Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frimerkeforbud

Frimerkeforbud i yngre aldersklasser

Norges Håndballforbund har besluttet å innføre et frimerkeforbud (heretter kalt punktmarkering) i yngrehåndballen til og med aldersklasse 16, gjeldende fra og med sesongen 2015-16.

Det er ikke tillatt å sette en motspiller ut av spill med det formål å passivisere vedkommende gjennom å innta en varig posisjon slik at motspillers valg og handlefrihet hindres.

Det er tillatt med utgrupperte forsvarsformasjoner som eksempel: 5-1; 4-2; 3-3; 3-2-1 og helbanepress.
Disse formasjonene betraktes som en naturlig del av håndballspillet og skal ikke bedømmes som ureglementert ved riktig utførelse.

(Videoene er tilrettelagt av DHF)

 

PUNKTMARKERING – ALDERSBESTEMT HÅNDBALL TIL OG MED 16 ÅR

LOVTEKST

FORTOLKNING

FORKLARING

(1:1) Det er ikke tillatt til å benytte seg av         punktmarkering av motspiller.                                      

Det er ikke tillatt å sette en motspiller ut av spill med det formål å passivisere vedkommende gjennom å innta en varig posisjon slik at motspillers valg og handlefrihet hindres.

Gjelder i de situasjoner hvor forsvarsspiller kun er opptatt av motspiller og ikke av det øvrige spillet som finner sted.

Ureglementert punktmarkering som finner sted er å betrakte som en regelstridig handling.

 

Begrepet «Frimerke» kjenner de fleste til, og i ordets rette forstand er dette ikke lengre tiltatt i aldersklassene til og med 16 år.

Det er ikke tillatt at en bestemt spiller følger en bestemt motspiller over flere soner.

Spill mellom frikastlinjen og målfeltlinjen omhandles ikke av reglen om punktmarkering.

Det er tillatt med utgrupperte forsvarsformasjoner som eksempel: 5-1; 4-2; 3-3; 3-2-1 og helbanepress.

Disse formasjonene betraktes som en naturlig del av håndballspillet og skal ikke bedømmes som ureglementert ved riktig utførelse.

Viktig å skille mellom punktmarkering der hvor motspiller blir tatt ut av spillet og aksjoner som er en naturlig del av spillet i utgrupperte forsvarsformasjoner.

Det er tillatt å støte på en motspiller og oppnå kroppskontakt.

Det er tillatt å nekte motspiller ball og en begrenset handlefrihet, for deretter å trekke seg bort fra vedkommende.

Kantspillere kan bli sonet ut. 

(1:2)  Hvis forsvarspiller utfører en ulovlig             punktmarkering skal ansvarlig                      lagleder idømmes; 
         1. gangs regelbrudd: Utvisning                  2. gangs regelbrudd: Diskvalifikasjon

         Deretter:
         Diskvalifikasjon av de øvrige                    lagledere

Ref øvrig IHF fortolkninger flyttes ansvaret for visse typer regelbrudd fra spiller til lagleder A.

Utvisning inngår i lagledernes personlige progressive bestrafning: en advarsel – en utvisning – fire diskvalifikasjoner

Idømt bestrafning er personlig.

Et lag hvor lagleder A som har mottatt utvisning for punktmarkering, kan fortsatt bli idømt en advarsel og eller diskvalifikasjon av de øvrige lagledere.

Lagleder A kan også bli diskvalifisert evt på et senere tidspunkt.

Ref spilleregel 16

(1:3) Spillet settes i gang igjen med frikast         fra der forseelsen fant sted.

Ref spilleregel 13:7 plassering ved utførelse av frikast.

Husk toleransetrekanten