Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

nnm640x360.jpg

Lyst til å være arrangør for Sluttspill/NNM?

Arrangørsøknadsfristen for Sluttspill/Nordnorsk mesterskap er 01.12.2022. Send inn søknad nå!

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

NHF Region Nord arrangerer TrønderEnergi-serien Sluttspill og Nordnorsk mesterskap hvert år i samarbeid med en arrangørklubb.

Som arrangør må man ha tilgang til fire spilleflater, samt tilby kost, losji og intern transport. Søknaden må inneholde en grovplan på hvordan dere skal gjennomføre dette.

Søknad sendes til kristian.valstad@handball.no
Arrangør tildeles etter søknad med frist 1. desember 2022.

Les mer om Sluttspill/NNM her:

Sluttspillet gjennomføres 14. - 16. april 2023 i ett av våre regionale anlegg (i henhold til GTP).

Arrangør
Som arrangør må man ha tilgang til fire spilleflater, samt tilby kost, losji og intern transport. Arrangør tildeles etter søknad med frist 1. desember 2022. 

Lag
Antall lag til sluttspillet fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2022. Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys sluttspillplass til de neste plasserte lag i avdelingen. Vegringsfrist: 15. februar 2023.

Deltakelse
For å kunne delta må laget ha spilt alle sine seriekamper, såfremt motstander har møtt. Spiller kan kun delta på ett lag. For lag med dispensasjonsspillere se punkt 6. Dispensasjoner. Hvert lag faktureres kr 2500 til dekning av arrangementskostnader. 

Reisekasse
Totalsum i reisekassen avhenger av antall påmeldte lag i TrønderEnergi-serien J/G 14 år, ref. punkt 3. Påmelding. Reisekassetilskudd gis til lag som reiser mer enn 300 km. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn. Utbetalingene fordeles ut ifra totalsum og lagets antall kjørte km over 300 km.

Dommere
Det skal være nøytrale dommere.

Gjennomføres 14. - 16. april 2023 (i henhold til GTP).

Arrangør
Som arrangør må man ha tilgang til fire spilleflater, samt tilby kost, losji og intern transport. Arrangør tildeles etter søknad med frist 1. desember 2022. 

Lag
Antall lag til NNM fra de enkelte avdelinger bestemmes innen 15. oktober 2022. Såfremt noen av disse vegrer seg, tilbys plass til neste plasserte lag i avdelingen. Vegringsfrist: 15. februar 2023.

Deltakelse
For å kunne delta må laget ha spilt alle sine seriekamper, såfremt motstander har møtt. Spiller kan kun delta på ett lag. For lag med dispensasjonsspillere se punkt 6. Dispensasjoner.

Utgiftsfordeling
Følgende utgifter fordeles på deltakende lag: reise, dommer, halleie og eventuelle kostnader til interntransport. Taxiregninger godkjennes ikke.

Fly kan benyttes når reiseavstand er over 550 km og/eller syv timer reise én vei. Dersom fly benyttes på kortere avstander, legges rimeligste reisemåte til grunn. Bestilling av fly skal forhåndsgodkjennes av NHF RN.

Ved reise med bil er det kr 0,80 pr. km pr. person for inntil 17 personer pr. lag. I tillegg kommer eventuelle bom- og fergeutgifter. Avstandstabeller i Gule Sider legges til grunn.

Alle kostnader som inngår i utgiftsfordelingen skal dokumenteres.

Dommere
Det skal være nøytrale dommere.