Annonse:
Gjensidige Cup 2023
Annonse:
Gjensidige Cup 2023

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NHF_Logo_Region_Nord_Positiv_RGB_Blå.png

Dispensasjonsspiller? Slik søker dere.

Dispensasjon kan gis i de tilfeller der spilleren ikke har et spilletilbud den er deltakerberettiget i.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Henviser til punkt 6. Dispensasjoner i vårt Seriereglement.
Les Seriereglement for sesongen 2021/2022 her.

Følgende presiseres:

  • Søknadsskjema sendes inn digitalt.
  • Skjemaet må inneholde korrekt navn, fødselsdato på spiller og begrunnelse. Ett skjema pr. spiller.
  • Søknader behandles fortløpende av NHF RN/soneteamet.
  • Lag som har spillere med dispensasjon er merket med ”(D)” bak lagsnavnet i tabellen, unntatt skoledispensasjon og dispensasjon for nedsatt funksjonsevne.
  • Spillere med dispensasjon skal benyttes med "sunn fornuft" av trenere/lagledere, og skal ikke benyttes for "å toppe" et lag.
  • Det kan benyttes to spillere med dispensasjon på banen om gangen, uavhengig av spilleposisjon.
  • I særskilte tilfeller, som for eksempel psykiske begrensninger, kan NHF RN godkjenne dispensasjoner.

Dispensasjon fra aldersbestemmelsene
Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene kan gis til spillere til og med J/G 16 år. Det kan gis dispensasjon til å delta for ett lag én aldersklasse ned (et fødselsår).

Etter søknad kan dispensasjon gis for inntil tre spillere pr. aldersklasse. Grensen på tre spillere er satt med bakgrunn i at tre spillere er mindre enn halvparten av et spillende lag. Fire spillere er over halvparten, og dispensasjon gis ikke. Hvis fire eller flere spillere er overårige oppfordres klubben til å melde på lag i en høyere årsklasse.

Lag med dispensasjon fra aldersbestemmelsene kan ikke bli avdelingsvinnere, delta i Regionserien J/G 16 år, Toppserien J/G 20 år, Sluttspill TrønderEnergi-serien eller NNM.

Skoledispensasjon
Kan gis til spiller på et lavere klassetrinn enn det alder/fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse. Gjelder for spillere opp til med J/G 14 år.

Lag med skoledispensasjon kan delta i Sluttspill TrønderEnergi-serien/NNM.

Gutter på jentelag
I prinsippet er det ikke anledning til å benytte gutter på jentelag. Det kan i svært spesielle tilfeller søkes opp til og med J 12 år.

Spillere med nedsatt funksjonsevne
Dispensasjon kan gis for spillere med nedsatt funksjonsevne. Om laget kan bli avdelingsvinner eller delta i Sluttspill TrønderEnergi-serien/NNM, avgjøres av graden på funksjonsevne på spilleren.

Misbruk av dispensasjon
Ved første gangs misbruk får laget en advarsel. Ved andre gangs misbruk vil dispensasjonen bli inndratt. I tillegg må poengtrekk påregnes, samt gebyr for Bruk av ikke deltakerberettiget spiller.