Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

640SAM_6390.jpg

Dommerbetaling

Her finner du regler og retningslinjer for hvordan utbetaling skal skje på regional nivå i Region Sør. Her finner du også kontaktinformasjon for sen utbetaling i de ulike klubbene.

Det er hjemmelaget som skal betale dommernes godtgjørelse, bortsett fra i Aktivitetserien J/G11. I denne serien er det arrangør som utbetaler dommergodtgjørelse, også i de kampene der hjemmelaget ikke har tilhørighet i hall. Kampgodtgjørelsen samt eventuell kjøregodtgjørelse og diett ( dersom dommerne dømmer flere kamper), skal kjøregodtgjørelsen og eventuell diett fordeles mellom kampene). 

Pålagt å samkjøre:

Det er en forutsetning at dommerne kjører felles til/fra kampene om bostedadressen tilsier dette. Kjøreavstand regnes fra hjemsted til hall uavhengig av hvor reisen måtte starte.

Ved avvik skal dette godkjennes av administrasjonen i forkant av arrangementet. Det er klubben som utbetaler som må sjekke at regningene stemmer.

For dommere som bor utenfor regionsgrensa skal det skrives kjøring fra regionsgrensa.

Beregning av diett:

Dommerne har krav på diett hvis de har mer enn 15 km reisevei til hallen og de er borte mer enn 6 timer. De kan beregne tidsbruk lik kjøretid tur/retur, kamptid + 30 min før og etter kamp til oppvarming/dusj. Har dommerne observatør på kampen, kan det i tillegg beregnes 15 min etter kamp til samtale.

I NM kamper gjelder oppmøte reglene til forbundskamper som er 1 time før kampstart. 

Hvilke krav har du hvis et lag ikke møter:

Regionstyret har vedtatt at dommeren(e) har krav på kamphonoraret dersom lag ikke møter til kamp uten varsel. Utgiftene belastes i sin helhet laget (klubben) som ikke har møtt. Om bortelaget ikke stiller til kamp skal hjemmelag betale ut dommer honnorar, for så å sende dette inn til administrasjonen for tilbakebetaling. Om hjemmelaget ikke stiller til kamp sender dommeren(e) inn regning, påført personnummer og kontonummer, til administrasjonen i etterkant.

En forutsetning for at dommerparet skal få dekt kamphonorar på ikke spilt kamp er at deres kontaktinfo (mobil ) er tilgjengelig og de har vært mulig å få tak i. Dommerne kan selv åpne for visning av kontaktinfo eller sjekke status på visning via MinIdrett.

Betalingsfrist klubb:

Klubbene har 7-dager til å utbetale dommerregningene fra klubben har mottatt regning i TA.

Vi anbefaler dommerparet om å fylle ut regning og sende denne til klubb så hurtig som mulig etter kamp og senest innen tre virkedager. Dette vil gjøre jobben enklere for begge parter, både klubb og dommerpar.

 

Dommersatsene som skal benyttes er disse:

Jenter / Gutter 11 år  Pr kamp / pr dommer: kr 160,-
Jenter / Gutter 12 år  Pr kamp / pr dommer: kr 200,-
Jenter / Gutter 13 år  Pr kamp / pr dommer: kr 220,-
Jenter / Gutter 14 år  Pr kamp / pr dommer: kr 220,-
Jenter / Gutter 15 år Pr kamp / pr dommer: kr 320,-
Jenter / Gutter 16 år Pr kamp / pr dommer: kr 350,-
Jenter / Gutter juniorserien Pr kamp / pr dommer: kr 400,-
Kvinner / Menn senior 3. divisjon Pr kamp / pr dommer: kr 640,-
Kvinner / Menn senior 4. divisjon Pr kamp / pr dommer: kr 400,-
Kvinner / Menn senior 5. divisjon Pr kamp / pr dommer: kr 350,-
Sør Norge Cupen senior Pr kamp / pr dommer: kr 400,-
HU-kamper  Pr kamp / pr dommer: kr 150,-
Barnehåndball 4'er Pr kamp / pr dommer: kr 90,-
Barnehåndball 5'er 

Pr kamp / pr dommer:

kr 130,-
Beachhåndball (serien) Pr kamp / pr dommer: kr 100 /150,-
LERØYserien J/G 18 Pr kamp / pr dommer: kr 850,-
LERØYserien J/G18 kvalik Pr kamp / pr dommer: kr 580,-
BRINGserien J/G 16  Pr kamp / pr dommer: kr 580,-
Bring finalespillet Pr kamp / pr dommer: kr 740,-
NM Senior 1. - 2 runde Pr kamp / pr dommer: kr 690,-
Kjøregodtgjørelse    
En dommer i bilen  Pr km kr 3,50
Passasjertillegg  Pr km kr 1
Diett    
Dokumentert fravær 6 - 12 timer     kr 342,-
Dokumentert fravær over 12 timer     kr 637,-

 

For å finne kontaktinformasjon til klubb gjør du følgende:

1) Gå inn på min håndball appen din på telefonen

2) Logg deg inn med samme brukernavn og passord som på min idrett/TA.

    Du vil da få kampoversikten din i kalenderen i Appen.

3) Velg kampen du ikke har fått utbetalt honorar for.

4) Trykk på arrangør på kampen (Tekst i blå)

5) Velg klubbinfo - der står til enhver tid oppdatert kontaktinfo

Her finner du en oppdatert manuell dommerregning, som du kan bruke i de tilfellene dommerregning i TA ikke er tilgjengelig.

Dommerregning