Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4
Annonse:
20240403 Maskot Gjensidige 4.4

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Seriereglement 2023 640x360.png

Seriereglement 2023/2024

Seriereglement for NHF Region Nord sesongen 2023/2024

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forkortelser:

D1, D2 Dommer 1-utdannelse, Dommer 2-utdannelse
DBH Dommer barnehåndball
Div Divisjon
DU Dommerutvikler
GTP General Termin Plan for NHF
IO IdrettsOppgjør
J/G Jenter/Gutter
K/M Kvinner/Menn
NHF Norges Håndballforbund
NHF RN Norges Håndballforbund Region Nord
NN-serien NordNorge-serien
NNM Nordnorsk mesterskap
RLM Regionalt landslagsmiljø
RS Regionstyret
SA SportsAdmin
TA TurneringsAdmin
TH Tilrettelagt Håndball

Definisjoner:

Seriespill TrønderEnergi-serien eller NN-serien
Dobbel serie Når lagene møtes to ganger i løpet av sesongen
Enkel serie Når lagene møtes én gang i løpet av sesongen
Trippel serie Når lagene møtes tre ganger i løpet av sesongen
Temaserie Et utviklingstiltak for spillere, trenere og dommere
Klasse Spillnivå ut fra alder og div
Nivå Øvet og uøvet spilltilbud i en serie
LIVE Digital kamprapport
Senior K/M 3. - 5. div
Mini J/G 6 - 8 år

Viktige frister 2023:

Påmeldingsfrist for J/G 11 år - Senior 1. mai
Frist for klubb å melde på dommer 1. mai
Frist for klubb å registrere dommerkontakt i SA 31. mai
Akseptfrist for dommere og DU 1. juni
Søknadsfrist arrangør for kvalifisering Regionserien J/G 16 og 20 år 12. juni
Påmeldingsfrist Åpningscup J/G 9 - 20 år 20. august
Frist for gebyrfri omberamming J/G 13 år - Senior 31. august
Påmeldingsfrist Intersport 4'er, J/G 9 og 10 år 31. august
Påmeldingsfrist Aktivitetsserie K/M 15. september
Frist for gebyrfri omberamming opp til og med J/G 12 år 15. oktober
Frist for etterpåmelding av lag 15. november
Søknadsfrist arrangør for Sluttspill og NNM 1. desember

Viktige frister 2024:

Frist for overgang og utlån for spillere 14. februar
Vegringsfrist for opprykk Senior 14. februar
Vegringsfrist for Sluttspill/NNM 14. februar
Frist for dommerkontakt å levere rapport 15. april

Viktige datoer 2023:

Forslag på avdelingsopsett 5. mai
Sonemøter med avdelingsoppsett på agenda 8. - 25. mai
Endelig avdelingsoppsett 2. juni
Terminlisteforslag J/G 13 år - Senior 30. juni
Stengt Regionskontor 1. - 30. juli
Eventuell kvalifisering til Regionserien J/G 16 og 20 år 26. - 27. august
Sonemøter 4. - 21. september
Publisering avdelingsoppsett opp til og med J/G 10 år 6. september
Terminlistearbeid opp til og med J/G 12 år 11. - 30. september
Åpningscup J/G 9 - 20 år 4. - 10. september
Publisering av terminliste opp til og med J/G 12 år 30. september
VM Landslag Kvinner i Trondheim Spektrum 6. - 12. desember
Håndballforum 9. desember
Youth Camp 8. - 10. desember

Viktige datoer 2024:

Sluttspill Midt-Norge 5. - 7. april
NNM 19. - 21. april
Siste 4 K/M Nord-Norge 6. - 7. april
Kvalifisering til 2. div 20. - 21. april

Serieperiode NHF RN gjennomføres 15. september til 15. april. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges ut fra NHFs GTP.

Turneringsperiode er primært 16. april til 14. september.

Klubb melder på lag, dommere og dommerutviklere i TA. Dommere og dommerutviklere må akseptere påmeldingen innen 1. juni 2023.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2023
Unntak: Intersport 4'er, J/G 9 og 10 år, der påmeldingsfristen er 31. august 2023 og Aktivitetsserien for K/M der påmeldingsfristen er 15. september 2023.

Ved påmelding må følgende fylles ut:

 • Eventuelt antilag
 • Eventuelle tidssperrer
 • Nivå for J/G 14, 15 og Seriespill 16 år

Påmeldingsavgift NOK med forfallsdato:

Klasse 08.06.2023 01.10.2023 01.02.2024 Totalt
K/M 3. div 4 210 4 210 4 210 12 630
K/M 4. div og 5. div 2 520 2 520 2 520 7 560
K/M Aktivitetsserie   1 890 1 890 3 780
J/G 20 år 2 365 2 365 2 365 7 095
Regionserien J/G 16+20 år 2 000 1 500 1 500 5 000
J/G 15 og 16 år 2 365 2 365 2 365 7 095
J/G 14 år Midt-Norge* 2 335 2 335 2 335 7 005
J/G 14 år NN-serien 2 235 2 235 2 235 6 705
J/G 11, 12 og 13 år 2 130 2 130 2 130 6 390
J/G 9 og 10 år   2 030 1 015 3 045
Intersport 4'er   2 030 1 015 3 045
REMA 1000 TH-serien   1 000   1 000

*Inkluderer kr 300 til reisekasse for Sluttspill Midt-Norge.

Alle lag gis så langt det er mulig et tilbud på minimum 14 kamper i løpet av sesongen. Oppstår det situasjoner som fører til færre kamper vil NHF RN vurdere refusjon av påmeldingsavgift. Ved 7 eller færre lag i avdeling vil NHF RN vurdere utvidelse av seriespillet.

Faktura med forfallsdato 08.06.2023 betales ikke tilbake ved senere trekking av lag.

Etterpåmeldte lag
For å få godkjent påmelding etter påmeldingsfristen må det være ledig plass i en avdeling i årsklassen. NHF RN vil plassere laget der det er mest hensiktmessig for øvrige lag. Frist for etterpåmelding er 15. november 2023.

Etterpåmeldte lag vil i tillegg til påmeldingsavgift bli fakturert kr 1500. Lag opp til og med J/G 10 år er unntatt denne bestemmelsen.

Antilag betyr at de to involverte lagene ikke har tidskollisjoner knyttet til kampgjennomføring, men lagene kan spille på samme dag. NHF RN vil så langt det lar seg gjøre prøve å unngå kollisjoner for antilag. Spillere og lagledere kan delta for de to aktuelle lagene.

Påmeldte lag i J/G 12 år og eldre kan velge ett antilag. Antilag må meldes inn ved påmelding. Vær nøye i vurderingen av antilag, da dette vil kunne redusere mulighetene for andre ønsker, for eksempel flere kamper på hjemmearrangement eller reise sammen til bortekamper.

Reglementet Lisens og deltakerberettigelse § 20 Periodebegrensning viser til antall kamper per spiller for definerte perioder.

RS kan fortløpende endre det regionale spilltilbudet basert på den til enhver tid gjeldende situasjon tilknyttet Covid-19 ol. Se Kamp- og konkurransereglement for NHF § 0 Covid-19.

Følgende presiseres:

 • Det spilles dobbel serie i alle klasser såfremt det er mulig.
 • Se Aldersbestemmelser, spilletider og ballstørrelser.
 • Fra J/G 11 år og eldre skal kamptropp registreres i TA minimum to timer før kampstart.
 • J/G 9 - 12 år benytter LIVE Enkel. Fra J/G 13 år og eldre brukes LIVE Standard.
 • Opp til og med J/G 11 år skal klubb selv sørge for at DBH blir benyttet til hjemmekamper.
 • Inntil tre jenter med riktig alder kan benyttes på G 12, 13 og 14 år. Opp til og med G 11 år kan det fritt benyttes jenter på guttelag.
 • Opp til og med J/G 14 år er det klisterforbud. Dette inkluderer også bruk av kalk og andre tilsvarende midler.
 • Opp til og med J/G 16 år er det frimerkeforbud.
 • Opp til og med J/G 16 år kan innbytte kun skje ved egen ballkontroll.
 • Fra J/G 15 år og eldre er det spesielle regler til Kampens siste 30 sekunder.
 • Så langt det er praktisk mulig så skal det settes opp nøytrale dommere på alle kamper fra og med J/G 15 år. Det forventes uansett at alle dommere opptrer nøytralt uavhengig av klubbtilhørighet.
 • Det gjennomføres reisefordeling der seriespillet gjennomføres som turneringsdager/helger i Nord-Norge hvor noen få klubber er arrangør.
 • Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den offisielle klassen som ligger umiddelbart over, samt den mellomliggende uoffisielle klassen. Offisielle klasser er J/G 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 20 år. Se NHFs Lisens og deltakerberettigelse § 15).
 • For Regionserien J/G 16+20 år og K/M 3. - 5. div er det dommerutgiftsfordeling.

Se presiseringer under punkt 5. Spillesystem.

J/G 6 - 8 år
Født i 2015 - 2017.

 • Det spilles Intersport 4'er turneringer i nærområdet hvor klubb eller sone er ansvarlig. Invitasjon og påmeldingsinformasjon finnes her.
 • J/G 7 og 8 år Trondheim, som spilles fra oktober til mars, er forbeholdt lag i sone Trondheim.
 • Intersport 4'er håndball uten avkast.
 • Mål for Intersport 4'er skal benyttes.
Klasse LIVE Resultatregistrering Tabell Lags-timeout
J/G 6 - 8 år Nei Nei Nei Nei

J/G 9 og 10 år
Født i 2013 - 2015.

 • Det spilles Seriespill. Det vil bli gjennomført informasjonsmøte i alle soner om 5-er håndball før seriestart oktober 2023.
 • 5'er håndball uten avkast på kortbane (25,5 - 26 x 20 meter).
 • Målene skal ha nedsenket tverrligger med en innvendig høyde på 160 - 170 cm og en innvendig bredde på 300 cm.
Klasse LIVE Resultatregistrering Tabell Lags-timeout
J/G 9 og 10 år Enkel* Nei Nei Nei

*Skal kun benyttes for å eksportere og avslutte kampen slik at dommer får signert.

J/G 11 år
Født i 2012 og 2013.

 • Det spilles lokal/sonevis Temaserie der alle kampers andre omgang spilles med utgruppert forsvar, og første omgang er valgfri. Dersom lagene blir enige, kan første omgang også spilles med utgruppert forsvar. Hvis det ikke er nok påmeldte lag flyttes lagene opp til J/G 12 år. Ved eventuelle utfordringer vil spillmodell være et tema på sonemøte i mai.
 • 6'er-håndball uten avkast.
 • Målene skal ha nedsenket tverrligger med en innvendig høyde på 160 - 170 cm og en innvendig bredde på 300 cm.
Klasse LIVE Resultatregistrering Tabell Lags-timeout
J/G 11 år Enkel Ja Nei Ja

J/G 12 år
Født i 2011 og 2012.

 • Det spilles lokal/sonevis Temaserie der alle kampers andre omgang spilles med utgruppert forsvar, og første omgang er valgfri. Dersom lagene blir enige, kan første omgang også spilles med utgruppert forsvar.
 • 6'er-håndball uten avkast.
Klasse LIVE Resultatregistrering Tabell Lags-timeout
J/G 12 år Enkel Ja Nei Ja

 

Se presiseringer under punkt 5. Spillesystem.

NHFs visjon om "Håndball for alle" kan for enkelte lag føre til noe mer reise.

J/G 13 år
Født i 2010 og 2011.

 • Det spilles Seriespill.
 • Avdelingene settes opp primært etter geografi.
 • Klassen tilbys, forutsatt at dette ikke medfører et endret lokalt/sonevis spilltilbud i klassen over. Beslutning tas etter påmeldingsfristen.

J/G 14 år
Født 2009 - 2011.

 • Det spilles Seriespill.
 • Avdelingene settes opp primært for å få jevnest mulige kamper, og samtidig være best mulig geografisk tilpasset.
 • Lagene meldes på til nivå A, B eller C

J/G 15 år
Født 2008 og 2010.

 • Det spilles Seriespill.
 • Avdelingene settes opp primært for å få jevnest mulige kamper, og samtidig være best mulig geografisk tilpasset.
 • Lagene meldes på til nivå A, B eller C
 • Klassen tilbys, forutsatt at dette ikke medfører et endret lokalt/sonevis spilltilbud i klassen over. Beslutning tas etter påmeldingsfristen.

J/G 16 år
Født 2007 - 2009.

Klubbene kan melde seg på til to serier:
1. Regionserien
2. Seriespill med nivåinndelt påmelding

Regionserien
Regionserien består av én avdeling med 12 lag. Det spilles enkel serie over fem runder. Spilledatoene er endelige.

Spilledatoer alle klasser:
Eventuell kvalifisering: 26. – 27. august 2023
Runde 1: 14. - 15. oktober 2023
Runde 2: 25. - 26. november 2023
Runde 3: 6. - 7. januar 2024
Runde 4: 2. - 3. mars 2024
Runde 5 (fellesrunde): 5. - 7. april 2024 i Trondheim Spektrum

Deltakelse

 • Klubb kan kun delta med ett lag, og spillere kan kun delta for én klubb. Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre enn 12 påmeldte lag.
 • Antall lag fra henholdsvis Midt-Norge og Nord-Norge vil bli fastsatt ut ifra lisensierte spillere i årsklassene 2007 og 2008 sesongen 2022/2023.
 • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag i Regionserien forutsatt at laget er påmeldt Bringserien.
 • Lag som ikke kvalifiserer seg til Regionserien spiller Seriespill.
 • Lag med dispensasjonsspillere se punkt 6. Dispensasjoner.

Gjennomføring
Informasjonsmøte våren 2023.
Kvalifiseringsmodell og spillemodell vil bli avgjort ut ifra påmelding.

Økonomi
I tillegg til påmeldingsavgift er det reise- og dommerutgiftsfordeling i kvalifiseringen og seriespillet. Reiseutgiftsfordeling vil være gjeldende for maks 14 spillere og 2 ledere. Reiseutgifter sendes NHF RN innen 14 dager etter hver runde, overholdes ikke fristen, vil lagets utgifter IKKE inngå i den totale reiseutgiftsfordelingen.

Arrangør
Det vil bli forsøkt ivaretatt at alle lag får ett hjemmearrangement. Arrangør for kvalifiseringen tildeles etter søknad. Søknadsfrist: 12. juni 2023.
Arrangør for både kvalifisering og seriespillet skal lage en ramme rundt arrangementet, les her for innspill til et godt arrangement. Region Nord ønsker tilbakemelding fra lagene om de enkelte arrangement etter hver runde.

2. Seriespill med nivåinndelt påmelding

 • Det spilles Seriespill.
 • Avdelingene settes opp primært for å få jevnest mulige kamper, og samtidig være best mulig geografisk tilpasset.

 

J/G 20 år
Født 2003-2007. Må være fylt 16 år.

Klubbene kan melde seg på til to serier:
1. Regionserien
2. Juniorserien

1. Regionserien
Regionserien består av én avdeling med 12 lag. Det spilles enkel serie over fem runder. Spilledatoene er endelige.

Spilledatoer alle klasser:
Eventuell kvalifisering: 26. – 27. august 2023
Runde 1: 14. - 15. oktober 2023
Runde 2: 25. - 26. november 2023
Runde 3: 6. - 7. januar 2024
Runde 4: 2. - 3. mars 2024
Runde 5 (fellesrunde): 5. - 7. april 2024 i Trondheim Spektrum

Deltakelse

 • Klubb kan kun delta med ett lag, og spillere kan kun delta for én klubb. Flere lag fra samme klubb kan delta såfremt det er færre enn 12 påmeldte lag.
 • Antall lag fra henholdsvis Midt-Norge og Nord-Norge vil bli fastsatt ut ifra lisensierte spillere i årsklassene 2003 - 2006 sesongen 2022/2023.
 • Det er tillatt å inngå partnerklubbsamarbeid for lag i Regionserien forutsatt at laget er påmeldt LERØYserien. Godkjent partnerklubbsamarbeid i både J/G 18 og 20 år er gyldig for den regionale 20-årsklassen.
 • Lag som ikke kvalifiserer seg til Regionserien spiller Juniorserien.
 • Lag med dispensasjonsspillere se punkt 6. Dispensasjoner.

Gjennomføring
Informasjonsmøte våren 2023.
Kvalifiseringsmodell og spillemodell vil bli avgjort ut ifra påmelding.

Økonomi
I tillegg til påmeldingsavgift er det reise- og dommerutgiftsfordeling i kvalifiseringen og seriespillet. Reiseutgiftsfordeling vil være gjeldende for maks 14 spillere og 2 ledere. Reiseutgifter sendes NHF RN innen 14 dager etter hver runde, overholdes ikke fristen, vil lagets utgifter IKKE inngå i den totale reiseutgiftsfordelingen.

Arrangør
Det vil bli forsøkt ivaretatt at alle lag får ett hjemmearrangement. Arrangør for kvalifiseringen tildeles etter søknad. Søknadsfrist: 12. juni 2023.
Arrangør for både kvalifisering og seriespillet skal lage en ramme rundt arrangementet, les her for innspill til et godt arrangement. Region Nord ønsker tilbakemelding fra lagene om de enkelte arrangement etter hver runde.

2. Juniorserien

 • Det spilles Seriespill.
 • Avdelingene settes opp primært for å få jevnest mulige kamper, og samtidig være best mulig geografisk tilpasset.

Må være fylt 16 år.

Se presiseringer under punkt 5. Spillesystem.

Ved opprykk, følges Kamp –og konkurransereglementet, punkt V. Opp-, nedrykk og kvalifiseringer.

Fra og med 3. div og lavere vil reglene for nedrykk ikke være absolutte, men være avhengig av den geografiske sammensetning av de lag som rykker ned fra 2. div.

K/M 3. div

Midt-Norge
Består av inntil 2 avdelinger á 12 lag pr. kjønn. Felles sisterunde for alle lag. Reisebelastning varierer fra sesong til sesong.

Nord-Norge
Består av 1 avdeling á 12 lag pr. kjønn. Etter endt serie gjennomføres det "Siste fire". Plassene én til fire møtes hvor en av aktuelle lag tildeles arrangementet. Det er i tillegg reiseutgiftsfordeling.

Kvalifisering til 2. div
Avdelingsvinnerne spiller kvalifisering 20. - 21. april 2024. Arrangør tildeles etter søknad. Det er reise- og dommerutgiftsfordeling.

Nedrykk
Lag nr. 11 og 12 på tabellen i hver avdeling etter endt serie, rykker ned til 4. div.

__________________________________

K/M 4. div:

Midt-Norge
Består av tre avdelinger á 12 lag pr. kjønn. Avdelingsvinnere og beste 2-er rykker opp til 3. div.
Reisebelastning varierer fra sesong til sesong.

NordNorge-serien
Består av fire avdelinger á 12 lag pr. kjønn. Avdelingsvinnere rykker opp til 3. div.

Nedrykk
Lag nr. 11 og 12 på tabellen i hver avdeling etter endt serie, rykker ned til 5. div. 

__________________________________

K/M 5. div:
Antall avdelinger er avhengig av antall påmeldte lag. Avdelingsvinnerne rykker opp til 4. div såfremt det er ledige plasser.

__________________________________

Aktivitetsserie K/M
Lavterskeltilbud for kvinner og menn.
Tilbudet er i tillegg til eksisterende kamptilbud og vil kun være aktuelt dersom det ikke går på bekostning av det ordinære seriespillet. Sonene vil bli involvert før endelig beslutning om igangsetting tas av NHF RN. Aktivitetsserien blir gjennomført som turneringsdager eller på ukedag der dette er mulig med arrangørklubb. Det vil være redusert kamptid hvor alle lag spiller minimum 2 kamper pr. arrangement.

Håndball for spillere med nedsatt funksjonsevne betegnes TH. Det kan spilles som rene jentelag, guttelag eller som mix-lag. Det spilles lokale REMA 1000 TH-serier der registrerte lag får egne invitasjoner.

Dispensasjon kan gis i de tilfeller der spilleren ikke har et spilletilbud den er deltakerberettiget i.

Følgende presiseres:

 • Eget skjema skal benyttes, og sendes inn av klubbens leder.
 • Søknaden må inneholde korrekt navn, fødselsdato på spiller og begrunnelse. Inntil tre spillere pr. søknad.
 • Søknader behandles fortløpende av NHF RN/soneteamet.
 • Lag som har spillere med dispensasjon er merket med ”(D)” bak lagsnavnet i tabellen, unntatt skoledispensasjon og dispensasjon for nedsatt funksjonsevne.
 • Spillere med dispensasjon skal benyttes med "sunn fornuft" av trenere/lagledere, og skal ikke benyttes for "å toppe" et lag.
 • Det kan benyttes to spillere med dispensasjon på banen om gangen, uavhengig av spilleposisjon.
 • I særskilte tilfeller, som for eksempel psykiske begrensninger, kan NHF RN godkjenne dispensasjoner.

Dispensasjon fra aldersbestemmelsene
Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene kan gis til spillere til og med J/G 16 år. Det kan gis dispensasjon til å delta for ett lag én aldersklasse ned (et fødselsår).

Etter søknad kan dispensasjon gis for inntil tre spillere pr. aldersklasse. Grensen på tre spillere er satt med bakgrunn i at tre spillere er mindre enn halvparten av et spillende lag. Fire spillere er over halvparten, og dispensasjon gis ikke. Hvis fire eller flere spillere er overårige oppfordres klubben til å melde på lag i en høyere årsklasse.

Lag med dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan ikke bli avdelingsvinnere, delta i Regionserien J/G 16 år, Regionserien J/G 20 år, Sluttspill eller NNM.

Skoledispensasjon
Kan gis til spiller på et lavere klassetrinn enn det alder/fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse. Gjelder for spillere opp til med J/G 15 år.

Lag med skoledispensasjon kan delta i Sluttspill/NNM.

Gutter på jentelag
I prinsippet er det ikke anledning til å benytte gutter på jentelag. Det kan i svært spesielle tilfeller søkes opp til og med J 12 år.

Jenter på guttelag
Inntil 3 jenter med riktig alder kan benyttes på guttelag i klassene 12,13 og 14 år.

I klassene 11 år og yngre kan det fritt benyttes jenter på guttelag.

Spillere med nedsatt funksjonsevne
Dispensasjon kan gis for spillere med nedsatt funksjonsevne. Om laget kan bli avdelingsvinner eller delta i Sluttspill/NNM, avgjøres av graden på funksjonsevne på spilleren.

Misbruk av dispensasjon
Ved første gangs misbruk får laget en advarsel. Ved andre gangs misbruk vil dispensasjonen bli inndratt. I tillegg må poengtrekk påregnes, samt gebyr for Bruk av ikke deltakerberettiget spiller.

Når terminlistene er publisert må lag se over egen terminliste. Ved behov for omberamming må nytt kamptidspunkt avtales med motstander før søknad sendes i TA senest fem virkedager før opprinnelig kampdato.

Ved behov for omberamming av akutte årsaker (punkt 7.1.6 og 7.1.7) skal nytt kamptidspunkt være NHF RN i hende senest 10 virkedager etter opprinnelig kampdato. Ansvarlig for dette er laget som er årsak til omberammingen. Såfremt klubbene ikke blir enige om nytt kamptidspunkt innen 10 virkedager vil NHF RN fastsette nytt kamptidspunkt.

Søknadsklubb er ansvarlig for å sjekke ledig halltid, samt å informere dommerne om omberamming.

Kamp som er utsatt og ikke er spilt innen siste dato for Serieperiode, vil bli satt til 0-IM "Ikke møtt". Laget som utsatte kampen vil være det tapende laget, og blir fakturert for "Ikke møtt". Se punkt 17. Gebyrer.

7.1 Gebyrfri omberamming

7.1.1 Representasjon på landslag

Ved landslagsuttak for minimum én spiller vil det være mulig å omberamme seriekamper for de(t) lag(et) spilleren til vanlig deltar på.

7.1.2 Representasjon på regionale samlinger
Ved regionale uttak for minimum én spiller vil det være mulig å omberamme seriekamper for det laget spilleren deltar på, i den klassen samlingen går under. Regionale samlinger er landsdelssamling, Bylag og RLM.

7.1.3. Deltakelse i NM Senior og NM Junior

NM Senior: Seniorkamper og kamper for eventuelt antilag.
NM Junior: Juniorserie J/G 20 år og kamper for eventuelt antilag.

7.1.4. Bringserien J/G 16 år og LERØYserien J/G 18 år
Seriekamper for J/G 16 år og J/G 20 år, samt kamper for eventuelle antilag.

7.1.5. Leirskole, pålagt skoleaktivitet, konfirmasjonsforberedelser og klubbjubileer
Dersom minimum tre spillere skal delta på ovennevnt gis det omberamming av seriekamper for det lag spillerne til vanlig deltar på. Bekreftelse må vedlegges søknaden.

7.1.6. Sykdom som ikke gjelder skader og langtidssykdom
Dersom minimum tre spillere fra J/G 13 år og eldre ikke kan delta på kamp pga. sykdom gis det omberamming av seriekamper for det laget spillerne til vanlig deltar på. Bekreftelse fra lege, skole, arbeidsgiver eller lignende må være innsendt senest fem virkedager etter opprinnelig kampdato.

7.1.7. Pandemi/epidemi/sykdom
Dersom tre spillere på laget har fått forbud mot fysisk aktivitet av sin lege gis det grunn for omberamming for en tidsbegrenset periode. Legeattest må være innsendt senest fem virkedager etter opprinnelig kampdato.

7.1.8. Pålegg fra NHF eller NHF RN
Ved pålagt plassering av arrangement (serie eller cup) gis det grunn for omberamming.

7.2 Omberamminger som medfører gebyr
Kamper kan omberammes av andre årsaker mot gebyr. Se punkt 17. Gebyrer. Kamper bør da være avtalt spilt etter opprinnelig kampdato. Motstander må godkjenne omberammingen. Dersom lagene ikke blir enige om ny dato/tidspunkt, spilles kampen som terminfestet.

Arrangør
Hjemmelag er arrangør, ansvarlig for sekretariat, LIVE og dommervert, samt utbetale oppgjør til dommer (ref. punkt 16. Honorar og godtgjørelse dommer og dommerutvikler). Arrangør vil bli satt opp av NHF RN.

Anbefalte billettpriser er gratis for barn og kr 50 for voksne fra fylte 16 år. Billettinntektene tilfaller arrangør.

Dommervert
Det skal være dommervert på alle kamper. Arrangørklubb er ansvarlig for at det er dommervert til stede i hallen ved alle arrangement, som er godt synlig med Fair Play-vest eller lignende. Dommerverten skal se til at alle parter i kampen opptrer etter NHF sine verdier, dette gjelder før, under og etter kamp, fra lagledere, spillere, sekretariat, dommere og publikum.

Dommer ikke møtt
Hvis det oppnevnte dommerpar ikke møter til oppsatt tid eller det ikke er berammet dommer på kamp, skal hjemmelag, i samarbeid med bortelag, skaffe nytt dommerpar – om mulig på samme nivå. Ikke-nøytralt dommerpar eller andre håndballkyndige personer kan benyttes. Kampen skal gjennomføres uansett. En kamp avlyses ikke dersom det ikke er berammet dommere, da er det opp til de spillende lag å avvikle kampen på best mulig måte. Kampens gyldighet er avhengig av at de som dømte kampen senere blir godkjent av NHF RN.

Bortelag
Det er bortelagets ansvar å planlegge reisen slik at kampen kan starte til oppsatt tid. Ta høyde for at forsinkelser og/eller uforutsette situasjoner kan oppstå. Dersom problemer oppstår underveis plikter bortelaget å prøve alle muligheter, inklusive alternative ruter/transportmidler for å kunne gjennomføre reisen.

Forsinkelser som oppstår i forbindelse med bruk av ikke rutegående transportmiddel, skal bekreftes av lagets ansvarlige leder, sammen med opplysninger om tid for avreise og årsaken til forsinkelsen. Om mulig skal forsinkelsen bekreftes av en utenforstående person.

 • Dersom laget ikke rekker første kamp, skal laget gjennomføre reisen og spille de gjenstående kampene.
 • Dersom bortelaget må avbryte sin reise skal motstander og dommere umiddelbart kontaktes.
 • I de tilfeller der reisen ikke kan gjennomføres som følge av forhold som bortelaget ikke rår over (for eksempel ekstremvær), vil bortelaget kunne søke om at kampen settes opp på nytt.
 • Det er ikke akseptabelt å avlyse reiser til kamper dagen før kampdag fordi det meldes dårlig vær. Årsaken er at været endrer seg, og værmeldinger frem i tid stemmer ikke alltid.
 • Bortelaget må første virkedag etter terminfestet kamp kontakte NHF RN for å få godkjent ny kamp. Kampdato for eventuell ny kamp må innmeldes til NHF RN innen tre dager. Ny kampdato må bekreftes av motstander.

Sekretariat og LIVE
Sekretariatet skal betjenes av to voksne personer. Kurset NHF Regional tidtaker- og sekretær innføring er tilgjengelig som e-læring. Se NHFs Spilleregler, regel 18 – Tidtakeren og sekretæren.

Før kamp

 • Sørge for at LIVE kan benyttes på en digital flate.
 • Eksporter kampdata til LIVE fra TA.
 • Påse at laglederne har signert for å bekrefte kamptropp.
 • Hvis lag ikke stiller til kampstart vises det til NHFs Kamp- og konkurransereglement, § 26 og § 27.

Under kamp

 • Betjene resultattavle. Det benyttes ikke resultattavle opp til og med J/G 10 år.
 • Kontrollere spilletiden og blåse av kampen ved pause og full tid.
 • Ta tiden på utvisninger og gi lagleder tydelig beskjed når utvisningstiden er ute.
 • Oppdatere kampdata, målscorere og eventuell bestrafning i LIVE.
 • Hjelpe lagene med lags timeout; stoppe kampuret samtidig som lydsignalet gis.
 • Påse at spillerbytte opp til og med J/G 16 år kun skjer ved ballkontroll for laget.

Etter kamp

 • Påse at dommer signerer kamprapport.
 • Lagleder signerer kun i NHFs serier.
 • Avslutt kampen i LIVE slik at resultatet i kampen registreres.
 • Før inn dommerutgiftene for Regionserien J/G 16 år, J/G 20 år og Senior i Midt-Norge grunnet dommerutgiftsfordeling.
 • Hvis protest i kamp:

Sluttspillet gjennomføres 5. - 7. april 2024 i ett av våre regionale anlegg (i henhold til GTP).

Arrangør
Som arrangør må man ha tilgang til fire spilleflater, samt tilby kost, losji og intern transport. Arrangør tildeles etter søknad med frist 1. desember 2023. 

Lag
Antall lag til sluttspillet fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2023. Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys sluttspillplass til de neste plasserte lag i avdelingen. Vegringsfrist: 15. februar 2024.

Deltakelse
For å kunne delta må laget ha spilt alle sine seriekamper, såfremt motstander har møtt. Spiller kan kun delta på ett lag. For lag med dispensasjonsspillere se punkt 6. Dispensasjoner. Hvert lag faktureres kr 2500 til dekning av arrangementskostnader. 

Reisekasse
Totalsum i reisekassen avhenger av antall påmeldte lag i Midt-Norge J/G 14 år, ref. punkt 3. Påmelding. Reisekassetilskudd gis til lag som reiser mer enn 300 km. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn. Utbetalingene fordeles ut ifra totalsum og lagets antall kjørte km over 300 km.

Dommere
Det skal være nøytrale dommere.

Gjennomføres 19. - 21. april 2024 (i henhold til GTP).

Arrangør
Som arrangør må man ha tilgang til fire spilleflater, samt tilby kost, losji og intern transport. Arrangør tildeles etter søknad med frist 1. desember 2023. 

Lag
Antall lag til NNM fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2023. Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys plass til neste plasserte lag i avdelingen. Vegringsfrist: 15. februar 2024.

Deltakelse
For å kunne delta må laget ha spilt alle sine seriekamper, såfremt motstander har møtt. Spiller kan kun delta på ett lag. For lag med dispensasjonsspillere se punkt 6. Dispensasjoner.

Utgiftsfordeling
Følgende utgifter fordeles på deltakende lag: reise, dommer, halleie og eventuelle kostnader til interntransport. Taxiregninger godkjennes ikke.

Fly kan benyttes når reiseavstand er over 550 km og/eller syv timer reise én vei. Dersom fly benyttes på kortere avstander, legges rimeligste reisemåte til grunn. Bestilling av fly skal forhåndsgodkjennes av NHF RN.

Ved reise med bil er det kr 0,80 pr. km pr. person for inntil 17 personer pr. lag. I tillegg kommer eventuelle bom- og fergeutgifter. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn.

Alle kostnader som inngår i utgiftsfordelingen skal dokumenteres.

Dommere
Det skal være nøytrale dommere.

Klasser Premiering
Avdelingsvinnere J/G 13 og 14 år T-skjorte til 18 utøvere.
Avdelingsvinnere J/G 15 og 16 år T-skjorte til 16 utøvere.
Vinner i Regionserien J/G 16 og 20 år

Premie til lagene.
T-skjorte til 16 utøvere.

Avdelingsvinnere J/G 20 år T-skjorte til 16 utøvere.
Avdelingsvinnere K/M 3. - 5. div Diplom til lagene.

Sluttspill og NNM:

Klasser Premiering
Sluttspillmestere J/G 14 år Premie til lagene.
T-skjorte til utøvere.
Nordnorske mestere J/G 14 og 16 år Premie til lagene.
T-skjorte til utøvere.
Tapende finalister Premie til lagene.

 

Sammensatte lag
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Ett av lagene som søknaden omhandler må ha ni eller færre spillere. Antall spillere på de lag som søker om «sammensatte lag» må derfor angis tydelig. De lag som søknaden omhandler må ha naturlig geografisk samhørighet ("naboklubber"). I søknaden må det fremkomme hvorfor en ønsker å søke om samarbeid og hvilke fordeler dette vil gi for alle involverte. 

Kampansvarlig, daglig leder eller leder for klubben oppretter elektronisk søknad i TA. Leder i Administrende klubb og Samarbeidsklubb må signere før søknaden sendes videre til NHF RN. 

Partnerklubbsamarbeid
For å opprette et partnerklubbsamarbeid må prestasjonsklubbens høyest rangerte lag spille i NHFs kamptilbud.

Kampansvarlig, daglig leder eller leder for klubben oppretter elektronisk søknad i TA. Leder i Administrende klubb og Samarbeidsklubb må signere før søknaden sendes videre til NHF RN. 

Se godkjente og løpende prestasjons- og partnerklubbsamarbeid.

Søknad om arrangement må godkjennes av NHF RN, og må være innsendt til klubbrådgiver senest én måned før arrangementsdato.

Se NHFs 13. Bestemmelser om turneringsarrangement

I serieperioden (ref. punkt 2 Serie- og turneringsperiode) kan arrangement godkjennes i høstferie, vinterferie, juleferie og påskeferie. Det vil ikke bli gitt tillatelse til å avholde arrangement i perioder med Seriespill eller Sluttspill/NNM.

Konsekvenser for brudd på bestemmelsene:
1. Gebyr
2. Utestengelse fra aktivitet

Forutsatt godkjennelse fra NHF vil kamper i NN-serien bli unngått berammet i forbindelse med:

 • Kraftcupen i Harstad: 29. september – 1. oktober 2023
 • Nyttårsturneringen i Tromsø: 5. – 7. januar 2024
 • Altaturneringen: 2. – 4. februar 2024

Det er ikke mulig å søke om arrangement andre steder i Nord-Norge de samme helgene.

Utdanningen Dommer barnehåndball (DBH) er tilgjengelig for alle å delta på fra det året de fyller 14 år. Alle klubber skal ha en dommerkontakt som følger de nyutdannede opp gjennom hele sesongen.

Med lag i J/G 12 år og eldre må klubb stille med minst én aktiv dommer som har gjennomført D1 eller høyere. For hvert tredje deltakende lag må klubb stille med ytterligere dommere i henhold til tabellen:

1 lag = 1 dommer
3 lag = 2 dommere
6 lag = 3 dommere
osv.

Grunnlag for kvoteberegning er antall lag i klubb pr. 1. oktober 2023. Klubb som ikke kan stille med nok dommere i henhold til kravet må betale et gebyr på kr 5000 pr. dommer som mangler.

Aktiv dommer teller på kvoten ved aksept av påmelding, og dømmer minst 15 kamper i løpet av sesongen. Dommere som dømmer 50 kamper eller mer i løpet av én sesong, teller som to i kvotesammenheng. Dersom antall kamper ikke er mulig å oppnå ut ifra geografiske hensyn, kan NHF RN gjøre en samlet og skjønnsmessig vurdering.

Aktive dommerutviklere teller på kvoten ved aksept av påmelding, og har innmeldt og fått godkjent 10 Prestasjonsskjema eller Veiledningsskjema for J/G 12 år og eldre.

Aktiv dommerkontakt teller på kvoten så fremt dommerkontakten:

 • Er registrert i SA innen 31. mai 2023 (funksjonsnr. 119).
 • Har ansvaret for minimum én aktiv dommer.
 • Deltar på minimum to møter med Teamleder i løpet av sesongen.
 • Leverer rapport om dommerarbeidet i klubben til NHF RN innen 15. april 2024.

En person med flere ulike dommerfunksjoner i klubb kan maksimalt telle som to på kvoten.

35 % av samlet gebyr i henhold til kvotebestemmelsene benyttes til å stimulere klubber til å jobbe for gode dommerutviklingsmiljø.

Ny klubb har en overgangsperiode på to sesonger til å utdanne dommere i henhold til gjeldende Seriereglement. I disse to sesongene slipper klubben å betale gebyr for manglende dommerkvote.

Refusjon av utgifter i henhold til NHF Region Nords satser.

Følgende presiseres:

TA/IO
Dommer må ha registrert et bankkontonummer i dommerprofilen i TA for å kunne sende oppdrag videre for utfylling i IO. Dommerregning registreres og sendes så snart som mulig etter gjennomført dommeroppdrag.

Honorar
Det er ikke mulig å kreve dobbel sats ved dømming alene.

Kjøregodtgjørelse og diett dekkes iht. Statens reiseregulativ
Kjøregodtgjørelse føres fra bostedsadresse til kampsted. Dommere skal i den grad det lar seg gjøre kjøre sammen til kamper. Unntak fra dette skal avklares med NHF RN i forkant av reisen. Dommer skal ikke føre seg selv opp som passasjer om den blir kjørt av andre.

NHF RN forutsetter bruk av kollektivtransport når dette er rimeligst og praktisk mulig. Ved bruk av kollektivtransport skal dommer legge ved kvittering for kjøp av billett. Har man periodekort/månedskort registrerer dommer sum enkeltpris.

Ved registrering av bom med rabattavtaler skal rabattert pris føres, ikke fullpris. For å få refundert fullpris må kvittering fremlegges i IO.

Diett
For å motta diett må du være minst 15 kilometer fra hjemmet, selv om oppdraget varer 6 timer eller mer. Eventuelt måltidsfradrag skal fratrekkes regningen.

Andre utgifter
Ved føring av andre utgifter som parkering og billetter, må kvittering lastes opp og vedlegges.

Avlyst/omberammet kamp
Dersom dommer ikke får beskjed og møter til en kamp som er avlyst/omberammet, eller kampen ikke blir spilt fordi ett av lagene ikke møter, dekkes kjøregodtgjørelse og eventuelt diett av klubben som ikke møter til kamp, dommerhonorar dekkes ikke. Ved innsending av dommerregning må dommer opprette nytt krav manuelt i IO og velge klubb som ikke møtte til kamp som betalende organisasjon.

Utbetaling fra klubb
Klubb skal utbetale oppgjør til dommer snarest og senest syv virkedager etter mottatt dommerregning. Klubb som unnlater å betale dommerregning i tide kan ilegges gebyr pålydende kr 500 pr. regning. Se punkt 17. Gebyrer.

Når klubb/lag skal utbetale honorar til dommer for én kamp eller et arrangement, skal en av følgende tekster stå:

 • Utbetaling for kun én kamp: «Betaling kamp», «Kampnummer», «Dato»
 • Utbetaling for flere kamper/hele arrangement: «Navn på hall», «Dato»

Gebyrer

17.1 Etterpåmeldte lag
Gjelder for alle klasser med påmeldingsfrist 30. april. Ved aksept på deltakelse, vil etterpåmeldte lag i tillegg til påmeldingsavgiften bli fakturert kr 1500.

17.2 Omberamming av kamp
Omberammingsgebyr etter punkt 7.2 faktureres NOK:

Søknad senest 30 dager før 500
Søknad senest 10 virkedager før 1 000
Søknad 5 - 9 virkedager før 2 000
Omberamming uten varsling pr. e-post 5 000

17.3 Trekking av lag
Lag som trekker seg eller diskvalifiseres etter 31. august 2023 og gjennom sesongen blir i tillegg til påmeldingsavgiften, fakturert NOK:

K/M 3. - 5. div 10 000
K/M Aktivitetsserie* 3 000
J/G 15, 16**, 20 år 4 000
J/G 11, 12, 13, 14 år 3 000
Intersport 4'er, J/G 9 og 10 år Ingen gebyr

*Gjelder etter 1. oktober for høsten 2023 og etter 10. januar for våren 2024.
** Gjelder Seriespill. Se egne gebyrer for Regionserien J/G 16 år. 

Lag i Regionserien J/G 16+20 år, Juniorserien J/G 20 år og 3. - 5. div må i tillegg delta i dommerutgiftsfordeling.

Såfremt første kamp mellom to lag er spilt og det ene laget trekker seg i løpet av sesongen før andre kamp er spilt, kan motstander kreve refundert 50 % av sine reiseutgifter (avstandstabeller i Gule Sider benyttes). Dette forutsetter at samlede reiseutgifter utgjør mer enn kr 10.000. I slike tilfeller administreres dette av NHF RN, og utbetaling effektueres etter at innkreving er gjennomført.

Regionserien J/G 16+20 år
Lag som trekker seg etter 1. juli 2023, hvor det ikke er grunnlag for kvalifisering, blir fakturert med kr 6000, og må i tillegg delta i reiseutgiftsfordeling.

Lag som trekker seg fra kvalifiseringen faktureres NOK:

12. til og med 24. august 2 000 + reiseutgiftsfordeling i kvalifiseringen
25. til og med 27. august 4 000 + reiseutgiftsfordeling i kvalifiseringen
Kvalifiserte lag, etter 27. august 6 000 + reiseutgiftsfordeling i kvalifiseringen og Regionserien*

*Inngår ikke i reiseutgiftsfordelingen i Regionserien forutsatt at trekking gjøres innen 1. oktober 2023 og annet lag tar over plassen.

17.4 Ikke møtt til kamp
Klubb 
som ikke møter til tildelt arrangement ilegges et gebyr på kr 1000.

Lag som ikke møter til kamp taper kampen, og faktureres NOK:

K/M 3. - 5. div 10 000
K/M Aktivitetsserie 3 000
Regionserien J/G 16 og 20 år 6 000 + 50% reisekostnader motstandere
J/G 15, 16 og 20 år 4 000
J/G 11, 12, 13 og 14 år 3 000

I tillegg kan motstander kreve antatte billettinntekter og påløpte utgifter.

Såfremt første kamp mellom to lag er spilt og det ene laget ikke møter til andre kamp kan motstander kreve refundert 50 % av sine reiseutgifter (avstandstabeller i Gule Sider benyttes). Dette forutsetter at samlede reiseutgifter utgjør mer enn kr 10.000. I slike tilfeller administreres dette av NHF RN, og utbetaling effektueres etter at innkreving er gjennomført.

Dommer som ikke møter til kamp faktureres klubben NOK:

Dommer ikke møtt 250

Ved gjentatte uteblivelser vurderer NHF RN utelukkelse for videre dømming.

17.5 Andre gebyrer
NOK:

Arrangør som ikke benytter LIVE 300
Arrangør som ikke betaler dommerregning innen frist 500 + dommerregning
Manglende dommerkvote 5 000 pr. manglende dommer
Førstegangs brudd på klisterforbud* 1 000
Andregangs brudd på klisterforbud* 2 000 + anmeldt til NHFs Påtalenemd
Protester** 750

*I tillegg kan gebyr fra hall forekomme.

**Følger NHFs Protest og Disiplinærreglement.  Innsendt protest skal være underskrevet av klubbens leder. Betales til NHF RN på konto: 4242.05.01514 og merkes klubb og hva det gjelder.

Gebyr for overgang/utlån, manglende lisens og bruk av ikke deltakerberettiget spiller finnes her.

Diskvalifisering for tredje gang i sesongen, gjelder også i NHF RNs serier for Regionserien J/G 16, J/G 20 år og Senior. Se 33. Bestemmelser om administrative forføyninger, § 1 underpunkt 6.

Diskvalifisering er når et lag etter dom mister retten til delta i en aktivitet/serie mv.