Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring
Annonse:
Gjensidige - Norges mest kjøpte bilforsikring

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Omberamming av kamper pga Covid-19

Viktig informasjon knyttet til reglement om omberammingen av kamper i perioden vi er inne i nå.

Omberammingene gjelder grunnet Covid 19, grunnet kommunale restriksjoner, smitte, karantene, foresatte som ikke ønsker reise, arbeidsgiver som begrenser reise og lignende.

Vi minner om:

 • Idrettens ansvar er å drive aktivitet innenfor de til enhver tids gjeldende retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter.
 • Idretten har fått unntak fra en-meters regelen fordi vår aktivitet er sett på som viktig for barn og unges psykiske og fysiske helse. Da har vi et ansvar til å følge opp det, i tråd med retningslinjene lagt av myndighetene.

Viktig informasjon:

 • Klubb/lag må gjøre seg kjent med hjemkommunens retningslinjer hva gjelder gjennomføring av arrangement/kamp. (PS: ikke alle kommuner er kjent med at idretten har utarbeidet egne protokoller)
 • Hvis restriksjoner (anbefaling) fra kommunen på gjennomføring av kamper, utsettes kampen og må lagene bli enige om nytt kamptidspunkt.
 • Omberamming må godkjennes av motstander før omberamming søkes om i TurneringsAdmin:
  • Omberamminger 0-4 dager før kampdato sendes til klubbrådgiver pr. mail
 • Hvis foresatte har utfordringer med kampgjennomføring, kan omberamming gjennomføres, men dette skal avklares med klubbens ansvarlige (terminlisteansvarlig, arrangementansvarlig, sportslig leder etc).
 • NHF RN vil ta status på hvor mange kamper som er spilt/utsatt i løpet av desember for å kartlegge status for resterende del av seriespillet i januar, februar og mars 2021.

 • Omberamminger av kamper pga. utfordringer med Covid-19 vil ikke bli gebyrlagt.
 • Hvis lagene IKKE blir enige, varsles administrasjonen som omberammer kampen ut i fra lagenes terminliste.

Kamper som ikke kan gjennomføres pga. restriksjoner av kommunen:

 • Administrasjonen sletter kampberamming og varsler aktuelle.
 • Kamper i barnehåndballen (J/G 12 år og yngre) kanselleres.
 • Kamper i ungdomshåndballen (J/G 13 år og eldre) vil bli stående uten kampdato. Vurdering på om kampene blir spilt på et senere tildspunkt vil bli gjort i løpet av desember 2020.

 • Kamper som ble utsatt i perioden 6/11-10/11:
  • Kamper i barnehåndballen (J/G 7-12 år) blir kansellert og det vil ikke være mulig å omberamme disse.
  • Kamper i ungdomshåndballen (J/G 13 år og eldre) vil bli omberammet av administrasjonen. Administrasjonen vil kun ta hensyn til lagenes terminliste. Antilag, datosperrer, øvrige hensyn vil ikke bli hensyntatt slik dagens situasjon med kampgjennomføring er.