Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år
Annonse:
20211125 Gjensidige på lag gjennom 30 år

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto: Svein André Svendsen

Forfallsrutiner

NHF Region Sør har noen rutiner og regler til hvordan en dommer/dommerpar skal opptre ved forfall.

Her kommer en kort gjennomgang av de ulike rutinene og ansvarsområdene som dommere i NHF Region Sør har. I tillegg vil vi komme med noen gode tips og råd på hvordan få et best mulig kamptilbud for flest mulig.

10 virkedagers frist på ordinært forfall:

Alle forfall på dommeroppdrag i regionsserien skal foretaes innen 10 virkedager før kamp som utgangspunkt. Alle forfallene skal gis i TA som "fritakssøknad". Disse blir håndtert fortløpende av administrasjonen. Viktig å fylle ut kommentarfeltet om forfallet gjelder den ene i dommerparet, begge to eller hvem som kommer inn som erstatter. 

Hvis tidsfristen opprettholdes løser administrasjonen forfallet.

Ved akutte forfall:

Er forfallet innenfor tidsrammen for 10 virkedager, må administrasjonen kontaktes direkte. I slike tilfeller vil regionen alltid forsøke å hjelpe til, men garanterer ikke noe. 

Forfall uten grunn innenfor tidsfrisen vil bli avslått og sendt tilbake til dommerpar og dommerkontakt.

Er det akutt sykdom som er grunnen til forfall, ring administrasjonen og fortell om situasjonen. Så hjelper vi deg i disse tilfellene. 

Habilitetssperre, antilag og tidssperre:

Hver enkelt dommer er pliktig i forkant av produksjonen rundt dommeroppsett å legge inn korrekt informasjon rundt habilitetssperre, antilag og tidssperre.

Hvis dette blir lagt inn korrekt, blir dette tatt hensyn til når dommeroppsettet blir produsert. Her vil dommerparet unngå å miste mange kamper eller melde mye forfall hvis denne informasjonen til enhver tid er oppdatert.

Kvalitetssikring av erstatter: 

Hvis du har funnet en ersatter på en kamp du ikke har anledning til å dømme, er det ditt ansvar å kvalitetssikre nivået på erstatteren. Hvis du oppgir til administrasjonen en erstatter som ikke er rangert på nivået, vil dette i utgangspunktet bli avslått.

Dette er spesielt viktig å være bevisst på hvis du søker etter erstatter f.eks på facebook-side eller andre arenaer utenom TA. For i Ta så kan kun dommere som er rangert på nivået søke på aktuelle oppdrag.

Tips:

1) Ved publisering av nytt dommeroppsett:

Da er det lurt at dommerparet snakker sammen om kampene de har fått i dagboken sin så tidlig som mulig. Se på hvilke kamper de har mulighet til å dømme og hvilke som ikke har mulighet til.

Etter dette snakk med dommerkontakten i klubben din, det kan fort være at en annen dommer/ et dommerpar kan steppe inn i stedenfor den/de som ikke kan. Da legges dette i kommentarfeltet på fritakssøknaden. 

2) Se etter ledige oppdrag i TA.

Igjennom sesongen vil listen under ledige oppdrag være levende, dette gjør at det er lurt om du ønsker flere kamper som dommer å se på denne. Disse kampene er oppdrag som andre dommere/dommerpar ikke har anledning til å ta. Meld interesse for oppdrag, og fyll ut kommentarfeltet på en god måte. Da vet vi om det er deg som enkeltdommer eller deg og dommermakker som melder seg på kampen.

Fullstendige dommerpar vil bli prioritert i disse tildelingene av oppdrag.