Annonse:
Gjensidige Cup 2023
Annonse:
Gjensidige Cup 2023

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

korona-vask.jpeg
Tydelig tegn på annerledes ting: Hånballregionens Arild Stav tar en omgang med antibac både på mikrofon og tastatur før håndballpresident Kåre Geir Lio slipper til. (FOTOS: Tore Sæther)

Et annerledes regionsting i år - vel gjennomført!

I tingsalen i Trondheim satt 35 tingdelegater. Fra Kirkenes til Ørsta var ytterligere 31 foran sin mac og pc.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tinget 2020 i Håndballregion Nord ble i sannhet et svært annerledes ting, og årsaken er naturligvis korona-epidemien. Alle de seks regionene i Norges Håndballforbund har holdt sine ting; noen som «vanlig», med fysisk tilstedeværelse for alle, noen som rene digitale ting (Teams-overført), mens altså Region Nord valgte å gå for en hybrid løsning.

Hybrid-tinget.jpeg

Kjell Rune Nordli i NIF-IT teknisk support, på bildet over, har vært den som har tilrettelagt denne hybrid-modellen og også på forhånd kurset tingfolket. Bortsett fra noen få tekniske humper i avviklingsveien, gikk denne nyvinningen greit.

Et annet moment som viste tydelig at dette var et spesielt og annerledes ting; mellom hver delegat som var på talestolen ble både mikrofon og pc-tastatur vasket med antibac.

Krise? Kanskje ikke...

Kåre Geir Lio, Norges Håndballforbunds president, var  én av tre som hilste til tinget. Lio gledet seg over en tingsal med «bare blide fjes, stor entusiasme og ei flott tingbok». Han tok blant annet tak i korona og stilte spørsmål på om «krise» er et dekkende ord for situasjonen - i Norge. Presidenten nevnte også at påmeldingen til kommende sesong viser en økning i hele Håndball-Norge på nesten ti prosent fra forrige sesong, i Region Nord er økningen på drøyt 12 prosent – og det til tross for korona...

Per Ivar Moe hilste fra idrettsrådet i Trondheim. Han understreket at Region Nord er en løsningsorientert partner og en verdifull pådriver i arbeidet med å få gratis hall-/anleggsleie.

 

Ole Jørstad.jpegOle Jørstad, styremedlem i Norges Idrettsforbund (bildet over), hilste først og fremst på vegne av NIF, og var innom sentrale punkter som bærekraft, verdibasert arbeid, samfunnsoppdraget og betydningen av godt lederskap. Jørstad, som også er styremedlem i Det europeiske håndballforbundet (EHF), hilste dessuten fra EHFs generalsekretær.

Styrebordet.jpeg

Fra "styrebordet" - f.v.: nestleder Inger Lise G. Augdal, regionens daglige leder, Svein Olav Øie, regionens styreleder, Øyvind Togstad og de to tingdirigentene Bodil Myhr og Tore A. Østerlie.

«Ut i klubb»

Regionens leder, Øyvind Togstad, minnet i sitt åpningsinnlegg om håndballens verdier; hvem vi er, hva vi gjør og hva vi står for. Togstad understreket betydningen av å arbeide enda mer direkte ut i og for klubbene. Prosjektet med «klubbhuset», som ble etablert i 2015 er nå en del av den daglige driften.

- Jeg ønsker meg flere medarbeidere i administrasjonen, flere midler, slik at vi har ressurser for det økte arbeidet i klubbene, sa Øyvind Togstad og var også innom anlegg og nasjonal elitehåndball som satsningsområder.

Tingfolket-1.jpeg

Et par glimt av tingfolket på dagens regionsting i Trondheim.

 

Tingfolket-2.jpeg

Samstemt tingforsamling

Dagens ting ble gjennomført på tre timer og uten store diskusjoner /uenigheter. Diskusjonene har trolig vært tatt i forkant av tinget, rundt omkring i regionen. Alle beretninger ble for eksempel enstemmig godkjent, regnskapet likeså. At forslaget om at klubbkontingenten til regionen fortsatt skal være null kroner, fikk heller ingen motstemmer...


RN-STYRET.jpeg

Det nyvalgte styret, f.v.: Thor Egil Five, Nina Tranås, Frode Børstad, Øyvind Togstad, Inger Lise G. Augdal, Geir Nicolaysen, Einar S. Lysnes og Vedrana Terzic. Under Marius Josefsen, som ikke var til stede på tinghotellet.

 

josefsen-marius_640x360web-kopi.jpg

Valgene

Mot slutten av valgkomiteens arbeid ble det gjort en endring i styresammensetning. Mens man i utgangspunktet jobbet med et styre bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer i tillegg til ansatterepresentant Geir Nicolaysen (ikke på valg nå), ble man enige om å utvide antallet styremedlemmer til seks. Varamedlemmer er nå en saga blott i håndballstyret.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, og det nye styret ser slik ut:

Leder Øyvind Togstad, Orkanger IF (gjenvalgt), nestleder Inger Lise G. Augdal, Stjørdal HK (gjenvalgt), Thor Egil Five, Sverresborg IF (gjenvalgt), Vedrana Terzic, Hødd IL (gjenvalgt), Nina Tranås, Malvik IL (gjenvalgt), Einar Lysnes, Tromsø HK (gjenvalgt), Frode Børstad, Skåla IL (ny) og Marius Josefsen, NOR HK (ny). Geir Nicolaysen er de ansattes representant i styret.

Utmerkelser

Som siste post på tingprogrammet ble det bekjentgjort hvem som skal få bragdmerke i gull og sølv. Tildelingen vil skje ved en senere anledning. Her er de hedrede:

Hedersmerke i sølv

Jan Husøy, Valder IL, Jann S. Sønvinsen, Alta IF, Walter Kolpus og Bård Stien, begge Kirkenes IL, Marita Olsen, Valnesfjord IL, Magnar Klingenberg, Trønder-Lyn, Randi Eggen, Byåsen, Mari Østgård, Sp.kl. Freidig, Torbjørn T. Jensen, ex. soneleder i Salten, Kristin Garnvik, ex. soneleder i Trondheim, Rune Skaufel, Bossekop UL, Marte Eikset, Nordreisa IL og Mona Kvivesen, Alta IF, avtroppende  styremedlem i regionen.

Sølvmerket ble også utdelt til avdelingslederne i LOC, organisasjonen som sto bak det strålende EURO-arrangementet i Trondheim:

Lisbeth Gjervan (arena), Kjetil Reinskou (frivillige), Marianne Hjelmeland (media), Per Inge Aagård (transport), Terje Stewart Marriott (sikkerhet), Helle Pettersen (hospitality), Thomas Langås (IT) og Dag-Ove Johansen (Trondheim kommune).

Hedersmerke i gull

Denne utmerkelsen er tildelt regionens folk hos «Håndballgutta», som gjorde EURO til en kjempefest for tusener av tilskuere i Trondheim Spektrum:

Christian Berge, Zeljko Tomac og Børge Lund i trenerkorpset, og spillertrioen Sander Sagosen, William Aar og Tom Kåre Nikolaisen.

I tillegg hedres også LOC-sjefen, Per Olav Hopsø, med gullmerket.