra lege/fysioterapeut på akutt skade pr kamp.

2.7 Pålegg fra NHF
Pålegg fra NHF eller administrerende region om plassering av arrangement (serie eller cup) gir grunn for omberamming.

Omberamming etter punkt 2.1 - 2.7 er gebyrfrie. Gebyr for ordinære omberamminger: kr. 500,- Det skal være tatt kontakt med motstander (kontaktperson skal navngis) og ny dato, sted og klokkeslett for kampen skal være avtalt.

3. Anker Alle avslag fra Administrasjonen kan ankes inn for Regionstyret.

 

Ønske om omberamming av kamper i aktivitetsserien sendes Regionen på nhf.rsn@handball.no.

Aktivitetsserien følger det samme omberammingsreglementet som Regionserien og belastes kr. 250 pr. kamp/runde. 

Årsaken til at disse kampene ikke kan omberammes elektronisk er at mange av kampene ligger i runder hvor tre og tre lag møtes i en hall.

Regionseriene

Vinnerne får tittel Seriemester eller avdelingsvinnere og blir tildelt lagspokal.

Kampavvikling

De fleste kampene vil fortsatt bli avviklet lørdag/søndag, men vi ser gjerne at klubbene melder inn noen ukedager (ikke tirsdager) for kampaktivitet. Regionen vil da tilstrebe tre kamper i ett arrangement på en ukekveld. 
I feltet ”kommentarer” ved påmeldingen, er det viktig at klubben noterer all info om laget. Det være seg anti-lag, ukedager klubbens hall er ledig for kamper, ønskede kampdager, sperrehelger for kampavvikling etc.

Høstferie i regionen er uke 40 i Buskerud og Vestfold og uke 41 i Telemark. 
Vinterferie er i uke 8 i Vestfold og Telemark, Buskerud i uke 9.


I enkelte serier kan det bli nødvendig å avvikle kamper i enden på alle skoleferier. 

 

Seriestart - serieslutt

Håndballsesongen er definert fra 01.07 til 30.06. Regional kampaktivitet vil avvikles i perioden september - mai.

 

Antilag

Det kan meldes opp ett antilag-forhold på guttesiden og ett antilag-forhold på jentesiden pr. klubb i NHF Region Sør. Det er ikke mulig å melde antilag for trener mot lag.

Antilag legges inn på laget når klubben melder på lag.