Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

åseny.jpg

Lokal profiler Åse

Bli bedre kjent med dommerkontakt og dommerutvikler Åse fra Færder

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Igjennom våren skal vi løfte frem ulike personer i serien lokal profil. Her skal vi møte og snakke med ulike personer som alle innehar viktige roller for at håndball-Norge skal gå rundt. Det som kjennetegner alle som er med i denne serien er at de bidrar i hallene rundt om i regionen, for å skape gode opplevelser for store og små håndballspillere og dommere. Vi håper å kunne gi et lite innblikk i hvordan hverdagen er og ikke minst hva som er mest givende med de rollene som de har.

Denne uken skal vi treffe Åse B. Kloster, hun er dommerkontakt og dommerutvikler for Teie HK og Tjøme. Hun har hatt dommerkontaktrollen noen år og skapt veldi god aktivitet i sine klubber de siste sesongene. I tillegg er hun aktiv dommerutvikler og følgero opp dommere i våre yngre regionale serier, der vi får mange gode tilbakemeldinger på jobben hun gjør. Åse er strukturert og har god dialog med sine unge dommere, kanskje vi klarer å plukke opp noen gode tips i samtalen vi hadde med henne i forrige uke.

 

  1. Når skjønte du at du ville bli dommerkontakt?

I Teie HK var det ganske tilfeldig. I 2016, da datteren min startet med håndball på Teie, ga jeg klubben beskjed om at jeg kunne bidra der det var behov. Klubben trengte en ny dommerkontakt, og dermed sa jeg ja til vervet.

Tjøme IL var i en situasjon i 2021 hvor de trengte mange nye rolleinnehavere i håndballgruppa. Siden jeg selv spiller på seniorlaget på Tjøme og setter veldig stor pris på det gode håndballmiljøet i klubben der, ønsket jeg å bidra. På grunn av vervet som dommerkontakt i Teie HK, var det naturlig å bidra som dommerkontakt i Tjøme også. Det fungerer godt å være i begge klubbene.

 

  1. Hva er det viktigste rådet du har gitt til dine dommere?

Det er nok ulikt hva de ulike dommerne synes er viktigst for dem. Jeg er tydelig på at de kommer til å gjøre feil, akkurat som spillerne gjør - og det er helt greit. Ingen reagerer på at spillere bommer på mål, og det er like naturlig at dommere gjør feil.

 

  1. Hvilken regelendring har vært mest positiv for utviklingen av håndballsporten?

I barnehåndballen synes jeg det har vært positivt å fjerne resultattavlene i aldersgruppene 6-10 år. Jeg mener det har resultert i mindre «jag» fra foreldrene og trenerne. Det igjen har medført en bedre arbeidssituasjon for våre yngste dommere. Min opplevelse er at fair play overfor dommerne har blitt bedre som følge av å ta bort resultattavlene. For barna er regelen også gull verdt. Det er fint å slippe å se «svart på hvitt» at man ligger under 25-3. Det er lettere å fokusere på bra spill og å score det neste målet når det ikke synes at man ligger langt bak.

 

  1. Hva er dine ambisjoner fremover som dommerkontakt?

Det er viktig for meg å jobbe for forståelse for at våre yngste dommere ikke er ferdig utlært og dømmer feilfritt. De aller fleste trenere og foreldre forstår heldigvis det. Men når spillerne starter seriespill som 13-åringer, synes det likevel å være en del trenere og foreldre som forventer dømming på toppnivå. Min ambisjon er å formidle til alle aktører at dommere er i en utvikling, akkurat som spillerne er. Spillere gjør feil, og det gjør dommere også - og det er en del av håndballen. Når ulike aktører forstår dette, blir det mindre trykk mot dommerne, og de gjør jobben sin bedre og kan utvikle seg når de føler seg trygge i hallen.

 

  1. Hva har du gjort for å skape et godt samarbeid med resten av klubben for å rekruttere og beholde dommere?

Jeg er opptatt av å snakke med og kjenne trenerne i klubben, blant annet for å sørge for at trenerne forstår at én dårlig opplevelse for en ung dommer i møte med en voksen trener eller forelder kan gjøre at hun eller han slutter å dømme. Jeg forsøker å skape forståelse i klubben for viktigheten av å ta vare på alle dommere (ikke bare i egen klubb), både av hensyn til ungdommene selv, men også for at få dommere ødelegger klubbøkonomien. Fordi vi kjenner hverandre, er det også lett å få forståelse for at vi av og til må ta treningstid og at vi trenger lag til treningskamper i forbindelse med kurs.

 

  1. Hvorfor bør flere ta utdanning og bli håndballdommere?

Det er utviklende for ungdommene; de utvikler leder- og samarbeidsegenskaper og får erfaring med å stå i noen vanskelige situasjoner. Det er viktige egenskaper på vei inn i voksenlivet. Dessuten er det gøy å lære håndball fra en annen innfallsvinkel, og man ser egne og andres kamper med nye øyne. Har de en fast makker, er det gøy å kunne reise litt rundt sammen, og å reise på cup med hotellovernatting for å dømme andre steder enn i eget nærområde.

 

  1. Hvordan samarbeider dere på tvers av klubbgrenser?

Flint, TT, Nøtterøy og Teie HK har i mange år samarbeidet godt på dommersiden. Vi dommerkontakter arrangerer dommerkurs sammen og hjelper hverandre med dommere til kamper når det er vanskelig å finne i egen klubb. Vi kontakter hverandre også når vi har mer generelle spørsmål om ulike sider av vervet som dommerkontakt og -utvikler. Særlig vi i Flint og Teie har ukentlig kontakt om disse temaene. Vi besøker også hverandres dommerkurs, for å møte de nye dommerne i hverandres klubber. Nå som jeg er dommerkontakt i Tjøme i tillegg til Teie, har Tjøme også blitt en del av dette samarbeidet.

 

  1. Hva er den artigste opplevelsen du har som dommerkontakt?

I 2020 sendte jeg en søknad til Idrettsprisen, som Norges Idrettsforbund, P4 og Norsk Tipping skulle dele ut til idrettslag som gjorde noe ekstra for ungdommene i lokalsamfunnet. Søknaden var begrunnet med å sende så mange som mulig av Teie HKs ungdommer på dommerkurs i pandemiårene, da ungdommene hadde vanskeligheter med å få andre jobber, og klubbøkonomien var presset. Vi vant hovedpremien på kr 50.000 til dette formålet. Det var inspirerende å få anerkjennelse for hvor viktig dommergjerningen er for barn og unge i lokalsamfunnet; både for de ungdommene som tar dommerkurs og får sin første jobb, og for alle lag og spillere som er avhengig av dommere for å kunne spille håndballkamper.

Jeg må også legge til at det er veldig fint og inspirerende for meg personlig å bli kjent med så mange positive unge dommere, både i og utenfor egne klubber!