Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole
Annonse:
2024 Håndballjentenes håndballskole

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IMG_2404.jpeg

Lokale samlinger

Formålet med lokale samlinger er å få et mer realistisk uttak til RLM. Gjennom lokale samlinger får klubbtrenere mer innflytelse på hvilke og hvor mange spillere som får delta i den første delen av regional kartlegging.

Regional kartlegging har en varighet på inntil fire sesonger, og er todelt;

 • Del 1: To sesonger kartlegging via lokale samlinger
 • Del 2: To sesonger kartlegging via kamper i nasjonale serier og seniorspill 2. og 3. divisjon.

Inviterte klubber får direkte beskjed om samlingen.
Sesongen 21/22 er for sen å melde på til, ny påmelding til 22/23 sesongen kommer utover sommeren.

Klubbtrenere melder inn ønske om lokal samling via dette skjemaet innen gitte frister. I enkelte soner kan det gjennomføres egne lokale samlinger, mens i andre kan flere soner slås sammen for en felles lokal samling. Det er derfor viktig at flere klubber melder interesse for deltakelse på lokale samlinger for å kunne gjennomføre.

Innmelding av spillere

Når dere melder inn potensielle spillere vurder gjerne dette:

 • Spillernes eget ønske om å delta eller ikke? Er de interessert, motivert og har lyst?
 • Fysisk nivå
 • Håndballferdigheter
 • Holdninger
 • Potensiale og treningsiver
 • Posisjon. De må velge en posisjon de ønsker å "satse" på når de er på samlinger. At det kan endre seg med tid forstår vi, men den posisjonen de ønsker å spille og vil øve mest i, er den de også da spiller på samling og som de kartlegges i.

Ofte meldes det inn mange bakspillere på samlinger, og færre i de andre posisjonene. Vi kommer til å forsøke å fordele dette på samlingene, og derfor ha en rullering på hvilke bakspillere som kan delta på samlingene.

Frister

Periode Måned Frist
1
September - oktober 26.08.2021
2 November - januar 03.11.2021
3 Februar - Mars 06.02.2022
4 Mars - Mai 06.03.2022

Gjennomføring

Basert på innmeldinger grupperes lagene, og det lages ulike sammensettinger. Eksempelvis lokal samling for;

 • J2005 og J2006
 • Jenter og gutter på hver sin banehalvdel
 • Én gruppering, for eksempel kun G2005

Regional spillerutvikler tar kontakt med klubb. Det utarbeides ikke innkallingsdokument for lokale samlinger. Regional spillerutvikler leder øktene.

Gutter:

Ansvarlig spillerutvikler: Kjetil Gimnes

01.11.2021 Ørskoghallen G2005/2006
10.11.2021 Ørskoghallen G2005/2006
13.12.2021 Vestneshallen G2005/2006
02.02.2022 Ørskoghallen G2005/2006
16.03.2022 Vestneshallen G2007
16.03.2022 Vestneshallen G2005/2006
06.04.2022 Vestneshallen G2007
06.04.2022 Vestneshallen G2005/2006
27.04.2022 Vestneshallen G2007

Jenter:

Ansvarlig spillerutvikler: Vedrana Terzic

18.10.2021 Sunnmøre J2005/2006
22.10.2021 Nordmøre og Romsdal J2005/2006
16.11.2021 Nordmøre og Romsdal J2005/2006
06.12.2021 Sunnmøre J2005
08.12.2021 Sunnmøre J2006
16.02.2022 Sunnmøre J2005/2006
04.03.2022 Sunnmøre J2007
14.03.2022 Nordmøre og Romsdal J2005/2006
17.03.2022 Nordmøre og Romsdal J2007
22.03.2022 Sunnmøre J2007
25.03.2022 Sunnmøre J2005/2006
Uke 14 (Dato kommer) Sted kommer J2007
05.04.2022 Nordmøre og Romsdal J2007
28.04.2022 Nordmøre og Romsdal J2007

 

Jenter:

Hver spiller har deltatt på max 3 samlinger hver per halvår. Det er ulike klubber/spillere som er invitert til hver av samlingene, dette fordi det er så mange aktuelle klubber tilknyttet området.

Ansvarlig spillerutvikler: Victoria Koen

27.09.2021
04.10.2021
Trondheim Spektrum J2005
29.09.2021
06.10.2021

Trondheim Spektrum

J2006
18.10.2021 Trondheim Spektrum J2005-2006
29.11.2021 Trondheim Spektrum J2005
01.12.2021 Trondheim Spektrum J2006 (Periode 2)
06.12.2021 Trondheim Spektrum J2006
14.02.2022 Trondheim Spektrum J2006
07.03.2022 Trondheim Spektrum J2005
09.03.2022 Trondheim Spektrum J2007
14.03.2022 Trondheim Spektrum J2006
06.04.2022 Trondheim Spektrum J2007
20.04.2022 Trondheim Spektrum J2006
27.04.2022 Orkangerhallen J2006 og J2007
18.05.2022 Orkangerhallen J2007

Gutter:

Hver spiller har deltatt på max 3 samlinger hver per halvår. Det er ulike klubber/spillere som er invitert til hver av samlingene, dette fordi det er så mange aktuelle klubber tilknyttet området.

Ansvarlig spillerutvikler: Bendik Dalen

29.09.2021 Trondheim Spektrum G2005
29.09.2021 Trondheim Spektrum G2006
06.10.2021 Trondheim Spektrum G2005/2006
01.12.2021 Trondheim Spektrum G2006
08.12.2021 Trondheim Spektrum G2005
28.02.2022 Trondheim Spektrum G2005
28.02.2022 Trondheim Spektrum G2006
02.03.2022 Trondheim Spektrum G2007
21.03.2022 Trondheim Spektrum G2005
21.03.2022 Trondheim Spektrum G2006
04.04.2022 Trondheim Spektrum G2007
xx.04.2022 Hall kommer G2006
18.05.2022 Orkangerhallen G2007

 

Jenter og Gutter:

Ansvarlig spillerutvikler: Kjell Einar Westrum/Rune Mølnvik

07.12.2021 Steinkjerhallen G2005/2006
14.12.2021 Steinkjerhallen J2005/2006
09.02.2022 Steinkjerhallen J2005/2006
01.03.2022 Steinkjerhallen G2005/2006
07.03.2022 Steinkjerhallen J2007
08.03.2022 Steinkjerhallen G2007
16.03.2022 Steinkjerhallen J2005/2006
22.03.2022 Steinkjerhallen G2005/2006
29.03.2022 Steinkjerhallen G2007
29.03.2022 Steinkjerhallen J2007
29.03.2022 Steinkjerhallen G2007
29.03.2022 Steinkjerhallen J2007
24.05.2022 Steinkjerhallen G2006/2007
24.05.2022 Steinkjerhallen J2006/2007

 

Jenter og Gutter:

Ansvarlig spillerutvikler: Mette Henriksen

27.11.2021 Sømnahallen G2005/2006
27.11.2021 Sømnahallen J2005/2006/2007
20.04.2022 Bindalshallen J2007
26.04.2022 Ytternhallen J2007
11.05.2022 Bindalshallen J2007
04.05.2022 Brønnøyhallen G2006/2007
10.05.2022 Ranahallen J2005/2006
18.05.2022 Hemneshallen J2007
19.05.2022 Stamneshallen G2005/2006 og G2007

Guttene samles i Brønnøysund og Sandnessjøen.
Jentene fra Helgeland har samling i Mo/Ytteren, jentene fra Namdal samles i Terråk. 

 

Jenter og Gutter:

Ansvarlig spillerutvikler: Eirik Nordskag/Frode Tårnes

29.09.2021 Bodø Spektrum J2005/2006
06.04.2022 Bodø Spektrum J2007
09.05.2022 Bodø Spektrum J2007
11.05.2022 Bodø Spektrum G2005/2006
11.05.2022 Bodø Spektrum J2005/2006

 

Jenter og Gutter:

Ansvarlig spillerutvikler: Kjell Hugo Pedersen og Tom Jacobsen

24.11.2021 Kabelvåg J2005/2006
08.04.2022 Løddingen idrettshall J2007
08.04.2022 Løddingen idrettshall G2007
19.04.2022 Løddingen idrettshall J2005/2006
19.04.2022 Løddingen idrettshall G2005/2006
05.05.2022 Løddingen idrettshall J2007
05.05.2022 Løddingen idrettshall G2007

 

Jenter og Gutter:

Ansvarlig spillerutvikler: Åse Kristoffersen og Rune Skaufel

20.-22.05.2022 Tromsdalshallen J2005/2006/2007
20.-22.05.2022 Tromsdalshallen G2005/2006/2007

3 økter per årskull lørdag og søndag. Se egen mail for innkalling og mer detaljert informasjon.

 

Inger Johanne Bakke

Inger Johanne Bakke

Leder Spill og Trening/Fagutvikling

Epost: inger.johanne.bakke@handball.no
Mobil: 918 05 206

Leder Spill og Trening (RN) og ansvarlig for spiller- dommerutviklingsaktiviteten, NHFs Spill og Trening Sentralt, Mål- og handlingsplan, Topphåndball, Tilrettelagt håndball.