Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ulrik som trener 640x360.jpg

Hva er Trenerskole?

Formålet med trenerskolen er trenerutvikling, hvor vi ønsker å utviklingsorienterte klubbtrenere. I tillegg til å gi inspirasjon til både spillere og trenere.

Trenerskolen er et utviklingstiltak for klubbtrenere til 13-årslag. Norsk håndball ønsker å øke fokuset på trenerutvikling. En viktig funksjon i et godt læringsmiljø er treneren og trenerteamet. Skal vi oppnå vår overordnet målsetting "flest mulig, lengst mulig, best mulig" er det nødvendig å beholde/øke fokuset på trenerutvikling. Sentrale trenerutviklingstema er hva som skaper motivasjon, mestring, aktivisering, progresjon, introduksjon øvelse, spørrende tilnærming og gyldende situasjonsøyeblikk.

"Trenerskolen mener jeg vil bli en viktig utviklingsarena for både spiller- og trenerutvikling. At trenere fra ulike klubber som tidligere mest har vært konkurrenter, nå skal samhandle om å utvikle hverandres spillere, er et langt skritt i riktig retning. Jeg gleder meg til å bidra som trenerutvikler sammen med positive og engasjerte klubbtrenere."
Roar Aksdal - Trenerutvikler Trøndelag

Gjennom å samle engasjerte, utviklingsorienterte, kompetansesøkende og ydmyke klubbtrenere får vi delt erfaringer på flere samlingspunkt rundt om i regionen.

Formålet med Trenerskolen

 • Stimulere til økt aktivitet og kvalitet for spillerutvikling i klubb.
 • Lære om hva som skaper motivasjon hos spillere.
 • Lære om ulike undervisningsmetoder- og prinsipper.
 • Lære om hvordan håndballferdigheter utvikles.
 • Lære om hvilke treningsformer som bør være i fokus for aldersgruppen.
 • Øke muligheten for kartlegging og utvikling av spillere.

Gjennomføring

Vårt ønske er å gjennomføre Trenerskole for følgende lokale miljø. Oppslutning avgjør hvor vi kan tilby trenerskolen, men vi forsøker å få det til så lokalt som mulig. Noen plasser kan det tilbys som helgesamling med flere økter, og noen plasser kan det tilbys med jente- og guttelag sammen.

Etter påmeldingsfristen vet man hver sesong hvor samlingene gjennomføres.

Organisering

 • Trenere deles i lagsgrupper med x antall spillere.
 • Lagsgruppene er samlet minst 120 minutter.
 • Regionens trenerutvikler fordeler hvor mange spillere klubbtrener skal ha med seg på øktene.
 • Trenere skal forberede seg og delta på treningsøkterne, samt lede øktene sammen andre trenere etterhvert. Regionens trenerutvikler vil støtte opp og veilede underveis.

Krav til deltakere

 • Trenere skal delta på alle samlinger. Er man forhindret, må man skaffe vikar som kan ivareta tildelte oppgaver. Vikar må bli gjort kjent med hva som skjer på Trenerskolen.
 • Trenere skal delta med på forhånd avtalt antall spillere. Antall spillere blir sendt ut på e-post fra regionens trenerutvikler.
 • Del dine erfaringer. Noen har lang fartstid, andre har få år. Ydmykhet er viktig for at alle får et læringsutbytte.
 • Vær forberedt på øktinnholdet.
 • Ta deg tid til å informere om hensikten med Trenerskolen til alle dine spillere og foresatte. Dette er ikke en spillersamling - men et trenerutviklingstiltak.