Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubbhuset_klubbanalysen

Klubbanalysen

Klubbanalysen er en elektronisk plattform hvor klubbens styre svarer på en rekke spørsmål og kartlegger nå-situasjonen i klubben. Gjennomføringen av Klubbanalysen tar ca. 30-90 minutter.

Som inngang til Klubbhuset og de tiltakene/tilbudene som er tilgjengelig er det en forutsetning at man som klubb tar initiativ til å være med. For å bli med er det bare å ta kontakt med kontaktperson i din region. Sier du ja til å være med i Klubbhuset, forplikter klubben seg til å jobbe aktivt med utvikling av deres klubb. 

Klubbanalysen kan være et godt sted å starte, kartlegg deres klubb gjennom en god prosess innad i styret.

Spørsmål kan rettes til klubbhuset@handball.no eller ansvarlig for Klubbhuset i regionen dere tilhører.

Klubbanalysen er basert på en elektronisk plattform hvor klubbens styre svarer på en rekke spørsmål. I etterkant vil regionens klubbhusansvarlig motta en rapport som danner grunnlag for videre samarbeid med klubben.

Hva er klubben gode på? Hva kan vi bli enda bedre på? Har vi noen konkrete utfordringer vi trenger hjelp til?  

 • Klubbens organisering og fasiliteter
 • Medlemsutvikling og trender
 • Organisatoriske strukturer og rutiner
 • Aktivitet og organisering av denne
 • Spesifikke spørsmål knyttet til ungdomsgruppen
 • Kompetanse og utdanning i klubben
 • Trenere, oppgaver og videreutvikling
 • Foresatte, kommunikasjon og frivillighet
 • Økonomi
 • Informasjon om klubbhuset og evt. påmelding
 • Felt for tilbakemeldinger til NHF og deres region

Vi oppfordrer klubbens styre til å sette av tid til denne gjennomgangen.

 • Sett av nok tid til at man får anledning til å drøfte der det er nødvendig (antatt tid 30-45 min).
 • Benytt storskjerm, tv eller lignende slik at alle får ta del spørsmålene.
 • Det er en fordel hvis dere har tallene som er registrert i idrettsregistreringen/samordna opptak de to siste årene tilgjengelig.
 • Ta gjerne med sportslig leder eller lignende hvis vedkommende ikke er fast i styret.
 • Husk at dette ikke er en test - men et verktøy for å kunne bli enda bedre.

Det er ønskelig at man forbereder en oversikt over hvilke rutiner og vedtatte dokumenter man har i klubben. Videre vil det være en fordel hvis man gjør seg kjent med medlemsutviklingen til klubben de siste årene. Gjerne spesifisert på alder og kjønn. 

Videre er det viktig at klubben sikrer at man har med "de riktige" personene når analysen gjennomføres. Typiske personer vil være leder, nestleder, kasserer, sportslig leder blant annet.
Alle som skal delta i arbeidet med analysen bør informeres i forkant.

En fra klubbhusteamet vil ta kontakt med klubben etter at analysen er mottatt for videre dialog og fremdrift for deres klubb.

Klubbhuset har regionale ressurser i alle regioner med ansvar for tiltak og som gir støtte og oppfølging. Klubbhusteamet har som målsetning å bistå alle håndballgrupper og deres medlemmer.

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss! 

Kristian Valstad

Kristian Valstad

Klubbhuset - Region Nord

Epost: kristian.valstad@handball.no
Mobil: 414 12 095

jens.jpg

Jens Ørbæk

Klubbhuset - Region Innlandet

Epost: jens.orbak@spesialenheten.no
Mobil: 478 73 802

Monica Berntsen Torp

Monica Berntsen Torp

Klubbhuset - Region Øst

Epost: MonicaBerntsen.torp@handball.no
Mobil: 905 20 566

Marianne Seljestad

Marianne Seljestad

Klubbhuset - Region Sør

Epost: marianne.seljestad@handball.no
Mobil: 913 23 035

Kurt Eckholdt

Kurt Eckholdt

Klubbhuset - Region Sør-Vest

Epost: kurt.eckholdt@handball.no
Mobil: 959 65 011

Paal Teodor Eeg Lilletvedt

Paal Teodor Eeg Lilletvedt

Klubbhuset - Region Vest

Epost: paal.lilletvedt@handball.no
Mobil: 928 83 044

Ansatt i NHF Sentralt

Anders Eriksrud Bergan

Fagansvarlig

Epost: anderseriksrud.bergan@handball.no
Mobil: 957 57 585